Албум  към статията на

Д-р Красимира Узунова. Тракийската революционна организация и нейната дейност в Беломорието през периода 1919-1928 година

(Сборник Тракия, том IX, Хасково 2019)
 

 

стр:
87. Ръководители на българо-турската Тракийска армия от 1920 г. в Западна Тракия и БТВТРО от 1922 г. в България. Отляво на знамето са: Фуад бей, Хикмет бей и др. турски водачи на чети. Отдясно на знамето са: Таню Николов, Димо Николов, Митрю Аркумарев, Рафаил Каракачанов и Стайко Запартов
88. Българо-турска чета, начело с войводите Таню Николов и Фуад бей, по време на поход
91. Фуад бей, Таню Николов и Хикмет бей – дейци на Вътрешната тракийска революционна организация

 

87. Ръководители на българо-турската Тракийска армия от 1920 г. в Западна Тракия и БТВТРО от 1922 г. в България. Отляво на знамето са: Фуад бей, Хикмет бей и др. турски водачи на чети. Отдясно на знамето са: Таню Николов, Димо Николов, Митрю Аркумарев, Рафаил Каракачанов и Стайко Запартов


88. Българо-турска чета, начело с войводите Таню Николов и Фуад бей, по време на поход


91. Фуад бей, Таню Николов и Хикмет бей – дейци на Вътрешната тракийска революционна организация

 

[Back to Index]