КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ ЗА АВТОРА

Драгни Лъсков Драгнев е роден през 1932 г. във Воден. Следва славистика и журналистика в София. Работи като журналист. Сега живее в Канада. Превежда от английски и български. В момента ръководи консултативна фирма в Торонто.

На няколко международни славистични конгреса в Източна Европа е имал възможността да контактува с Блаже Конески, първоначално – лично, а след това и чрез кореспонденция. Въз основа на писмата от Конески и до Конески в момента подготвя документални спомени с факсимилета.

В тази първа встъпителна книжка анализира противоречията и съзнателните заблуди, лансирани от Конески, които са били вече отразени с точност от Цане Андреевски в публикацията му "Разговори с Конески" (1991 г.), а също така и в редица книги, излезли в бивша Югославия.
 

[Back]