Албум  към статията на

Д-р Виолета Костова. Мирната конференция в Париж /29 юли-15 октомври 1946 г./ и тракийската емиграция в Хасковския регион

(Сборник Тракия, том IX, Хасково 2019)
 

Фотографиите са предоставени с любезното съдействие на Държавен архив - Хасково

 

стр:
157.
158. Хасково, манифестация на тракийци, вероятно през пролетта на 1945 г.
159.
160.
161.
162. ХАСКОВО, 1 МАЙ 1946 Г. – Манифестира Тракийската организация в Хасково
163.
164.
165.
166.
167. Димитър Маджаров, войводата (първи отляво надясно), Никола Спиров (първи отдясно наляво), Ламби Данаилов (втори ред) и Петко Караделков (трети ред), приветствани от облечени в народни носии граждани

168. Граждани в тракийски народни носии по време на събор в Кърджали с членовете на Българската тракийска народна делегация: Ламби Данаилов (първи отляво надясно), Никола Спиров (в средата) и Димитър Маджаров, войводата (вдясно). (ЦДА, ф.718, оп.1, а.е.38)

169. Делегацията на Тракийската организация на път за Париж на среща с Георги Димитров
На среща с Г. Димитров, първи ред отляво надясно: първи – Димитър Маджаров, трети – полк. Ламби Данаилов, пети - Никола Спиров, шести – Георги Димитров в разговор с Добри Терепешев, единадести – Никола Костадинов

170. На среща с Г. Димитров, първи ред отляво надясно: втори – Димитър Маджаров, четвърти – полк. Ламби Данаилов, пети – Добри Терпешев, зад него – Никола Спиров, шести – Георги Димитров, единадесети – Никола Костадинов

171.
172. На преден план отляво надясно: полк. Ламби Данаилов, Никола Спиров в разговор с Георги Димитров, Цола Драгойчева и Добри Терпешев. (Фотографиите са предоставени от Държавен архив-Хасково: ДА-Х, ф. 860, оп. 2, а. е. 15;ЦДА,ф.718, оп.1, а.е. 38)

 

157.


158. Хасково, манифестация на тракийци, вероятно през пролетта на 1945 г.


159.


 

160.


161.


162. ХАСКОВО, 1 МАЙ 1946 Г. – Манифестира Тракийската организация в Хасково


163.


164.


165.


166.


167. Димитър Маджаров, войводата (първи отляво надясно), Никола Спиров (първи отдясно наляво), Ламби Данаилов (втори ред) и Петко Караделков (трети ред), приветствани от облечени в народни носии граждани168. Граждани в тракийски народни носии по време на събор в Кърджали с членовете на Българската тракийска народна делегация: Ламби Данаилов (първи отляво надясно), Никола Спиров (в средата) и Димитър Маджаров, войводата (вдясно). ЦДА, ф.718, оп.1, а.е.38169. Делегацията на Тракийската организация на път за Париж на среща с Георги Димитров
На среща с Г. Димитров, първи ред отляво надясно: първи – Димитър Маджаров, трети – полк. Ламби Данаилов, пети - Никола Спиров, шести – Георги Димитров в разговор с Добри Терепешев, единадести – Никола Костадинов


170. На среща с Г. Димитров, първи ред отляво надясно: втори – Димитър Маджаров, четвърти – полк. Ламби Данаилов, пети – Добри Терпешев, зад него – Никола Спиров, шести – Георги Димитров, единадесети – Никола Костадинов


171.


172. На преден план отляво надясно: полк. Ламби Данаилов, Никола Спиров в разговор с Георги Димитров, Цола Драгойчева и Добри Терпешев. (Фотографиите са предоставени от Държавен архив-Хасково: ДА-Х, ф. 860, оп. 2, а. е. 15; ЦДА, ф.718, оп.1, а.е. 38)


 

 

[Back to Index]