Скопската икона Блаже Конески,
македонски лингвист или сръбски политработник?
 
Драгни Драгнев
(Македонски научен институт, София, 1998)
 
Няколко уводни думи
 1. Потомствено сърбоманство
 2. "Доста рано и доста добро го научив српскиот язик." Крагуевац и Белград
 3. Дълбоко антимакедонската дейност на Блаже Конески като политработник
 4. Поборник за сръбска азбука и сръбски правопис в Р Македония
 5. Сръбски троянски кон в езиковите комисии
 6. Джилас "окончателно" урежда въпроса с македонската азбука и правопис
 7. Политлингвистична бъркотия
 8. Равносметката за диктата от Белград
 9. Винаги пръв
 10. Мизантроп, превърнат в икона
 11. За "Лудите" и за "Нормалните"
 12. Плагиатство на всички нива
 13. "Аналитичен сръбски?"
 14. Борба с книжовната традиция в републиката
 15. Неосведомеността на експерта
 16. Пак за "Смачканото племе" и за "Глухото семе"
 17. Нечиста съвест
 18. Герой на варваризацията
 19. Преходен езиков екперимент - непреходна етническа същност
Жертвите на палача Блаже Конески
Карикатура срещу Г. Киселинов в сп. "Остен" (1.01.1945 г.)
Факсимиле на Писмо от 8.12.1944 г. на ЦК на КПМ до ЦК на КПЮ

[Back]