Дядо Иван. Мит или действителност

 

Асен Димов

 

Издателство "Абагар", Велико Търново, 2004

 

Сканове в .pdf формат (21.6Мб), любезно предоставени от Асен Чилингиров

 

Съдържание

Предговор

Предисловие  (Обяснения относно тази книга; Възрожденските вестници)  —  Увод

 

1. Преселението на българите в Русия. 1861-1862 г.

2. Русия и Българския църковен въпрос

3. Панславизмът и българите

 

Заключение

 

Кратки биографични бележки за исторически личности, споменати в книгата  —  Библиография

Рецензия от проф. д.и.н. Стефан Дойнов

 

[Back to Main Page]