.
Данаил Крапчев и в. “Зора”. Незабравимото
(Интервюта, писма,  документи)

Съставител и редактор Цвета Трифонова  (Велико Търново, 2006 г.)

 
    Увод. Как и защо се роди тази книга  (Цвета Трифонова)
    Стоян Аршинков - събирателят

І. Спомените
  1. Неша Станишева-Крапчева за своя съпруг: Беше върл противник на политическите убийства
  2. Живко Крапчев - син на Д. Крапчев: Беше човечен, имаше благородно сърце
  3. Любен Крапчев: Йордан Йовков и Данаил бяха големите мълчаливци
  4. Христо Бръзицов: Неподкупен, неподкупен!
  5. Петър Лунгов: Имаше пиетет към героите и жертвите на националната кауза
  6. Васил Сеизов: Д. Крапчев трепереше просто над националните интереси на българщината
  7. Димо Казасов: Крапчев беше сърбофоб, аз – сърбофил
  8. Радка Крапчева: Само за вестника си  мислеше и болееше
  9. Марин Петков: Линчували го на улицата с камъни и дървета
10. Гео Крапчев: Арестуван е от групата на Данон
11. Райна Кондова: Блокираха къщата на Йордан Бадев и взеха всичко

ІІ. Писмата
  1. Данаил Крапчев до Пейо Яворов
  2. Пейо Яворов до Д. Крапчев

  3. Тодор Александров до Д. Крапчев
  4. Асен Златаров до Д. Крапчев
  5. Проф. Михаил Арнаудов до Д. Крапчев
  6. Симеон Радев до Д. Крапчев
  7. Леон Ламуш до Д. Крапчев
  8. Проф. Георги П. Генов до Д. Крапчев
  9. Стилиян Чилингиров до Д. Крапчев
10. Георги Николов до Д. Крапчев
11. Александър Малинов до Д. Крапчев

ІІІ. Оценката
  Христо Силянов. Данаил Крапчев. 30 години журналистическа дейност
  Цвета Трифонова. Създателят на българския “Таймс”

ІV. Библиография на източниците
V. Именен показалец


[Back to Main Page]   Книгата е любезно предоставена от Цвета Трифонова