Освободителните борби на Македония, I
Хр. Силянов
 

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЛИЧНИТЕ ИМЕНА
съст. Румен Караганев
 

_А_  —  _Б_  —  _В_  —  _Г_  —  _Д_  —  _Е_  —  _Ж_  —  _З_  —  _И_  —  _Й_  —  _К_  —  _Л_  —  _М_  —  _Н_  —  _О_  —  _П_  —  _Р_  —  _С_  —  _Т_  —  _У_  —  _Ф_  —  _Х_  —  _Ц_  —  _Ч_  —  _Ш_  —  _Щ_  —  _Ю_  —  _Я_


Абдул Азис (1830-1876), турски султан (1861-1876) — 11.

Абдул Меджид, турски султан (1839-1861) — 10.

Абдул Хамид (1842-1918), турски султан (1876-1909) — 11, 23, 24, 49, 50, 52, 53, 64, 189, 192, 211, 217, 218, 251, 263, 268, 406, 439.

Абдураман, дебърски бег, убит 1899 г. — 103.

Абдурамана, Дине — вж. Клюсов, Дине

Абедин, костурски бег — 103.

Абу, Едмон, автор на романа „Горски цар” — 31.

д’Аврил, Адолф, познавач на Източния въпрос — 7.

Азис Дац, разбойнически главатар— 29.

Авксентий, велешки митрополит, активен участник в църковно-народните борби— 248.

Александър (356-323 г. пр. н. е.), цар на древна Македония (336-323 г. пр. н. е.) — 416.

Александър I (1777-1825), руски император (1801-1825) — 9.

Александър II (1818-1881), руски император (1855-1881) — 11.

Александър Батенберг, княз на България (1879-1886)— 20.

Александър Обренович, сръбски крал (1889-1903) — 65, 192.

Алексо, участник в четата, пленила мис Стоун през 1901 г. — 87.

Алексов, Стоян, убит от турците недалеч от М. Търново през 1903 г. — 428.

Али, разбойник в Кукушко — 29.

Али ефенди, полицейски пристав в Крушовско — 142.

Али Кроси, разбойнически главатар — 29.

Али Куко, разбойник в Солунско — 29.

Али паша, турски държавник по време на управлението на султан Абдул Меджид — 10.

Алтъпармаков, Атанас, митрополитски наместник в Битоля — 67.

Ананий, от с. Кокошине, Кумановско, свещеник, жестоко измъчван от турците по време на Винишката афера 1897 г. — 76.

Ангел, войвода, участник в Кресненско-Разложкото (1878 г.) и Горноджумайското (1902 г.) въстания — 16.

Ангелов, поручик от българската армия, четник на Я. Сандански — 209, 341.

Ангелов, Атанас, от Кукуш, член на Солунския революционен комитет — 112.

Ангелов, Иван, четник на М. Герджиков — 229.

Ангелов, Милан, род. Прилеп, учител, четник в четата на Никола Пушкаров — 352.

Ангелов, Петър, род. Хасково, подофицер от българската армия, войвода във Василикоско — 332, 333.

Ангелов, Тимо (род. Берковица—заг. 1903 г. Пловдив), член на Тайния революционен кръжок „Тр. Китанчев”, Самоков, тиквешки войвода — 225.

Ангелов, Христо, от Охрид, бакалин, „доктор” в импровизираната болница в Охридско — 310.

Андреев, Ангел, род. с. Рудари, Преспанско, 1867 г., дюлгерин, преспански войвода — 300, 381.

Андреев, Никола (Алай-бей) (род. с. Мокрени, Костурско—заг. 1907 г.), костурски околийски войвода — 165, 167, 301, 303, 306, 395.

Андрея, учител в с. Горно Броди, Сярско, предполагаем предател на Гоце Делчев — 232.

Антонов, Александър, от Пирдоп, учител, четник в четата на Никола Пушкаров — 352.

Антонов, Вълчо, активен деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) — 202, 205.

Антонов, Дичо (род. с. Лобаница, Костурско—заг. 1903 г. Локвата, Костурско), войвода на смърдешката центрова чета — 270-272.

Апостолов, Иван (Копаран, Копаран-чауш), войвода в Мелнишко — 342, 343.

Апостолов, Михаил (Попето) (1871, с. Диканя, Радомирско—1902, Гавалянци, Кукушко), първи войвода на агитационно-организационни чети в Сярско, Гевгелийско, Ениджевардарско — 95, 99.

Арабаджията, Анго, от Кукуш, член на ВМОРО — 112.

Аргиров, Киро, четник в Костурско — 387.

Арсо вж. Мицков, Арсо

Арсов, Милан (род. с. Ореховец, Велешко—1908, Фезан), солунски атентатор — 248, 255-257, 263.

Арсов, Мицко — вж. Мицков, Арсо

Арсов, Славчо (Славейко) (1878, Щип—1904, с. Гигенци, Кратовско), учител, битолски и ресенски войвода — 99, 103-105, 131, 136, 137, 219-221, 239, 276-278, 300, 375, 377, 378.

Ас Кальош, разбойнически главатар — 29.

Асан Секира, разбойнически главатар — 103.

Асан Чауш, разбойник — 29.

Асенов, Кр. (1877, Сливен—1903, с. Корнишор, Ениджевардарско), учител, войвода — 87, 88, 101, 161, 347-350.

Асим чауш, разбойник — 116.

Атанас, от с. Ораново, Горноджумайско, жестоко изтезаван от турците по време на Горноджумайското въстание 1902 г. — 179.

Атанас войвода, войвода на чета по време на Кресненско-Разложкото въстание 1878 г. — 15.

Атанасов, Димитър — вж. Думбалаков, Димитър

Атанасов, Иван (Гърчето), войвода в Драмско — 343.

Атанасов, Коста, солунски атентатор — 345.

Атанасов, Наум, районен началник в Охридско — 310, 399, 401.

Атманджа, войвода от Възраждането — 97.

Ахмед Каца, разбойнически главатар — 29.

Ацев, Мирче (1859, с. Ореховец, Прилепско—1901 г., с. Уланци, Щипско), прилепски войвода — 136, 137, 370.

Ацев, Петър (1877, Ореховец, Прилепско—1939, Пловдив), учител, околийски войвода в Прилепско, член на Битолския окръжен революционен комитет — 136, 137, 239, 241, 320, 392.

Ачков, търговец от Солун — 266. 

Бабата, Атанас (Димитров, Атанас Иванов) (1875, с. Синитево, Пазарджишко—1905, вр. Видин, Кратовско), кратовски околийски войвода — 99, 151, 353.

Бабчорски, Христо, четник на костурския войвода Ив. Попов, загинал 1903 в Прилепско — 393.

Баев, Димитър, от Търновско, войник от българската армия, четник на Никола Пушкаров — 352.

Баждаров, Георги (1881, с. Горно Броди, Сярско—1929, Варна), учител, секретар на чета, участвува в създаването и дейността на Съюза на българските конституционни клубове и Българския учителски съюз в Турция, публицист, член на Задграничното представителство на ВМОРО — 18, 111, 113, 209, 340.

Баилял Баланца, разбойнически главатар в Охридско — 29.

Байрам, от с. Бачища, Кичевско, разбойник — 30.

Байрам Гйона, разбойнически главатар — 29.

Байрам Цура, скопски жандармерийски началник — 31.

Байрон (1788-1824), английски поет, участник в гръцкото националноосвободително движение — 269.

Бакалов, Стойко (Бакалчето), от с. Игуменец, Петричко, учител, войвода на ВМОК в Петричко и Сярско — 76, 159, 160, 266.

Бакия Байрактар, разбойнически главатар — 29.

Балтов, поручик от българската армия, деец на ВМОК — 274, 344.

Балугджич, Жика, доверено лице и секретар на сръбския крал Петър Карагеоргиевич — 90.

Балфур, Артур Джеймс (1848-1930), английски държавен деец, лидер на Консервативната партия, министър-председател — 411, 414, 433.

Балю, Никола, член на Временното правителство в Крушовската република — 293.

Банички, Леко — вж. Джорлев, Алекси Г.

Бапст, Едмон, френски посланик в Цариград — 185, 189, 190.

Бараков, Константин, от с. Скребатно, Неврокопско, учител, четник на Б. Сарафов — 224.

Барджик, Стефан, от с. Малоища, Битолско, влах, жестоко измъчван от турците по време на Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. — 377.

Батал, доктор в крушевската болница — 293.

Батанджиев, Христо, от с. Гумендже, Ениджевардарско, учител, виден деец и основател на ВМОРО, секретар на солунската община и солунската българска митрополия — 39.

Баучер, Джеймс, кореспондент на в. „Таймс” на Балканите — 413.

Бахметев, руски дипломатически агент в София, славянофил — 88.

Бахметева, съпруга на Бахметев — 187.

Бахтиар паша, турски офицер, командувал войските в Битолско по време на Илинденско-Преображенското въстание — 296, 370-372, 374.

Баялцалията, български чорбаджия в Гевгели — 266.

Бега, Петър, от с. Апоскеп, Костурско, четник на В. Чекаларов, загинал 1903 г. — 387.

Бегинин, Гоне, член на ВМОРО — 99.

Бекир, разбойнически главатар — 29.

Белев, Георги Иванов, род. Охрид, касиер на Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК), директор на Солунската гимназия — 155.

Белев, Зафир, участник в Охридското съзаклятие — 17.

Беличев, Александър, от с. Панчево, Кочанско, жестоко мъчен от турците 1897 г. — 76.

Белчев, Христо, български министър в правителството на Ст. Стамболов — 39.

Бенковски, Георги (между 1841 и 1844-1876), български националреволюционер — 4, 16, 124.

Берар, Виктор, френски учен — 17, 49, 52, 263, 269.

Берберчето, Ламбо, роден в Ресен, берберин, четник в Охридско, загинал 1903 г. — 400.

Бешков, Б., доктор, управляващ българското търговско агентство в Битоля — 359, 360, 418.

Биконсфилд (1804-1881), английски министър-председател — 53, 414.

Билял Баланца, разбойнически главатар в Охридско — 30, 103.

Бинев, Иван, ученик на Д. Груев — 111.

Бицанов, Лазар, от с. Зелениче, Леринско, деец на ВМОРО — 170.

Блажев, Кр., участник в Охридското съзаклятие — 17.

Блацалията, Мите, четник — 77.

Близнакова, Пандовица, жестоко мъчена и убита от турците в Костурско по време на Илинденско-Преображенското въстание — 422.

Богданов, Г., от Велес, солунски атентатор — 248, 263, 264.

Богданов, Илия, солунски атентатор — 257.

Богданов, Тодор, от Велес, брат на Г. Богданов, сътрудничи на солунските атентатори, четник на войводата Иван Алябака — 246, 247.

Бозуков, Антон, поручик от българската армия, член на ВМОК — 57, 155, 248.

Божков, Йордан, от Велес, четник на М. Герджиков — 244.

Бонева, фелдшер в четите на полк. Ан. Янков — 346.

Борис (1894-1943), български цар (1918-1943) — 62.

Ботев, Христо (1848-1876), български националреволюционер, революционен демократ, поет, журналист — 1-4, 102, 125.

Ботушанов, офицер от българската армия, деец на ВМОК — 342, 345.

Бочварот, Марко (Марко Боцарис), участник в националноосвободителните борби на Гърция — 3.

Бошнаков, Марко, от Охрид, солунски атентатор, починал 1908 г. Фезан, Африка — 248, 252, 255, 263, 264.

Бошняк Хасан, разбойник — 32.

Боянов, Димитър, от Търновско, подофицер от българската армия, четник на Ник. Пушкаров — 352.

Брайс, Джеймс, английски депутат — 413, 414.

Бродалията, Георги, съратник на Г. Делчев — 99, 232.

Булиман ага, разбойник в Прилепско — 31.

Българията, Кръстю — вж. Николов, Кръстю

Бюлиниер, френски посланик в Цариград — 52. 

Вазов, Иван (1850-1921), български писател, поет, класик на българската литература, културен и обществен деец — 4.

Вангел, от с. Сребрено, Леринско, андартски войвода — 385.

Варналиев, Георги, от Велес, четник на Мих. Герджиков — 198.

Варналиев, Иван, от Велес, учител, активен деец на ВМОРО — 99, 198, 229, 325, 426.

Василев, Христо, от Вращица, Скопско, убит от турците по време на Солунската афера 1901 г. — 114.

Васков, Петър (род. Велес—1907, Лъджакьой, Дедеагачко), учител, одрински войвода, член на Одринския революционен комитет — 18.

Васос, полковник от гръцката армия, началник на гръцки окупационен корпус на о. Крит — 63.

Велко, войвода в Битолски Демир-хисар — 296.

Величков, Константин (1855-1907), учител в Солунската гимназия, български дипломатически агент в Белград, министър, писател, преводач, художник — 18, 124, 183.

Велия, разбойник в Демирхисарско — 29.

Велков, Иванче Мишев, търговец в Кавадарци, председател на революционния комитет в Кавадарци — 41.

Венедиков, полковник от българската армия, деец на ВМОК — 160.

Венедиков, Димитър, капитан от българската армия, технически помощник на Тр. Китанчев, деец на ВМОК — 55, 59, 83.

Венедиков, Йордан, български офицер, деец на ВМОК — 56, 57.

Весови, богато семейство от Велес — 248.

Весов, А., търговец в Солун — 266.

Весов, Саздо, солунски търговец — 266.

Вилхем II (1859-1941), германски император и пруски крал (1888-1918) — 52, 189.

Вирженков, Стоян, от Костурско, измъчван жестоко от турците — 422.

Витанов, Симеон, член на ръководството на сярското окръжно тяло през Илинденско-Преображенското въстание — 341, 342.

Владов, д-р (род. Ресен—1917, София), деец на ВМОК, член на Битолския окръжен революционен комитет — 154.

Влаха, Митре, род. с. Кономлади, Костурско, костурски войвода, загинал 1907 г., с. Сливени, Костурско — 99, 100, 133, 136, 166, 167, 170, 272, 302, 306, 384, 395.

Влахов, Димитър (1878, Кукуш—1953, Скопие), политически деец и публицист, член на ЦК на Народна федеративна партия, преминал на антибългарски позиции — 198.

Войданов, Смиле (1872, Лактине, Охридско—1958, Понтиак, САЩ), учител, охридски районен войвода — 100, 137, 222, 223, 311, 317, 378, 399.

Врачански, Софроний (поп Стойко Владиславов) (1739-1813), български възрожденец, книжовник, учител и общественик, просветител — 1.

Вуич, д-р Михаил, министър-председател, министър на външните работи на Сърбия — 90.

Вълчев, Стефан, войвода в Одринско — 426. 

Гавазов, Йордан, от Прилеп, железар, член на ръководството на Прилепския революционен комитет — 31, 41, 74, 109, 319.

Гаврил — монах, помага активно на въстаниците — 406.

Гайков, Петър, от Жеравна, подофицер от българската армия, участник в четата на полк. Янков — 169, 173, 174.

Гальов, Павле, въстаник от Смилево — 288.

Ганов, Христо, род. Плевен, учител, член на „Революционното братство” в Солун, убит 1898 в Солун — 125.

Ганчев, Димитър, род. Русе, участник в Женевската група, деец на ВМОРО — 198, 201, 244, 248.

Гарванов, Иван (1869, Ст. Загора—1907, София), учител, председател на Българското тайно революционно братство в Солун, председател на ЦК на ВМОРО, председателствувал Солунския конгрес (1903) — 4, 58, 89, 112, 113, 119, 124-128, 155, 197-202, 224, 227, 229-231, 243, 253, 254, 264, 339.

Гарибалди, Джузепе (1807-1882), италиански национален герой — 45.

Гачев, Тошо, фелдфебел от българската армия, четник в гевгелийската чета — 348.

Геле, учител от Леринско — 139.

Георги, въстаник в Ресенско — 298.

Георги, изгорен жив недалеч от М. Търново през въстанието 1903 г. — 428.

Георги, свещеник, войвода на слатинската чета — 312.

Георги, гръцки крал (1863-1913) — 269.

Георгиев, Козма, смилевчанин, участник във въстанието — 289, 367, 368.

Георгиев, Константин, от с. Зарово, Солунско, въстаник в Леринско, загинал 1903 г. в Буфската планина — 396.

Георгиев, Михаил, български дипломатически агент в Цариград — 65.

Георгиев. Христо, от с. Дедино, Радовишко. жестоко мъчен от турците по време на Винишката афера 1897 г. — 76.

Георгиев, Фоти, предател, виновник за изтезанията, на които са подложени неколко села в Охридско през 1900 г. — 110.

Герджиков (вер. Герджикович), офицер от сръбската армия, участвува в Илинденско-Преображенското въстание с български чети, редактор на в. „Автономна Маћедония”, Београд, 1905 г. — 342.

Герджиков, Михаил (1877, Пловдив—1947, София) — учител, виден деец на ВМОРО, войвода, ревизор на чети, член на Главното ръководно боево тяло в Одринско — 99, 110, 161, 199, 202, 205, 207, 227-229, 237, 244-246, 248, 254, 324-326, 328, 329, 334, 335.

Героянис, председател на „Централно македонско дружество” в Атина — 412.

Героят, Никола, войвода на чета в Кумановско — 59.

Гешов, Иван Ев. (1849-1924), български дипломатически агент в Цариград, политически деец, министър-председател, банкер, книжовник и публицист — 441.

Гешов, Иван Ст. (1854, Пловдив—1932, София), български политически деец, дипломат — 182, 251, 265, 267.

Гилев, Гиле, от с. Вишени, Костурско, убит по най-жесток начин от турците по време на Илинденско-Преображенското въстание — 422.

Гирс, Николай К. (1820-1895), руски генерален консул в Солун, министър на външните работи — 20.

Гнасов, Иван, от с. Ново Село, Струмишко — 214.

Големанов, Мицо, убиец на Кр. Асенов — 350.

Голис, Жорж, френски писател, публицист — 186.

Головода, Кузо, от с. Тихолица, Костурско, четник на Ив. Попов, заг. 1903 г. в с. Чанища, Прилепско — 393.

Гонев, Лазар, от с. Ново село, Струмишко — 214.

Гоно, от с. Мутилово, Кумановско — 160.

Горанов, Тале, от Прилепско, бояджия, охридски и костурски войвода, убит 1902 г. — 100, 137.

Горигащев, Коста, четник в Костурско — 306.

Горцу, Лаки, влах, десетник в крушовски въстанически отряд — 372.

Гочев, доставчик на оръжие от Гърция — 230.

Градоборлията, Атанас, съратник на Г. Делчев — 99.

Григорий, пелагонийски митрополит в Костур — 121.

Григорий VII, цариградски патриарх — 2.

Груев, Дамян (Даме) (1871, с. Смилево, Битолско—1906, с. Русиново, Малешевско), учител, създател и виден деец на ВМОРО, член на ЦК, ръководител на Илинденско-Преображенското въстание в Битолско — 4, 18, 37-46, 58, 60, 107, 110, 111, 119, 122-124, 126, 128, 132, 198, 206, 216, 227, 229, 230, 231, 235-241, 246, 253, 254, 273, 275-277, 280, 281, 286-289, 315, 357, 365, 367-369, 403, 431, 433, 434.

Групчев, Климент, род. Охрид, учител, войвода — 316.

Групчев, Лука, род. Охрид, учител, войвода в Дебърско, член на Охридското горско началство през Илинденско-Преображенското въстание — 239, 310, 402.

Грънчар, Христо, жестоко измъчван от турците по време на Винишката афера 1897 г. — 76.

Гули, Пито (1868, с. Крушово, Битолско—1903, Крушово), влах, крушовски войвода — 292, 370, 372, 373.

Гульови, семейство от с. Смърдеш, Костурско — 271.

Гущанов, Димитър Атанасов — от Крушово, учител, околийски войвода в Петрич, Демирхисарско, Сярско, заг. 1903 г. заедно с Г. Делчев при с. Баница, Сярско — 228, 232.

Гьорчето, Иван, род. 1880 г. Мелник, драмски войвода — 164.

Гърданов, Димитър, от Охрид, сърбоман, убит от Н. Патчев — 71.

Гъцов, Лавро, от с. Брезница, Костурско, деец на ВМОРО — 386.

Гюрчин войвода — вж. Наумов, Гюрчин. 

Давидов, Тома (1868, Ловеч—1903, с. Ърбино, Охридско) — лекар, капитан от българската армия, подпредседател на ВМОК, войвода — 56, 57, 83, 90, 137, 150, 211, 221-224, 300.

Давков, Павле, горноджумайски войвода — 178.

Даев, Михаил, род. Балчик, участник във въстанието в Охридско, драмски войвода, убит в 1907 г. — 101, 325.

Далчев, Христо, адвокат от Скопие — 266.

Данев, Стоян Петров (1857-1949) български държавен и политически деец, министър-председател — 21, 150, 162, 191, 268, 279, 441.

Даскалов, Добри, род. с. Кавадарци, Тиквешко, член на тайния революционен кръжок „Трайко Китанчев” в Самоков, тиквешки войвода — 209.

Даскалов, Йосиф, учител в Кратово — 73, 76, 77.

Делииванов, Туше (1869, Кукуш—1950, София) — учител, председател на революционния комитет в Кукуш, виден деец на ВМОРО, задграничен представител в София (1901-1902 г.), участвува в създаването и дейността на Народната федеративна партия — 45.

Делкасе, Л., френски министър на външните работи — 185, 190.

Делчев, Гоце (Георги) (1872, Кукуш—1903, с. Баница, Сярско) — всепризнат ръководител и идеолог на ВМОРО, създател на четническия институт, задграничен представител на Организацията в София — 18, 37, 43-46, 78, 83, 84, 86, 95, 98, 99, 101, 107, 111, 117, 124, 131-135, 138, 147, 148, 153, 156, 161, 169, 173, 197, 199, 201, 202, 205, 224, 227, 228-232, 246.

Делчев, Милан (род. Кукуш—1903, с. Неманци, Кукушко), брат на Гоце Делчев, четник в Щипско — 232.

Делчев, генерал, деец на ВМОК — 146.

Дервиш ефенди, полицай-инквизитор — 73, 74, 76, 78, 95, 108.

Дечев, Димитър, от Сливен, поручик от българската армия, охридски войвода, член на Демирхисарското горско районно началство — 224, 238, 294, 295.

Дечев, Никола (1880, Ст. Загора—1903, Луково, Кратовско), портупейюнкер от българската армия, член на тайния революционен кръжок „Тр. Китанчев”, Самоков, велешки войвода — 99, 101, 241, 255, 276, 278, 339, 353, 382.

Деян — вж. Димитров, Деян.

Джамил бей — турски военен съдия, съдил солунските атентатори — 265.

Джелепов, Дико, охридски войвода — 330, 331, 426.

Джеров, Лука, род. 1870, Битоля, учител, член на Битолския окръжен революционен комитет, кичевски войвода — 92, 315-317, 319, 403-406, 408.

Джорджевич, Владан — сръбски пълномощен министър в Цариград — 71, 72.

Джорлев, Леко (Банички) (род. с. Баница, Леринско—поч. 1914), лерински войвода — 309, 395.

Дзоле, Кьосе, лерински куриер — 141.

Дзолев, Тане, лерински войвода — 309.

Дик Джедико, разбойнически главатар — 29.

Дик Топуз, разбойнически главатар — 29.

Диката, войвода в Сярско — 343.

Дикинсон, Чарлз, консул на САЩ в Цариград — 88.

Дилбер Иванчо, участник в четата, пленила мис Стоун — 160.

Димев, знаменосец в четата на Пито Гули — 373.

Димитраки, лихвар от с. Шилинос, Драмско — 86.

Димитриев, капитан от българската армия, в отряда на дядо Стою — 57.

Димитров, д-р Антон (1867, с. Айватово. Солунско—1933, София) — учител, един от основателите на ВМОРО и член на ЦК, участвува в учредяването и дейността на Съюза на българските конституционни клубове (СБКК) — 39, 46.

Димитров, Благой, учител в Солунската българска мъжка гимназия — 18.

Димитров, Вл., от Костур, член на ВМОК — 154, 155.

Димитров, Деян (1873, с. Лактинье, Охридско—1910, Охридско), каменоделец, охридски войвода — 138, 220. 222, 223, 311, 313, 399-402.

Димитров, Киро. войвода в М.-търновско — 426.

Димитров. Лазар, род. 1869 с. Дренок, Дебърско, учител, председател на Одринския окръжен революционен комитет, член на Охридското горско началство — 198-200, 312, 402.

Димитров, П., български дипломатически агент в Цариград — 61, 62.

Димитър, свещеник от Солун, убит от турците непосредствено след атентата в Солун 1903 г. — 259.

Динев, Георги, от с. Забьрдене, Леринско, учител, деец на ВМОРО, загинал 1903 г. в Леринско — 111.

Динкова, Славка, учителка в Солунската гимназия — 18.

Дину, Вашел, председател на Временното правителство в Крушово — 293.

Диньо, от с. Кономлади, Костурско. четник в Костурско — 391.

Добролицки, Кольо, охридски войвода — 301, 386, 389.

Донски, Стоян, от с. Битуше, Реканско, ръководител на смилевска чета по време на Илинденско-Преображенското въстание, околийски войвода в Битолско, заг. 1904 г. — 288.

Дончо — вж. Златков, Дончо.

Дочев. Гр., от Казанлък, участник в Женевската група — 244, 245.

Думбалаков, Димитър Атанасов (1872, с. Сухо, Лъгадинско—1915, с. Хазурат, Велешко), майор от българската армия, войвода на ВМОК, публицист — 56, 57, 342.

Думев, Велко, член на Одринския окръжен революционен комитет, ръководител на Скопския окръжен революционен комитет — 63, 198, 199, 202, 323.

Дураков, М., от с. Инево, Радовишко, жестоко мъчен от турците по време на Солунската афера 1901 г. — 114.

Дървингов, Петър Г. (1875, Кукуш -1958, София) — полковник от българската армия, деец на ВМОК — 342, 344.

Дърводелски, от Враца, участник в четата, пленила мис Стоун — 87.

дядо Анго, върховистки войвода — 160.

дядо Андреа, съратник на Марко Лерински — 99.

дядо Анко, войвода на ВМОК — 56.

дядо Георги Арнаутина, албанец по произход, харамия, деец на ВМОК — 160.

дядо Ильо (Ильо Марков), български народен борец — 3.

дядо Кацарея, войвода на ВМОК — 56.

дядо Колю (Коле), мориовски войвода — 391.

дядо Ставри, кономладски войвода— 391.

дядо Стою, войвода на ВМОК — 56.

дядо Яндре, старши четник, заместил войводата Марко Лерински след смъртта му — 141, 167.

Дядото, Димо, върховистки войвода — 56. 

Евстатий (Шкорпов, Георги Димитров) (1873, с. Нестрам, Костурско—1935, София), дякон, ръководител на Гяватколския район през Илинденско-Преображенското въстание 1903 г., ресенски войвода — 365, 366, 369.

Евтимов, Александър, учител, войвода в Преспанско — 380.

Едхем паша, турски военачалник, бригаден генерал в Гевгелийско — 63, 380, 385, 386, 391.

Елиот, секретар на английското посолство в Цариград — 77.

Емери, кореспондент на „Манчестер Гардиан” в Цариград — 77, 78. 

Жайков, Стоян, предател — 386.

Жебчев, Пере, гяватколски войвода — 365, 367.

Жеков, Никола, от Струмишко, съратник на Хр. Чернопеев — 99, 353.

Жинзифов, Райко (1839-1877), български възрожденски поет и критик — 1.

Жостов, поручик от българската армия, войвода, деец на ВМОК — 56, 57. 

Занешев, Димитър, род. Воден, делегат на Солунския конгрес 1903 г. — 198.

Захариев, Кр., от с. Ореховец. Сярско, войвода през 1895 г. — 58.

Здравков, Петър, от с. Габер, Радовишко, жестоко измъчван от турците по време на Солунската афера 1901 г. — 114.

Здрольов, Коста (Коста Здрольо), участник в четата на В. Чекаларов — 387, 389.

Зенил, поляк в с. Кривени, Ресенско — 103.

Зиновиев, И. (1835—1917), руски посланик в Цариград — 192, 269.

Златан, брат на митрополит Натанаил от Охрид — 17.

Златарев, от Охрид, чиновник — 89.

Златаров, Наум, учител, охридски районен ръководител, съветник на Охридското горско началство, заг. 1903 г. — 137, 310, 399, 400.

Злате, демирхисарски селски войвода — 296.

Златков, Дончо, род. 1865 г., с. Палат, Мелнишко, войвода на ВМОК, участвувал в Горноджумайското и Илинденско-Преображенското въстание — 56, 88, 159-162.

Зографов, офицер от българската армия, деец на ВМОК — 342, 344.

Зографски, Партений, от Дебър, борец за независима българска църква — 1. Золотович, български дипломатически агент в Париж — 419.

Зулко, разбойнически главатар, убит от ВМОРО — 29, 103. 

Ибраим, албанец, убиец на руския вицеконсул в Митровица Щербин — 217.

Ибраим Мека, разбойнически главатар, албанец, действувал в Западна Македония — 29.

Иванов, Георги (Марко Лерински), от Котел, подофицер от българската армия, войвода на организационна чета в Леринско, загинал 1902 г. с. Пътеле, Леринско — 73, 75, 77, 83, 95, 99, 133, 134. 136, 138-141.

Иванов, Дачо, от Княжево, Софийско — 24.

Иванов, Лука (1867, Панагюрище—1906, Воденско), поручик от българската армия, воденски войвода — 350.

Иванов, Марко, калярски войвода — 384.

Иванов, Пане, учител, член на революционния комитет в Кавадарци — 41.

Иванов, Петър, директор на българско училище в Крушово — 142.

Иванова, Василка, учителка в Шестеово, Костурско — 138.

Иванови, братя, търговци на оръжие — 81.

Иванчо, крушовски представител на Смилевския конгрес — 238.

Игнатиев, Яким, от Кратово, учител, член на Одринския революционен комитет, член на ЦК на ВМОРО — 113.

Изет Мехмед, разбойник в Битолски Демирхисар — 29.

Измирлиев, Георги Д. (1851-1876), български националреволюционер — 3.

Икономов, Стамо, капитан от българската армия, войвода в Одринско — 324, 326, 327, 333.

Икономски, Гьошо, от Щип, жестоко измъчван от турците по време на Винишката афера 1897 г. — 76.

Илиев, участник в четата, пленила мис Стоун — 87.

Илиев, Александър, четник — 162.

Илиев, Велян (Пенчо), от с. Смилево, Битолско, учител, войвода в Ресенско — 239, 300, 380.

Илиев, Янаки, от Кавадарци, кожухар, член на революционния комитет в Кавадарци — 41.

Илю, войвода от Възраждането — 97.

Ингилизов, Иван, учител, струмишки представител на Солунския конгрес 1903 г. — 198.

Исидорови, братя, загинали геройски в Разложко по време на Илинденско-Преображенското въстание — 345.

Ислям, разбойнически главатар — 29, 30.

Ислям Гаран, разбойнически главатар — 29.

Ислям паша, турски генерал, военачалник — 426, 428.

Исмаил Гаран, разбойнически главатар — 29. 

Йованович, Йово, черногорец, окръжен войвода през Илинденско-Преображенското въстание във Велешко — 320, 392, 393.

Йонус, разбойник, убит от четите на ВМОРО в с. Ракитница, Крушовско — 142.

Йосиф, заместник на войводата Г. Кондолов — 331.

Йосиф, дякон, деец на ВМОРО — 92.

Йосиф I Екзарх (Лазар Йовчев) (1840-1915), български екзарх в Цариград , (1877-1912) — 17, 119, 120, 122, 126.

Йосифова, Ф., учителка — 258.

Йотов, Трайко, член на ВМОРО — 99.

Йоше, родом от Подмочани, Ресенско, войвода в Преспанско — 297. 

Каблешков, Тодор (1851-1876), български националреволюционер — 124.

Казаков, Николай, руснак, четник на М. Герджиков, участник в Илинденско-Преображенското въстание — 329.

Казанджиева, Стана, убита от турците в Одринско 1903 г. — 428.

Казепов, Андрей (1878, Ресен—1904, с. Сенокос, Кресненско), учител, кресненски войвода — 111.

Казим ага, богат турчин от с. Виница, Кочанско — 75, 77, 103, 115.

Калеш Димко, отмъстител — 97.

Калмиков, Адам, руски офицер, един от организаторите на Кресненско-Разложкото въстание 1878 г. — 15.

Калканджиев, член на ВМОРО — 170.

Калканджиев, Коста, от М. Търново. визенски войвода — 332.

Калчев, Йордан, от Тутракан, участник в Женевската група — 244, 248.

Калчев, Нанчо, печатар в Цариград — 249.

Камбуров, офицер от българската армия, деец на ВМОК — 127.

Камилски, Стоян, войвода в Малко-търновско — 330.

Каназирев, Владимир, поручик от българската армия, член на ВМОК — 344, 345.

Каназирев, Владислав, член на ВМОК — 344.

Канарис — 416.

Кандиларов, учител, директор на Солунската гимназия, ръководител на Скопския революционен комитет — 42.

Канинг, Джордж (1770-1827), английски дипломат и държавен деец — 269.

Капатовлията, Михаил, от с. Капатово, Мелнишко, четник на Яне Сандански — 160.

Каравангелис, Германос — гръцки митрополит в Костур — 384, 385, 390.

Кара Васил, четник на Яне Сандански — 87.

Каравелов, Любен (1834-1879), български писател, националреволюционер, революционен демократ — 1, 37, 44, 119.

Каравелов, Петко (1843 или 1845-1903), български политически и държавен деец, министър-председател —150.

Караджа, Стефан (1840-1868), български националреволюционер, войвода — 3.

Карайовов, Тома (1868, Скопие—1951, София), публицист, секретар на български търговски агентства в Битоля и Одрин, подпредседател на ВМОК, председател на СБКК — 147, 155, 156.

Карамачо, от с. Загоричане, Костурско, гъркоман — 117.

Карамихайлов, В., доктор, преводач — 7.

Карамфилов, В. Д., автор в сб. „Илинден” — 70.

Каранджов, Васил, гъркоманин от Костурско — 116.

Карасулията, Иван, от с. Кара-Суле, Солунско, войвода на ВМОК, убит 1905 г. — 160, 349, 351.

Кара Сюлейман, разбойник — 97.

Кара Тасе, от Щип, жестоко измъчван от турците по време на Винишката афера 1897 г. — 76.

Карев, Атанас, крушовски войвода — 370, 372.

Карев, Никола (1877, Крушово—1905, с. Райчени, Кратовско), учител, член на БРСДП (т. с.), председател на Крушовската република — 238, 292.

Карев, Тирчо, четник от Крушово — 142.

Карола, Герго, кмет (коджабашия) в с. Брезница, Костурско — 386.

Карловалията, Кочо, четник на Хр. Чернопеев — 112.

Карчо, член на ВМОРО — 99. Касапчето, Георги Мучитано (1882, Крушово — 1911), касапин, воденски войвода — 162.

Катерински, Димитър (1879, Мустафапаша (Свиленград)—1960, София), учител, член на Мустафапашанския градски революционен комитет, на конгреса на Петрова нива се обявява против вдигане на въстание — 323.

Катракя, капитан, разбойник — 28, 29.

Кафеджията, Иван, от Битоля, деец на ВМОРО, войвода в Битолско, заг. 1903 г. до с. Рудари, Преспанско — 380.

Кепов, Иван, деец на ВМОК, близък на ВМОРО, издава в. „Изгрев” в Кюстендил — 154, 156.

Керемидчиолу, д-р Константин, гръцки лекар в Лозенград, на негово име аферата 1900 г. — 86.

Кецкаров, Антон (1865, Охрид—1944, Охрид), учител, районен ръководител и член на Охридското горско началство — 137, 162, 310, 312, 398,402.

Кипрев, Мирчо, драмски войвода — 340, 343.

Кипров, Александър (1881, Мустафапаша (Свиленград)—1931, Свиленград), учител, поет, публицист, войвода на организационна чета в Одринско — 113, 251.

Кирков, Костадин Ив. (1882, Велес—1903, Солун), участник в кръжока на „гемиджиите” — 246-249, 251.

Киркор, деец на Арменския революционен комитет — 84.

Киселинчев, Л. Т., род. с. Косинец, Костурско, председател на Македонското дружество в Атина — 82, 362.

Китанов, Александър (род. с. Лешко, Горноджумайско—заг. 1906, с. Русиново, Малешевско), учител, малешевски войвода, загинал заедно с Дамян Груев — 162.

Китанчев, Трайко (1858, с. Подмочани, Ресенско—1895, София), учител, виден деец на националноосвободителните борби на българите в Македония и Одринско, първи председател на ВМОК — 55, 59-61, 83, 146.

Китин, Гоце, от Кукуш, четник на М. Герджиков — 99.

Кице (Кръсте), от Екши-су, Леринско, четник в Леринско — 99, 100, 140.

Кичевецът, Иванчо (Осман бей), от Белица, Кичевско, предател — 115, 116.

Климов, Александър, войвода в Охридско — 312.

Клюсов, Дине, от с. Пътеле, Костурско, деец на ВМОРО, заг. 1902 — 99, 100, 131, 135, 136, 140.

Кляшев, Пандо (1882, с. Смърдеш, Костурско—1907, с. Дреновени, Костурско) учител, костурски районен ръководител и войвода — 18, 111, 115-117, 133, 139, 159, 165-167, 169, 174, 199, 203, 236, 239, 240, 270, 303, 304, 387, 394, 395.

Ковачев, Йосиф, председател на ВМОК — 146.

Ковачев, Павел, учител, представител на Одринското задгранично представителство ВМОРО през 1903 г. — 325.

Ковачев, Славчо (Владислав), от Щип, секретар на ВМОК, убит през 1924 г. в София — 150, 177, 202, 227, 353.

Кожухаров, лерински войвода — 133.

Кожухаров, д-р — секретар на българските търговски агентства в Битоля и Одрин — 434, 439.

Козма, йеромонах, четник в Прилепско — 321.

Козаков, член на Арменския революционен комитет — 250.

Кокарев, Никола, от с. Царедвор, Ресенско, член на градското управително тяло в Ресен, преспански районен началник, загинал 1903 г. — 300, 375, 380.

Кокошката, Никола, влах, битолски войвода — 289.

Колегиза, капитан, разбойнически главатар — 28.

Коленкур, пратеник на Наполеон в Цариград — 9.

Колушев, Неделчо, учител, деец на ВМОРО, дипломатически представител в Солун и Цетина — 18, 124, 162, 164.

Колчев, учител, четник на М. Герджиков — 329.

Комаров, В. В., редактор на руския вестник „Свет” — 186.

Кондев, Георш, деец на ВМОК — 344, 345.

Кондов, Йосиф, от Прилеп, член на „Революционното братство” в Солун, член на ЦК на ВМОРО, банкер — 127, 225, 264.

Кондолов, Георги (1860, с. Велика, М.-търновско— 1903), дърводелец, малкотърновски войвода — 123, 331.

Кониковски, Павел Граматиков, от с. Кониково, Ениджевардарско, ениджевардарски войвода — 350.

Кономладски, Васил Котев, костурски войвода — 393.

Констан, френски посланик в Цариград — 419.

Константинов, войвода, съратник на Хр. Чернопеев — 353.

Костандиев, харамия — 160.

Костандиев, Георги, четник на Мих. Герджиков — 328.

Костов, Сп., подпоручик от българската армия, войвода в Горноджумайско — 344.

Коте (Христов) (псевд. Котас, Котос), от с. Руля, Костурско, войвода на ВМОРО, по-късно гъркоман, андартски войвода — 100, 116, 133-137, 159, 166, 168, 170, 172, 174, 275, 276, 300, 375, 380.

Котева, Стойна, от с. Присовяни, Охридско, убита от турците 1903 г. — 424.

Коцев, Делчо, от Харманли, председател на тайния революционен кръжок „Трайко Китанчев”, кочански войвода — 99, 353.

Коцев, Христо, от с. Ново Село, Щипско, член на Временния ЦК на ВМОРО, делегат на Солунския конгрес 1903 г. — 46, 124, 198, 200, 258, 259, 261, 275, 276.

Кочовски, Кочо, войвода на чета в с. Подмочани, Ресенско, убит 1903 г. — 297, 375, 377.

Кощанов, Димитър, сътрудник на солунските атентатори — 248, 251.

Кралев, главен учител, четник, загинал 1903 г. — 114.

Кромидаревски, Димче, смилевски войвода — 367.

Кръстев, Павле, смилевски войвода — 366.

княз Куза, Александру Йон (1820-1873), княз (1859-1866) — 37.

Кузо — вж. Манятски, Кузо.

Кузман, свещеник, от с. Бабино, Демирхисарско, член на районното началство в Демирхисарско — 294.

Кулини, братя, четници на ВМОК. убити от турците в Разложко 1903 г. — 345.

Курталов, Стефан, въстаник, убит от турците в Охридско 1903 г. — 400.

Куртев, Цено, от Пирдоп, унтерофицер от българската армия, кочански войвода, загинал 1905 г. — 229, 332, 333.

Курубинов, Георги Хр., търговец от Прилеп, заг. 1902 г. — 31.

Куршума, К., кичевски войвода — 319.

Куслев. Христо, род. 1877, гр. Кукуш, учител, ръководител на революционен комитет в Поройско, секретар на чета — 161.

Кънчев (Кънчов), Васил (1862, Враца—1902, София), учител, главен екзархийски инспектор в Македония, министър на просветата, автор на трудове по география на Македония — 18, 124.

Кърчовалията, Илия, от с. Кьрчово, Демирхисарско, демирхисарски войвода — 98, 100, 161, 162, 340, 341.

Кършаков, Атанас (Насо) (род. с. Косинец, Костурско—1907, Стенско), костурски войвода — 273, 301.

Кърчовски, Йоаким (ок. 1750-1820), български книжовник — 1.

Кьор Алията, разбойник в Солунско — 103.

Кьосето, Андон (Янев) (1855, с. Голозинци, Велешко—1953. Благоевград), терзия, войвода в Гевгелийско и инспектор на чети — 87, 99, 224, 320, 321.

Кюркчиев, Христо П., член на Временното правителство в Крушоно 1903 г. — 293.

Кючуков, от гр. Тетово, убит от разбойник — 30.

Кямилев, Н., офицер от българската армия, подпомогнал с оръжие въстанието в Одринско — 325. 

Лавров, Пьотр Л. (1823-1900), руски социолог, идеолог на революционното народничество — 246.

Лазаров, Димитър (Мингю), от Банско, член на ръководното тяло в Разложко — 340, 344-346.

Лазаров, Коце. от Щип, ученик в Солунската гимназия, заг. 1903 г. с. Карбинци. Щипско — 112.

Лазаров, Михаил, подофицер от българската армия, войвода на ВМОК — 161.

Лазаров, Тодор (1869, Щип—1912. София), търговец, виден деец на ВМОРО, ръководител на Щипския революционен комитет, задграничен представител на ВМОРО в София — 18, 198.

Лазов, Лазо, лозенградски войвода — 333.

Лазов, Марко, от с. Косача, Радомирско, подофицер от българската армия, прилепски войвода — 136.

Лазов, Стоян, от Прилеп, член на ВМОРО, заг. 1899 г. — 71, 109.

Ламсдорф, В. Н., граф, руски министър на външните работи — 185, 190-192, 201.

Лансдаун, лорд, английски министър на външните работи — 192.

Лачинов, Петър, участник в Илинденско-Преображенското въстание в Разложко — 344.

Левски, Васил (1837-1873), български националреволюционер и революционен демократ, създател на Вътрешната революционна организация на БРЦК — 2, 4, 16, 38, 102, 125.

Леон, арменски революционер — 84.

Лерински, Марко — вж. Иванов, Георги.

Лефтеров, офицер от българската армия, деец на ВМОК — 161, 171, 177, 339, 342.

Лимончев, Иван, от Охрид, един от първите членове на Организацията в Охрид г. — 41.

Лимончев, Константин, участник в Охридското съзаклятие — 17.

Лозан, от с. Сланско, Прилепско, убит от разбойници — 30.

Лозанчев, Атанас (1870, Битоля—1945, София) — търговец, член на Битолския окръжен революционен комитет и на Главния щаб на Илинденско-Преображенското въстание в Битолски революционен окръг — 41, 197, 198, 200, 202, 224, 227, 238, 239, 241, 280, 287, 357, 377.

Лукаров, Лазо, род. с. Апоскеп, Костурско, убит 1903 г. — 387.

Луканов, Тодор, под това име учителствува М. Герджиков в Битоля — 237.

Луков, от Сливен, поручик от българската армия, участник в четническата акция в Одринско през 1895 г., деец на ВМОК — 56.

Лъмбов, Стоян, от отряда на В. Чекаларов — 389.

Лъската, Васил, от Щип, жестоко изтезаван от турците по време на Винишката афера 1897 г. — 76.

Людовик I, баварски крал — 269.

Лютата, Кочо, войвода на ВМОК — 56, 57, 244.

Ляпов, Димитър, деец на ВМОК, ръководител и председател на Революционния комитет в Цариград, секретар на ВМОК — 46, 247-249, 258.

Ляпчев, Андрей (1866, Ресен—1933, София), български държавен и политически деец, министър-председател, деец на ВМОК — 60, 147. 

Мавродиев. М. А., преводач на А. Сониксен — 350.

Маджаров, Лазар, от с. Негован, Лъгадинско, учител, одрински войвода, делегат на Рилския конгрес (1905 г.), заг. 1907 г., с. Лъджекьой, Дедеагачко —18, 324, 333.

Мазнейков, Коста (1882, Струмица—1903. с. Инево, Радовишко), радовишки войвода — 225, 339.

Майски, Никола Киров, крушовчанин, описал подробно събитията в Крушово по въстанието — 292, 293, 372.

Макгахан (1844-1878), американски журналист, кореспондент на в. „Дейли нюз”, отразил потушаването на Априлското въстание 1876 г. — 180.

Макдоналд, Джон. кореспондент на „Дейли Нюз” в Цариград — 177, 180, 186.

Малешевска, Ана, учителка — 349.

Малешевски, Никола, пунктов ръководител на ВМОРО в Дупница — 45.

Малинов, Александър (1867-1938), български държавен и политически деец, министър-председател — 441.

Манасиев, Аргир (1873, с. Сехово. Гевгелийско—1932, Г. Джумая), учител, член на районното ръководно тяло в Кавадарци, гевгелийски войвода — 347, 348.

Манасов, Георги — вж. Шатев, Павел.

Манджуков, Петър (1878, с. Мирковци, Скопско—1966. Пловдив), лесовъд, член на Женевската група, деец на ВМОК, четник на Г. Делчев през 1899 г. — 244, 248, 249.

Мандолов, Стефан, от с. Стояново, Гевгелийско, аптекар, четник, загинал 1903 г.-87.

Манов, офицер от българската армия, войвода на ВМОК — 342, 345.

Манолов, К., участник в Охридското съзаклятие — 17.

Мануш, войвода от Възраждането — 97.

Манятски, Кузо, от с. Маняк, Костурско, воденичар, деец на ВМОРО — 74.

Маринов, Аргир, от Охрид, войвода в Охридско, заг. 1903 г. в с. Куратица, Охридско — 314, 399, 400.

Маринов, Бано, войвода по време на Кресненско-Разложкото въстание — 16.

Марков, Вельо (1870, с. Селце, Крушовско—1902, с. Ракитница, Крушовско), социалист, крушовски войвода — 137, 142.

Марков, Димитър, от с. Желен, Костурско, учител, четник в костенарийската чета — 33, 65.

Марков, Терпен, от с. Вишени, Костурско, учител, член на ВМОРО, член на Революционното братство в Солун — 111.

Мартинов, Спас, от Битоля, учител, член на Временния ЦК на ВМОРО в Солун — 113, 198.

Мартулков, Петър, учител в Битолската гимназия — 110.

Матеев, П., български търговски агент в Одрин — 419, 429.

Матлиев, от Охрид, митничар, член на ВМОРО — 40.

Матлиев, Димитър, от Охрид, демир-хисарски войвода — 238, 374.

Матов, Димитър Апостолов (1864-1896), член на ВМОК, филолог — 18.

Матов, П., търговец в Скопие — 266.

Матов, Христо (псевд. Брут) (1869, Струга—1922, София), учител, виден деец и теоретик на ВМОРО, член на ЦК и задграничен представител на Организацията — 18, 37, 42, 46, 60, 70, 73, 77, 78, 91, 97, 98, 109, 112, 114, 124-126, 156, 191, 199, 202, 207, 208, 227, 241, 251, 280, 339, 433, 434.

Матров, капитан от българската армия, деец на ВМОК — 56, 57.

Махмуд II, турски султан (1809-1839) — 8.

Мацини, Джузепе (1805-1872), водач на италианското националноосвободително движение — 45.

Машков, руски консул в Битоля — 21.

Медлинин, Григор, пострадал по Винишката афера 1897 г. — 76.

Мерджанов, Светослав (Слави) (1876, Карнобат—1901, Одрин), атентатор, одрински войвода — 81, 86, 101, 113, 243, 245-249, 251.

Методий, български митрополит в Охрид — 311.

Мехди бей, каймакамин на Охрид — 311.

Мехмед ага, разбойник — 29.

Мехмед Али, пристанищен началник във Василикоско, пленен от въстаниците през 1903 г. — 330.

Мехмед бей, разбойник — 29.

Мехмед паша, солунски жадармерийски началник — 108, 109.

Мехмед Пехливан, разбойник в Кукушко — 32.

Мечев, Димитър (1870, Велес—1903, Солун), солунски атентатор — 247, 248, 252, 255-258, 261.

Мешков, Стефан, от Охрид, войвода в Ресенско — 297, 298.

Миайле, кичевски войвода — 97.

Мидхат паша, турски държавник — 18, 26.

Милетич, Любомир Г. (1863, Щип—1937, София), виден български учен и обществен деец, основател на Македонския научен институт — 4, 127, 197, 208, 230, 249.

Милоевич, Милош, сръбски националист — 2.

Минов, Алекси (Каникот), от Велес, сътрудник на солунските атентатори — 254.

Минков, Г., деец на ВМОК — 154.

Минчев, един от първите дейци на ВМОРО — 41.

Миразчиев, Тодор, от Щип, четник на Н. Пушкаров, заг. 1903 — 353.

Мирчев, Боян, записал спомени на участници в националноосвободителните борби в Македония и Одринско — 294.

Мирчев, Димитър, учител, член на ЦК на ВМОРО — 198, 264.

Мирчо (Мирче) — вж. Ацев, Мирчо

Митев, Христо, от с. Вращица, Радовишко, жестоко измъчван по време на Солунската афера 1897 г. — 114.

Митрев, Никола, род. 1865 с. Олшани, Охридско, зидар, охридски войвода — 100, 138, 222, 311, 314, 399, 400.

Мисков, Даме, смилевски войвода — 366.

Михаил III Обренович (1823-1868), сръбски княз (1839-1842, 1860-1868) — 37.

Михайлов, Милан, предател, виновник за Солунската афера 1902 г. — 112, 114.

Михайлов, Сава (1877, с. Мачуково, Гевгелийско—1905, с. Смол, Гевгелийско), ръководител на Горноджумайския революционен комитет, гевгелийски войвода — 87, 161, 202, 209, 224, 347, 348, 350.

Михайлова, Виктория, учителка — 304.

Михайловски, Стоян (1856, Елена—1927, София), български писател, поет, председател на ВМОК — 145, 153-156, 161, 177, 180, 181.

Михайляну, Ст., журналист, противник на ВМОРО — 150.

Михов, Стефан, банков чиновник, симпатизант на ВМОРО — 245.

Мицко, род. с. Латово, Кичевско, български войвода в Кичевско, по-късно сърбомански войвода — 97.

Мицков, Арсо, род. с. Подвис, Кичевско—1905, с. Подвис, Кичевско, кичевски войвода, участник в Смилевския конгрес 1903 г. — 138, 239, 295, 315-318, 407.

Мицков, Ванчо, от с. Вранещица, Кичевско, кичевски войвода — 225, 239.

Мишев, Тасо, от с. Зърновци, Кочанско, жестоко изтезаван от турците по време на Винишката афера 1897 г. — 76.

Мишо, свещеник от с. Апоскеп, Костурско, убит 1903 г. — 387.

Моарем Здуна, разбойник, действувал в Гостиварско — 31.

Молеров, Кочо, член на районното началство в Разложко — 344.

Молеров, Симеон Витанов, от Банско, кочански войвода, заг. 1903 г. — 340, 345.

Мончев, Борис, член на Временния ЦК на ВМОРО в Солун — 275.

Мончев, Васил, от Прилеп, ханджия, един от първите членове на ВМОРО, заг. 1913 на о-в Трикери — 40, 41, 112.

Москов, адютант на полк. Янков — 166, 169, 173.

Москов, Иван, от с. Дъмбени, Костурско, четник — 394.

Москов, Лазар, от с. Дъмбени, Костурско, костурски районен ръководител и войвода — 117, 133.

Мурджев, кратовски войвода — 353.

Мурджев, Атанас, работник в Саблерските колиби — 84.

Муструка, Кочо, войвода — 56, 58, 98, 100.

Муструковци, братя-харамии — 58, 59.

Мутафов, поручик от българската армия, участвува в четническата акция през 1895 г. — 56, 58, 59.

Мухтар ага, началник на жандармерията в Корча — 107, 115, 116.

Мъжкото, Колю, войвода на организационна чета — 108.

Мълчанков, Стоян, от с. Скребатно, Неврокопско, неврокопски войвода — 342.

Мюлер, Вилхем (1794-1827), немски поет — 269.

Мюлер, фон, австроунгарски политически деец, по-късно цивилен агент в Македония във връзка с Мюргщегската реформа — 90. 

Назлъм бей, турски богаташ от Струмишко, отвлечен за откуп от Гоце Делчев — 86, 98.

Назър паша, турски военачалник в Македония — 323, 355, 361-363, 365, 366, 426, 437.

Наке, войвода — 222, 315.

Накито, четник на Кузма Стефов — 138.

Нако, деец на ВМОК — 169.

Наполеон Бонапарт (1769-1821), френски император (1804-1814) — 9.

Наполеон III, Луи (1808-1873/, френски император (1852-1870) — 9.

Настев, офицер от българската армия, войвода на ВМОК — 343, 344.

Настев, Лечо — вж. Церовски, Лечо Настев.

Настев, Христо, от Щип, секретар на четата на Тома Давидов — 396, 397.

Натанаил (Нешо Бойкикев) (1820-1906), български митрополит, книжовник, участник в църковно-националните борби, един от организаторите на Кресненско-Разложкото въстание 1878 г. — 1, 244.

Натанаил, охридски митрополит, организатор на Охридското съзаклятие — 15, 17.

Наум, капитан-разбойник — 28.

Наумов, директор на педагогическото училище в Сяр — 126.

Наумов, поручик от българската армия, войвода — 209.

Наумов, Анастас, директор на Солунската гимназия, член на Революционното братство в Солун, деец на ВМОРО — 18.

Наумов, Гюрчин, род. с. Сланско, Кичевско, крушовски войвода, заг. 1904 г. при с. Слатино, Кичевско — 292, 370.

Наумов, Дамян, смилевски войвода — 367.

Наумов, Иван (Алябака) (1870, с. Ореховец, Велешко—1907, с. Белица, Кичевско), член на крушовското горско началство, войвода в Битолско, Велешко, Прилепско и Порече — 292, 370, 372.

Наумов, Н., редактор на в. „Право” — 43, 156, 181, 202, 209.

Наумчев, Христо, български търговец в Скопие — 266.

Начев, поручик от българската армия, деец на ВМОК — 56, 57, 59.

Начев, Н., писател — 124.

Начович, Г. Д. (1845-1920), български обществен и политически деец — 61, 279, 280, 431, 438, 439.

Начко, костурски войвода — 301.

Неджиб, дерибей — 103.

Недков, Теохар, член на Временното правителство в Крушово — 293.

Недков, Тодор, български търговски агент в Скопие — 21, 212, 264, 352, 419, 439.

Нелидов, руски посланик в Цариград — 62.

Нестор, кореспондент на „Новое время” — 187.

Никифоров, д-р, управляващ цариградското дипломатическо агентство — 174.

Ников, Александър, секретар на ЦК на ВМОРО — 112.

Николаев, ген., председател на ВМОК — 145, 146, 152.

Николай II (1868-1918), руски император (1894-1917) — 187, 189.

Николиев, Никола, род. с. Алистрати, Зъхненско, деец на ВМОРО в Сярско, сярски войвода, загинал 1904 г. — 340, 343.

Николов, Арсений — от с. Кокошине, Кумановско, учител, мъчен от турците по време на Винишката афера 1897 г. — 76.

Николов, Димо, от Казанлък, член на Женевската група — 244, 248.

Николов, Михаил (1874, с. Бобища, Костурско—1934, Варна), секретар на Костурския революционен комитет, костурски войвода — 133, 302, 385, 392, 395.

Николов, Кръстю, от Враца, войвода в М.-търновско и Кочанско, починал 1913 г. — 99, 151, 229, 334, 336.

Николов, Стефан (1859, Прилеп—1917, София), офицер от българската армия, съветник на ВМОК, участник в Горноджумайското въстание 1902 г. и Илинденско-Преображенското 1903 г. — 153, 155, 344.

Николов, Тодор, подофицер от българската армия, четник на Ник. Пушкаров — 352.

Николов, Тома (1861, Вранещица, Кичевско—1946, София), архиерейски наместник в Дебър и Кичево, член на Битолския окръжен революционен комитет — 41, 239, 317.

Нисторов, Гоце, кукушки войвода — 351.

Нодо, Людовик, френски журналист — 268.

Нонева, Миля, от с. Присовени, Охридско, убита от турците 1903 г. — 424.

Нунев, Йордан, четник в Прилепско — 321.

Нунков, Коста (1877, Чирпан—1905, с. Кутлибег, Кумановско), войвода в Дедеагачко, Гюмюрджинско, Кумановско — 101.

Нуредин бег, от Костур — 103.

Нютон, лорд, депутат в английския парламент — 192. 

Общински, Димитър, от Пловдив, четник на М. Герджиков — 244.

Огнянов, Лев, от Охрид, гл. учител, член на Охридския революционен комитет — 21, 41.

Оклев, Христо, член на горското началство в Прилепско — 320.

О’Конор, депутат в английския парламент, посланик в Цариград — 413.

Олчев, Спиро, от с. Дърмени, Ресенско, войвода на дърменската чета — 297, 298, 375-380.

Органджиев, Тодор, от Велес, сътрудничи на солунските атентатори — 254.

Орловец, руски кореспондент, четник — 346.

Орцето — вж. Попйорданов, Йордан Осман чауш — вж. Кичевецът, Иванчо

Осман Шира, разбойнически главатар — 29. 

Павел, първопрестолен апостол — 127.

Павле, капитан, харамия — 100.

Павлев, Марко, от с. Брезово, Дебърско, дримколски войвода — 138, 222, 310, 402.

Павлов, Димитър, учител — 379.

Пазарджиклията, Никола, неврокопски войвода — 343.

Паисий Хилендарски, пръв идеолог на Българското възраждане — 1.

Паласкаря, Тодор, войвода по време на Кресненско-Разложкото въстание — 16.

Палашев, Диме, търговец, деец на ВМОРО, арестуван от турците 1901 г. — 112.

Панайотов, Александър, подпоручик от българската армия, от Търново, убит 1903 г. в с. Перово, Долнопреспанско — 224, 239, 241, 277, 297, 378.

Пандуров, смилевчанин — 289.

Паница, Коста, офицер от българската армия, участник в Сръбско-българската война — 19.

Панов, Алексо — вж. Хаджипанов, Ал.

Панталей, охридски войвода — 312.

Папанчев, Александър, от Сливен, лерински представител на Смилевския конгрес — 239.

Папанчев, Георги (1878, Сливен—1903, с. Баница, Леринско), подпоручик от българската армия, лерински войвода — 101, 165, 166, 170, 241, 274, 279.

Паприков, генерал, военен министър — 191, 280, 433.

Пардов, Силян Тодоров, войвода в Битолско — 225.

Парталев, офицер от българската армия, деец на ВМОК — 342.

Партениев, офицер от българската армия, войвода на ВМОК — 342.

Пасков, Васил (1874, с. Осиково, Неврокопско—1934, с. Лъджене, Чепинско), учител, журналист и редактор на в. „Илинден”, „Революционен лист”, член на ръководството на Битолския революционен комитет, председател на Одринския конгрес на Петрова нива — 110, 111, 323, 325.

Пасхов, Христо Н., член на районното началство в Демирхисарско, демир-хисарски войвода — 294, 296.

Патчев, Методи (1875, Охрид—1902, с. Кадино село, Прилепско), учител, член на Охридския революционен комитет, прилепски войвода — 18, 71, 99, 131, 136, 142.

Пахомий, свещеник, участник в Кресненско-Разложкото въстание — 16.

Пашалията, Иван, войвода на ВМОК в Джумайско — 160, 161.

Пеев, Черню вж. Чернопеев, Христо.

Пейков, Тодор, велешки представител на Солунския конгрес 1903 г. — 198.

Пейчиновски, сърбоман — 125, 126.

Пенков. Димитър, представител на Неврокопско на конгреса в Белемето, Пирин, IX. 1903 г. — 340.

Пенчо, помощник на войводата Ник. Кокарев — 375.

Пепе, Антонио, хазаин на солунския атентатор Йордан Попйорданов (Орцето) — 257.

Петков, Апостол (1870, с. Боилища, Ениджевардарско—1911), гевгелийски и ениджевардарски войвода — 99, 349-351.

Петков, Атанас, от с. Галичник, Дебърско, убит от турците — 76.

Петков, Димитър (1858-1907), български политически и държавен деец, публицист, министьр-председател — 279.

Петков, Йосиф, от с. Жабени, Битолско, битолски куриер на Организацията — 141.

Петлешков, Васил (1845-1876), български националреволюционер — 124.

Петров, Атанас, от с. Шестеово, Костурско, войвода на организационна чета в Костурско — 137.

Петров, В., костурски войвода — 133.

Петров, Гьорче (1864, с. Варош, Прилепско—1921, София), учител, виден деец и теоретик на ВМОРО, задграничен представител на Организацията в София — 37, 41, 43, 46, 59, 73, 74, 83-85, 89, 90, 145, 146-153, 155, 197, 202-204, 206, 231, 319, 320, 384, 392, 393, 396.

Петров, Иван, кмет на с. Виница, Кочанско — 76.

Петров, Н., войвода — 395.

Петров, Никола, от Малешевско, член на Цариградския революционен комитет, делегат на Солунския конгрес 1903 г. — 198.

Петров, Рачо (1861-1942), генерал, български политически деец, министър-председател — 126, 279, 280, 434, 437, 439.

Петров, Руим, убит от турците — 428.

Петров, Спиро, войвода в Мелнишко — 343.

Петров, Стоян, войвода в М.-търновско — 333.

Петров, Ст., подофицер от българската армия, войвода в Охридско — 300.

Петров, Сърбин, от с. Локвица, Кичевско — 30.

Петър, прилепчанин — 236.

Петър I Карагеоргиевич, сръбски крал (1903-1921) — 90.

Петър Велики (Петър I) (1682-1725), руски император (1721-1725) — 9.

Пехливана, Васе (Васил), от с. Владимирово, Малешевско, войвода па ВМОК — 160, 162, 178.

Пехливана, Иван, знаменосец в четата на Гоце Нисторов — 351.

Пешев, Пере, деец на ВМОРО, войвода — 320.

Пешков, Н., войвода в Прилепско — 320.

Пешков, Георги, от Прилеп, занаятчия, съветник в окръжното ръководство на Битолския революционен комитет — 41, 133, 224, 227, 238.

Пингов, Владимир (1883, Велес—1903. Солун), солунски атентатор — 246, 248. 249, 257.

Пинон, Рене, френски публицист — 12, 19, 24, 25, 212.

Пиперков, Йордан Силянов (Пиперката) (1859. с. Козница, Демир-хисарско—1903, с. Цер, Битолско), демирхисарски войвода — 100, 103, 137, 138, 142, 219, 220, 223, 238, 277, 294-296, 396.

Пищоло, Пане, от Щип, жестоко измъчван от турците по време на Винишката афера 1897 г. — 76.

Плеханов, Георги В. (1856-1918), деец на руското и международното социалистическо движение — 244.

Погончев, Петър, от с. Загоричане, Костурско, костурски войвода, член на ВМОК — 170, 173.

поп Василий, свещеник в с. Зубовци, Гостиварско — 31.

поп Димко, от с. Свети Никола, Щипско, измъчван от турците по време на Винишката афера 1897 г. — 76.

поп Лазар, от с. Арменско, Леринско — 423.

поп Никола, от с. Зърновци, Кочанско, измъчван от турците по време на Винишката афера 1897 г. — 76.

поп Петър, от с. Дедино, Радовишко, член на ВМОРО — 75.

поп Спиридон, от с. Цер, Битолско — 296.

поп Ставре, от Битоля — 111.

поп Стамат, от с. Бугариево, Солунско, свещеник в Солун — 40, 112.

поп Христо, от с. Велгощи, Охридско, охридски войвода — 138, 220, 221.

Попантонов, Тодор, сърбоманин от Прилеп — 71.

Попарсов, Петър (1868, с. Богомила, Велешко—1941, София), учител, виден деец на ВМОРО, един от основателите на Организацията, автор на първия ? устав, член на ЦК и задграничен представител на ВМОРО — 39, 46.

Попгеоргиев, Димитър, малешевски войвода, пунктов ръководител на ВМОРО в Кюстендил — 15, 45.

Попдинев, Кузо, от Бугарска Блаца, Костурско, учител, четник в Костурско, умира 1907 г. с Черешница, Костурско — 303.

Попйорданов, Гьошо, баща на Орцето — 265.

Попйорданов, Илия, съмишленик на солунските атентатори — 248, 254. Попйорданов, Йордан (Орцето) (1881, Велес—1903, Солун), основател и ръководител на кръжока на „гемиджиите” — 246, 247, 249, 251-255, 257, 258, 262, 265.

Попконстантинов, Йордан, учител — 41.

Попниколов, Атанас, от с. Ново Село, Струмишко — 214.

Попев, Григор, търговец от Прилеп, член на ВМОРО — 41.

Попето, Михаил — вж. Апостолов, Михаил Попов, А., български търговски агент в Солун — 160.

Попов, Васил, от Стара Загора, четник на войводата Г. Папанчев, заг. 1903 г. до с. Баница, Леринско — 101, 224, 274, 279.

Попов, Иван (1871, с. Ляски, Неврокопско—1921, пл. Витоша), фелдфебел от българската армия, костурски войвода — 170, 241, 302-306, 380, 384, 385, 390-395.

Попов, Стефо, четник в Леринско — 140.

Поповски, Лаки, от с. Смърдеш, Костурско, леяр на бомби в Саблер, заг. 1903 г. — 272.

Попстаматов, Димитър (1880, с. Бугариево, Солунско—1904, с. Митрошинци, Малешевско), един от първите членове на ВМОРО, малешевски войвода — 41.

Поптрайков, Лазар (1876, с. Дъмбени, Костурско—1903, Костурско), учител, поет, член на Костурския околийски комитет, член на въстаническия щаб през Илинденско-Преображенското въстание, костурски районен войвода — 18, 241, 272, 277, 301, 362, 380, 384, 385, 390, 392, 393.

Попхристов, Георги (1876, с. Кръстофор, Битолско—1962, София), учител, член на Битолския окръжен революционен комитет, ръководител и войвода на Леринския революционен район, член на ЦК на ВМОРО — 111, 133, 141, 238-241, 279, 305, 308, 396, 423.

Поройлията, Алексо, от с. Долни Порой, Сярско, деец на ВМОРО, войвода, заг. 1903 г. с. Игуменец, Петричко — 100, 162, 163.

Пресансе, Франси дьо, френски журналист от в. „Тан” — 49, 186, 411, 415, 416.

Пржевалски, руски кореспондент, четник — 346.

Пройовски, Борис, д-р, от с. Сопотско, Битолско — 379.

Протогеров, Александър (1867, Охрид—1928, София), генерал от българската армия, виден деец на ВМОК, войвода, член на ЦК на ВМОРО (ВМРО) — 175, 274.

Пундев, Марин, преподавател в Солунската гимназия — 18.

Пушкаров, Никола (1874, Пирдоп—1943, София), учител, председател на Скопския окръжен революционен комитет, скопски войвода — 201, 351-353.

Пърличев, Григор (1830, Охрид—1893), български просветен и литературен деец, преподавател в Солунската гимназия — 18.

Пърличев, Кирил, учител, деец на ВМОРО, войвода, син на Григор Пърличев —46, 57, 71, 113, 202, 353.

Пърмаков, Дуле, въстаник в Охридско — 400.

Пърнаров, съмишленик на „гемиджиите” — 248. 

Радев, Симеон (1879, Ресен—1967, София), виден български публицист и журналист, член на революционния комитет в Цариград, участвува в създаването на СБКК, дипломат — 1, 122, 150, 153, 258.

Радославов, Александър, учител, член на сярското ръководно тяло — 209, 340, 341.

Разбойников, Атанас (1883, Свиленград—1967, София), учител, деец на ВМОРО в Бунархисарски район, секретар на конгреса на Петрова нива — 323.

Разсолков, Андрея, от с. Сланско, Прилепско — 100.

Ракиджиев, Григор, четник в Прилепско — 321.

Раковски, Георги Стойков, български националреволюционер, революционен демократ, основоположник на организирано националреволюционно движение — 97, 102.

Ралис, гръцки министър-председател — 412, 413.

Рашид Юсеин, разбойник — 29.

Реджеб, разбойнически главатар — 29-31.

Ремко, разбойник — 103.

Решайков, костурски селски войвода — 391.

Ризов, Димитър, род. в Битоля, публицист, дипломат, участвува в освободителните борби на Македония и Одринско, починал в 1918 г. в Берлин — 122, 147.

Ризов, Кольо, брат на Димитър Ризов — 56, 58.

Ризов, Милан, ученик в Солунската българска гимназия — 112, 114.

Рилски, Неофит (1793-1881), български книжовник, просветен деец — 1.

Рифат паша, битолски паша — 33.

Розбери, министър-председател на Англия — 50.

Розентал, Юлий (1872, Иркутск, Русия—1903, с. Луково, Кратовско), поляк, студент, четник на войводата Ник. Дечев — 101.

Розов, Манол (1876, с. Бобища, Костурско—1903, вр. Сокол, Мориховско), учител, костурски районен ръководител и войвода — 111, 166, 302, 384, 385, 390, 391.

Ростковски, руски консул в Битоля, убит в 1903 г. — 20, 323, 327, 337.

Русински, Никола Петров (с. Русиново, Малешевско—1942, София), социалист, първи войвода в Демирхисарско и Крушевско — 131, 137. 

Савов, генерал, военен министър — 280, 433.

Садредин бей, висш турски чиновник, секретар на турската легация в Атина — 412.

Садък паша, турски военачалник — 426, 428.

Саев, Тодор (1870, с. Белица, Разложко—1903, с. Цапарево, Петричко), мичман от българския флот, войвода, член на ВМОК — 161, 162, 177, 178.

Сакелариди, заместник на руския консул в Лозенград — 215.

Сал Дема, разбойнически главатар — 29.

Сализбури (Солзбъри), английски министър-председател — 50, 52.

Самарджиев, К. Г., собственик на печатница в Солун — 39, 123.

Самарджиев, Пешо (Петър) (1877, с. Неготино, Тиквешко—1906, с. Клисура, Тиквешко), член на тайния революционен кръжок „Тр. Китанчев” в Самоков, тиквешки войвода — 99, 101, 353.

Самарий, Д. Т., руски славянофил — 187.

Самарина, В. П., съпруга на Самарий Д. Т. — 187.

Самуил, български цар (997-1014) — 380.

Сандански, Яне (1872, с. Влахи, Мелнишко—1915, Пирин), виден деец на ВМОРО, войвода и ръководител на Сярски революционен окръг, водач на левицата във ВМОРО, създател и ръководител на Българската народна федеративна партия — 86-88, 161-163, 177, 201, 208, 209, 225, 228, 337-343, 347, 350.

Сандо, от с. Судин, Щипско, четник на войводата Иван Алябака — 109.

Сапунаров, Иван, член на Солунския революционен комитет — 198.

Саракинов, от с. Саракиново, Воденско, офицер от българската армия, войвода на ВМОК — 162, 171, 344.

Сарафов, Борис (1872, с. Либяхово. Неврокопско—1907, София), офицер от българската армия, председател на ВМОК, войвода, член на Главния щаб на Битолски революционен окръг през Илинденско-Преображенското въстание — 4, 18, 56, 58, 59, 81, 83, 89, 91, 98, 123, 126. 145, 149-156, 161, 173, 223, 224, 227, 238-242, 247-249, 251, 252, 273, 275, 276, 278, 280, 287, 288, 290, 314, 356, 382-384, 393, 396, 397. 433, 434, 442.

Сарафов, М. К. (1854, В. Търново—1924), просветен деятел в Солун, български министър — 18, 124, 125.

Сарафов, Петруш, търговец в Солун, подпомага ВМОРО със средства — 266.

Секулов, Димитър, член на Временното правителство на Крушовската република — 293.

Селджобалиев, бургаски окръжен управител — 330.

Сефер, разбойник — 318.

Сефер ага, башибозушки предводител — 295.

Сидов, Пандо, костурски войвода — 387.

Силянов, Йордан (Пиперката)—вж. Пиперков, Йордан Силянов

Силянов, Христо (1880, Цариград—1939, София), учител, журналист, публицист, активен участник и историк на националноосвободителните борби на българите в Македония и Одринско, секретар на конгреса на Петрова нива — 111, 140, 323, 325, 329.

Симеонов, Ст., автор на брошурата „Солунското съзаклятие” — 248, 253. Симидчиева, Екатерина, учителка — 70.

Симич, Света, сръбски дипломат в София — 90.

Синан, кмет на турското село Алданци, Крушовско — 293.

Синесий, скопски митрополит — 21.

Скрижевски, Г. (1882, с. Скрижово, Зъхненско—1925, Свиленград), учител, член на Сярския окръжен комитет, войвода в Мехомийско — 209.

Славев, Велян, от с. Речица, Охридско, предател — 399.

Сливянов, Георги, учител-революционер — 320.

Смаил, разбойник — 103.

Смугрев, Диме, крушовски революционер — 372, 373.

Соколов, Петър (1870, Кюстендил—1901, с. Фикел, Свиленградско), войвода в Одринско — 86, 101, 248-250.

Сониксен, Алберт (псевд. Американеца), американски журналист, четник, автор на книгата „Изповедта на един македонски четник” — 350.

Софроний, игумен в манастира „Пречиста”, Кичевско — 92.

Спанчовалията, Ангел, от с. Спанчево, Мелнишко, харамия, войвода на ВМОК — 162.

Спиро, войвода на с. Леоръка, Битолско — 299.

Спространов, Ангел, участник в Охридското съзаклятие — 17.

Ставрев. Михаил (Халю), войвода на ВМОК — 160, 161.

Станишев, Христо — род. 1863, Кукуш, инженер, председател на ВМОК — 149, 455, 180, 181.

Станоев, Александър, учител — 111, 113.

Стаф Люта, разбойнически главатар — 29.

Стег, Луи, френски консул в Солун — 185, 189.

Стерйовски, Стерйо (1876. с. Смърдеш, Костурско—1905 г., Преспанско), участъков войвода в Костурско 1900-1905 — 301, 387-389, 442.

Стефан, отмъстител, действувал в Кичевско — 97.

Стефан, старши четник в отряда на Лука Джеров — 316.

Стефан, от Карлово — 99.

Стефанов, Алексо, 1869, с. Радово, Крушовско, демирхисарски войвода — 294.

Стефанов, Димитър, от Бесарабия, директор на Битолската гимназия, четник на Я. Сандански, член на Сярското окръжно ръководно тяло, задграничен представител на ВМОРО в София — 115, 155, 202, 209, 340-345.

Стефанов, Лазар, от с. Велгощи, Охридско, учител, четник в Охридско, заг. 1903 г. — 400.

Стефанович, Роман, от Тифлис, руснак, четник на Н. Пушкаров — 352.

Стефов, Кузма, от с. Загоричане, Костурско, деец на ВМОРО — 117, 133, 138.

Стоенчев, Любомир, деец на ВМОК — 123, 175, 340-342.

Стоилов. А. П., екзархист — 129.

Стоилов, Константин (1853-1901), български държавен и политически деец, министър-председател — 33, 64, 65, 72.

Стоименов, Стефан, от с. Падеж, Горноджумайско, свещеник — 179.

Стойовци — 59.

Стойков, от с. Гайтаниново, Неврокопско, поручик от българската армия, деец на ВМОК — 224, 238, 241, 278, 288, 289.

Стойчев, деец на ВМОК -155. Стойчев, Боби, от Дряново, подофицер от българската армия, скопски и кумановски войвода, заг. 1906, с. Логунци, Велешко — 353.

Стойчева, Таса, от с. Арменско, Леринско, убита от турците — 423.

Стоун, Елен, американска протестантска мисионерка в Македония, задържана за откуп от ВМОРО — 81, 86-89, 162, 350.

Стоян, от Петрич, войвода по време на Кресненско-Разложкото въстание 1878 г. — 15.

Стоянов, офицер от българската армия, деец на ВМОК — 155, 162, 342, 344.

Стоянов, Георги, крушовски войвода — 370, 372.

Стоянов, Доне, от Щип — 73.

Стоянов, Захари (1850 или 1851-1889), български националреволюционер, председател на БТЦРК в Пловдив 1885, общественик, писател — 4, 39.

Стоянов, Калчо, печатар в Цариград — 251.

Стоянов, Насте, търговец в Солун — 266.

Стоянов, Софрони (1871, с. Цер, Битолско—1903), офицер от българската армия, войвода на ВМОК — 161, 175, 274.

Стоянов, Цвятко, от с. Ябланица, Дебърско, дримколски войвода — 399.

Стоянов, Юрдан, деец на ВМОК — 161, 178, 337, 341, 342.

Стоянов, Янко, войвода в Лозенградско — 333.

Страхил, войвода от Възраждането — 97.

Страшимиров, Антон (1872-1937), учител, класик на българската литература, привърженик на левицата във ВМОРО — 156, 350.

Страшимиров, Димитър Т. (1868-1939), учител, историк, обществен деец — 3, 18, 57.

Стрезов, Б., офицер от българската армия, войвода в Джумайско — 274.

Стрезов, П., член на градското управително тяло на ВМОРО в Ресен, войвода — 297, 298, 377.

Стрезов, Славейко, от Ресенско, учител, един от първите членове на ВМОРО, загинал 1915 — 40.

Субаша Демир, разбойник, действувал в Ениджевардарско — 110.

Сугарвалията, Ангел, харамия — 160.

Сугарев, Георги (1876, Битоля—1906, с. Паралово, Битолско), учител, битолски окръжен войвода, ревизор на чети — 136, 137, 220, 238, 242, 365, 366.

Сърбаков, Ванчо (Сърбака), от с. Вранещица, Кичевско, поречки войвода, заг. 1905, с. Цер, Битолско — 138, 315, 316, 319. 

Таир Тола, разбойнически главатар, действувал в Дебърско и Кичевско — 29, 319.

Таир Точ, разбойнически главатар — 29.

Такирджиев, работник в Саблерската фабрика — 84.

Танев, П., член на ВМОРО — 279.

Танчев, Божин, от Солун — 41.

Танчев, Димитър, от Солун — 41.

Танчев, Стамат, от с. Бугариево, Солунско, свещеник, член на революционния комитет в Солун — 41.

Танушев, офицер от българската армия, деец на ВМОК — 342.

Тасе, от с. Стругове, Демирхисарско, четник на Алексо Стефанов — 220.

Тасев, Ставре, от с. Болно, Ресенско, войвода на болнската чета — 297.

Татарчев, д-р Христо (1869, Ресен—1959, Торино, Италия), един от основателите на ВМОРО, първи председател на ЦК, задграничен представител на Организацията в София — 39, 40, 42, 85, 98, 112, 124-126, 191.

Ташев, Д., войвода в Одринско — 333.

Тафо, разбойнически главатар — 29.

Темелко, от с. Цапари, Битолско, ученик на Марко Лерински — 99.

Тефиков, бивш офицер от българската армия — 232.

Тешовалията, Атанас (1866, с. Тешово, Неврокопско—1905, вр. Алиботуш), неврокопски войвода—100, 343.

Тодев, Радон, войвода, заг. 1903 г., на вр. „Св. Богородица”, Годлевски балкан — 337, 346.

Тодоров, Георги, един от организаторите на Кресненско-Разложкото въстание — 16.

Тодорчо, от с. Серменин, Гевгелийско, четник, член на ВМОРО — 112.

Толе паша, войвода в Прилепско — 320.

Томалевски, Наум, от Крушево, публицист, задграничен представител на ВМОРО, убит 1930 г. — 142, 292, 370, 372.

Томов, Лазар (1878, с. Годлево, Мехомийско—1959, София), учител, председател на Сярския окръжен революционен комитет, делегат на Рилския конгрес 1905 г. — 345.

Тончев, Алексо, родом от Велес, един от първите членове на ВМОРО в Солун — 40.

Топалов, Никола, четник в Преспанско — 381.

Тошев, Андрей, преподавател в Солунската гимназия, български търговски агент в Битоля — 18, 124, 127.

Тошев, Пере (1867, Прилеп—1912, Дреновска Клисура, Тиквешко), учител, основател и виден деец на ВМОРО, председател на Битолския революционен комитет, член на ЦК на ВМОРО — 18, 37, 41, 43, 44, 46, 98, 124, 125, 156, 199, 202, 231, 241, 279, 280, 315, 321, 392.

Трайков, Цвятко, от Битолско, солунски атентатор — 259.

Трайчев, Иван (Гулье), от с. Крушье, Битолско, ресенски войвода — 297, 299.

Траян — от Костур, предател, убит по предложение на Г. Делчев — 135.

Тренев, Георги (1870, с. Палат, Петричко—1947, София), офицер от българската армия, воденски войвода — 353.

Тренков, Йордан, учител от Прилеп, войвода, привърженик на ВМОК — 239, 320.

Трифонов, Никола, войвода в Костурско — 301.

Тръчков, Илия, от Велес, солунски атентатор — 246, 247, 256-258.

Турунджов, Алексо, деец на ВМОРО, лерински войвода — 308.

Търговски, Киряко, учител, член на ВМОРО — 171.

Тюфекчиев, Наум (род. Ресен—1919, София), подпредседател на ВМОК, търговец на оръжие — 60, 81, 83, 84. 

Уже, Петре, войвода на ВМОК — 160.

Узунов, Киро Димитров, войвода в М.-търновско — 333.

Узунов, Христо (Дуле) (1878, Охрид—1905, с. Цер, Битолско), учител, охридски войвода, член на Охридското горско началство през Илинденско-Преображенското въстание, инструктор и ревизор на чети в Охридско, Стружко и Дебърско — 18, 71, 137, 239, 310, 313, 401.

Уска, разбойник — 31. 

Фердинанд, Сакс-Кобург-готски (1861-1948), български княз (1887-1908), български цар, (1908-1918) — 62, 64, 157, 279, 391, 437.

Ферманов, Атанас (Ферман), лерински войвода — 309, 396.

Ферух Али, турски комисар в София — 268.

Филип Македонски (ок. 382-336), македонски цар, реформатор (359-336) — 416.

Филип Тотю (1830-1907), български националреволюционер, четнически войвода — 3, 37, 97.

Филипов, Стоян, от с. Старчища, Неврокопско, ръководител на поройския революционен район — 343.

Филипчев, Никола, един от първите членове на ВМОРО в Охрид — 41.

Фирмилиан, сръбски митрополит в Скопие — 65, 72.

Фицморис, лорд, английски комисар в Изт. Румелия — 11.

Фортомаров, Н., охридчанин — 32.

Франциск I, френски император — 9.

Фуад паша, турски държавник — 10. 

Хаджи Димитър (Димитър Асенов) (1840-1868), български националреволюционер, войвода — 101.

Хаджидимов, Димо (псевд. Авиценус) (1875, с. Горно Броди, Сярско—1924, София), учител, сподвижник на Г. Делчев и Я. Сандански, идеолог на левицата във ВМОРО, редактор на в. „Революционен лист”, секретар на Емигрантския комунистически съюз, член на ЦК на БКП — 115, 224, 232.

Хаджиконстантинов, Йордан (Джинот), (ок. 1818-1882), учител, книжовник, радетел за българска национална църква — 246.

Хаджи Нако, чорбаджия в Солун — 266.

Хаджиниколов, Иван (1861, Кукуш—1934, София), учител, книжар, виден деец, един от основателите на ВМО РО, член на ЦК на ВМОРО — 39, 46, 124, 126, 202.

Хаджипанов, Александър, от Прилеп, учител, един от първите членове на ВМОРО, основател на първия местен революционен кръжок в Охрид — 40, 41.

Хаджипопов, Христо, от Кукушко, жестоко изтезаван от турците — 113.

Хаджи Теодосий, от Дойран, основател на първата българска печатница в Солун — 1.

Халачев, василикоски войвода — 328, 329.

Халид, турски чиновник във Василико — 329, 330.

Халил, турски чиновник във Василико — 329, 330.

Халю — вж. Ставрев, Михаил.

Ханджията, Алекси, от Костур — 115.

Ханджията, Йоше, четник на Лука Джеров — 316.

Ханото, френски външен министър — 52.

Харизанов, Иван, студент, сподвижник на Яне Сандански — 209.

Харлаков, Никола, социалист, деец в левицата на ВМОРО — 155.

Хасан, разбойник, действувал в Ресенско — 103.

Хасан Арапин, турски командир — 258.

Хасан Налбант, от с. Борисово, Струмишко — 214.

Хасан Фехми, солунски валия — 259, 358.

Хаус, д-р, протестантски мисионер в Солун — 86, 88.

Хафъз паша, валия в Скопие — 21, 76, 95.

Хилми паша — вж. Хюсеин Хилми паша.

Хитов, Панайот (1830-1918), български националреволюционер, хайдутин, четнически войвода — 3, 37, 97.

Хлебаров, Д., търговец в Скопие — 266.

Христакиев, фелдшер в импровизираната болница над с. Мегалово, Одринско — 325, 331.

Христо, от Лерин, четник на Марко Лерински — 135.

Христов, Андрей, учител и войвода в Крушево — 143, 291, 370.

Христов, А., учител, член на градското ръководно тяло в Охрид — 137.

Христов, Георги — вж. Попхристов, Георги.

Христов, Кирил, от Битоля — 111.

Христов, Коста, от с. Смоквица, Гевгелийско, гевгелийски войвода — 292, 374.

Христов, Тале (1878, Прилеп—1903, с. Пещани, Прилепско), ръководител на Прилепския революционен комитет, член на горското началство в Прилепско — 111, 239, 320.

Христов, Тасе, от с. Присовяне, Охридско, охридски войвода — 137, 311, 312, 398, 402.

Христов, Тодор, крушовски войвода, член на Крушовското горско началство — 241, 292.

Христов, Цветан — от с. Присовяни, Охридско, войвода в Охридско — 312.

Хърлев, гевгелийски представител на Солунския конгрес 1903 г. — 198.

Хюсеин Хилми паша, главен инспектор на вилаетите в Македония — 21, 90, 190, 192, 211-219, 266, 268, 270, 358, 417. 

Цветанов, Коле, от Ново Село, Струмишко — 214.

Цветинов, Наум, род. 1873, Охрид, учител, член на ВМОРО, охридски районен ръководител, член на охридското горско началство през Илинденско-Преображенското въстание — 312, 402.

Цветков, войвода в Кичевско — 138.

Цветков, Парашкев (1875, Плевен—1903, с. Могила, Битолско), учител, войвода, секретар на Смилевския конгрес 1903 г. — 237-239, 273, 279.

Цвятко, участник в кръжока на „гемиджиите” — 260.

Цеманов, Васил, от с. Дъмбени, Костурско, предател — 116, 117.

Церовски, Лечо Настев, лерински войвода, ръководител на въстанието в Нидженския район — 99, 136, 309, 395, 396.

Циле, ръководител на въстанието в с. Кономлади, Костурско — 171.

Цилка (Катерина Стефанова), от Банско, отвлечена заедно с мис Стоун 1901 г. — 81, 87, 88.

Цончев, Иван (1858, Дряново—1910, София), генерал от българската армия, войвода, председател на ВМОК — 145, 148-156, 161, 167, 173, 177, 178, 180, 205, 251, 337, 339, 340, 342, 344, 345.

Църне, Спиро, род. от Прилеп, хайдушки войвода — 97, 319. 

Чавче, Коле, от Крушово, Битолско — 291.

Чакревци—319.

Чаков, Михаил (1873, с. Гумендже,Ениджевардарско—1938, София), войвода в Петричко, Драмско, Сярско, Кумановско, Велешко — 342, 343.

Чакъров, Александър (1869, Струга—1909, София), учител, охридски районен ръководител, член на Охридското горско началство, редактор на в. „Автономия” — 41, 310, 402.

Чакъров, Наум, учител, член на градското ръководно тяло в Охрид — 137.

Чалоски, Михале — 29.

Часовникаров, Алексо, работник, един от първите членове на ВМОРО в Солун — 40.

Чаушът, Георги, от с. Златари, Битолско, войвода в Ресенско — 297.

Чаче, Георге, член на Временното правителство в Крушево — 293.

Чекаларов, Васил (1874, с. Смърдеш, Костурско—1913, Вич планина), костурски районен ръководител, войвода, взема дейно участие в Илинденско-Преображенското въстание — 117, 133-135, 139, 159, 176, 203, 223, 239, 270, 272, 276, 301-304, 306, 384, 385, 387-390, 392, 394, 395.

Чекаларов, Георги, брат на Васил Чекаларов, загинал 1903 г. — 272.

Чеков, Михаил, от с. Екши-су, Леринско, помощник на леринския войвода Г. Папанчев, центров ръководител — 239, 308.

Чемков, прилепчанин — 41, 109.

Ченгелев, Атанас, гимназиален директор в Солун — 266.

Червен-Еленков, учител, жестоко измъчван от турците — 76.

Черкезов, анархист — 244.

Чернишевски, Николай (1828-1889), руски революционен демократ, учен, писател — 246.

Чернопеев, Христо (1868, с. Дерманци, Луковитско—1915, Криволак), подофицер от българската армия, виден деец на ВМОРО, войвода в Кукушко и ръководител на Струмишки революционен окръг, един от ръководителите на Народната федеративна партия, член на ЦК на ВМОРО — 86-88, 95, 99, 151, 161, 162, 177, 178, 208, 225, 337, 339, 353, 354.

Чона, Таки, предател — 111.

Чуранов, Георги, смилевчанин, в къщата му се е състоял Смилевският конгрес 1903 г. — 238, 288.

Чурков, Христо, охридски войвода — 312. 

Шалдев, Христо, от с. Гумендже, Солунско, четник на Ник. Пушкаров — 337, 352.

Шатев, Павел, род. 1882, Кратово, професионален революционер, участник в солунските атентати — 248-250, 252, 254-256, 261, 263, 264.

Шавче, поляк — 298.

Шевки Рашид, разбойник — 29.

Шерадам, Андре, френски писател, публицист — 186.

Шевки Бели, турчин, преминал на страната на въстаниците по време на Илинденско-Преображенското въстание — 299, 375.

Шиваров, Пенчо, от с. Западно Шивачево, Чирпанско, унтерофицер от българската армия, велешки войвода — 229, 330.

Шипков, офицера от българската армия, разложки войвода — 344.

Шопов, Атанас (1848-1922), български обществен деец, дипломат, секретар на Българската екзархия в Цариград, български търговски агент в Солун — 162, 266, 342, 346, 358, 359, 363, 390, 413, 419, 439.

Шопов, Георги, войвода в Неврокопско през 1903 г. — 343.

Шукри паша, турски генерал — 419, 426, 428.

Шумков, Димче, от Велес, убит от турците — 32. 

Щербин, руски вицеконсул в Прищина — 217, 269.

Щерю, войвода, участник в Кресненско-Разложкото въстание 1878 г. — 16.

Щърбанов, ханджия — 320. 

Юго, Виктор (1802-1885), френски поет, писател, политик — 49.

Юруков, Д., български търговски агент в Сяр — 342, 347.

Юруков, Иван, загинал при нападението над Мехомия (Разлог) — 344, 345.

Юруков, Петър (1882 Карлово—1905), председател на тайния революционен кръжок „Тр. Китанчев”, Самоков, тиквешки и крушовски войвода — 87, 99, 101, 337, 349.

Юсеин ефенди, разбойник — 29.

Юсеин Таир, разбойнически главатар — 29.

Юсуф Байрактар, разбойнически главатар — 29, 30.

Ютов, Доне, пъдар, от с. Брезница, Костурско, наказан от ВМОРО — 386. 

Яворов, Пейо К. (1877, Чирпан—1914, София), поет, класик на българската литература, активен участник в освободителните борби на българите в Македония, редактира печатните издания на ВМОРО — 44, 86, 98, 134, 149, 155, 156, 161, 204, 209, 228, 229, 231, 232.

Яна, от с. Страцин, Кратовско — 215.

Янаки, кичевски войвода — 138, 239.

Янев, Дине, от с. Брезница, Костурско, член на ВМОРО, убит 1903 г. — 386.

Янков, Анастас, полк., (1857, с. Загоричане, Костурско—1906 г., с. Влахи, Мелнишко), офицер от българската армия, участник в Горноджумайското въстание 1902 г. и Илинденско-Преображенското въстание, войвода, член на ВМОК — 83, 153, 164-175, 240, 337, 340, 342, 344, 345.

Янчев, войвода на с. Мегалово, М.-търновско — 331.

Яшар чауш, разбойник — 29.
 
 

Carles, Georges, автор на изследване за турската икономика — 24.

Iaranoff, D., автор на книга за икономиката на Македония — 25.

d’Espagnat, Pierre, французин, описал романизирано страданията в Македония — 114.

Pinon, Rene — вж. Пинон, Рене
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]