Дядо Иван. Мит или действителност

Асен Димов

 

АСЕН ДИМОВ

 

 

Проф. Асен Димов е роден през 1931 г. в с. Габровница, област Монтана. Гимназия завършва в България, а виеше образование в чужбина.

 

Работи като преподавател-професор по Европейска история - предимно руска и балканска, а също така като библиограф в държавната библиотека (Library of Congress) на САЩ.

 

Представеният историографски труд разисква превратно обяснявани събития от историята на Българското възраждане. Предмет на изследването са българските преселнически движения в Южна Русия, ролята на руската дипломация в борбите за църковнонационално освобождение и влиянието на руския панславизъм върху политическото и духовното развитие на българския народ. В книгата са изследвани десетки статии и изказвания на най-видните български възрожденци, публикувани по страниците на вестниците „Дунавски лебед", „Дунавска зора", „Македония", „Отечество" и др.

 

По думите на проф. д.и.н. С. Дойнов няма друго съчинение в българската историопис, като настоящото, в което така подробно, правдиво и научно обосновано да се разкриват причините и самият акт на преселването в Южна Русия, написано в пълна хармония с историческата истина.

 

[Back to Index]