Албум  към статията на

Димитър Шалапатов. Албум. Българските храмове в Беломорска Тракия 100 години след Ньойския диктат

(Сборник Тракия, том IX, Хасково 2019)
 

 

стр:
 
9. Черквата „Св. Атанас“ - 1886 г., село Башклисе (дн. Протоклиси)
10. Черквата „Св. Георги“ - 1830 г., село Караклисе (дн. Мавроклиси)
11. Черквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ - 1859 г., село Крушово (дн. Коримвос)
12. Униатската черква „Св. Димитър“ - 1905 г., село Каяджик (дн. Кирияки)
13. Черквата „Св. Димитър“ - 1845 г., село Каяджик (дн. Кирияки)
14. Черквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ - 1840 г., село Янурен (дн. Янули)
15. Руините на камбанарията на черквата „Св. Георги“, село Пишман (дн. Песани)
16. Черквата „Св. Богородица“ - 1835 г., село Доганхисар (дн. Есими)
17. Черквата „Св. Георги“-1806 г., село Дервент (дн. Авас)
18. Черквата „Св. Димитър“ - 1843 г., село Еникьой (Дедеагачко), дн. Яна
19. Скалната черква „Св. Тодор“ край реката Ин дере в землището на село Дервент (дн. Авас)
20. Черквата „Св. Атанас“ - 1888 г., село Турбалъкьой (дн. Пилея)
21. Черквата „Св. Спиридон“ - XVII-XVIII век, село Балъкьой (дн. Мелия)
22. Черквата „Успение Богородично“ - 1806 г., село Балъкьой (дн. Мелия)
23. Олтарната част и камбанарията на черквата „Св. Димитър“ - 1850 г., село Урумджик (дн. Дорискос)
24. Черквата „Св. Георги“ - 1879 г., село Чамерен (дн. Пефка)
25. Черквата „Св. Хараламбий“ - 1868 г., село Дервент (дн. Авас)
26. Черквата „Преображение Господне“ - 1830 г., село Козлукьой (дн. Каридия)
27. Черквата „Св. Илия“ - 1885 г., село Дерекьой (дн. Пандросос)
28. Черквата „Св. Димитър“ - 1904 г., село Коюнкьой (дн. Кимерия)
29. Черквата „Свето Благовещение Богородично“ - 1859 г., село Еникьой (Ксантийско) (дн. Ставруполи)
30. Черквата „Св. Никола“ - Порто Лагос
31. Черквата „Св. Илия“ - 1830 г., село Малък Дервент (дн. Микро Дерио)
32. Черквата „Св. Атанас“- село Кючуккьой (дн. Козмио)
33. Черквата „Св. Йоан Кръстител“ - 1831 г., село Денизлер (дн. Пелагия)
34. Черквата „Св. Димитър“ - 1842 г., село Чадърли (дн. Стрими)
35. Параклисът „Св. Илия“ - село Карачкьой (дн. Диони)
36. Черквата „Св. Анастасия“ - 1833 г., село Макри
37. Черквата „Св. Георги“ - 1862 г., село Каракурджали (дн. Крофили)
38. Черквата „Св. Георги“ - 1895 г., село Софулар (дн. Аскитес)
39. Черквата „Св. Георги“ - 1852 г., село Чобанкьой (дн. Сикорахи)
40. Черквата „Св. Димитър“ - 1857 г., село Калайджидере (дн. Каситера)
41. Параклисът „Св. Спас“ - село Кушланли (дн. Ксилагани)
42. Черквата „Св. Георги“ - село Хаджилар (дн. Проскенитес)
43. Черквата „Св. Йоан“ – Мароня
44. Черквата „Св. Георги“ - село Бадома (дн. Потамос)
45. Черквата „Рождество Богородично“ - 1844 г., село Домуздере (дн. Нипса)
46. Черквата „Св. Сотир“ – село Мараша (дн. Марасия)
47. Черквата „Св. Димитър“ – село Комарли (дн. Комара)
48a. Останките на черквата „Св. Димитър Солунски“ - 1844 г., село Сачанли
48b. Чешмата „Черковният чучур“ до църквата „Св. Богородица“, село Манастир (дн. Монастири)

 

  9. Черквата „Св. Атанас“ - 1886 г., село Башклисе (дн. Протоклиси)


10. Черквата „Св. Георги“ - 1830 г., село Караклисе (дн. Мавроклиси)


11. Черквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ - 1859 г., село Крушово (дн. Коримвос)


12. Униатската черква „Св. Димитър“ - 1905 г., село Каяджик (дн. Кирияки)


13. Черквата „Св. Димитър“ - 1845 г., село Каяджик (дн. Кирияки)


14. Черквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ - 1840 г., село Янурен (дн. Янули)


15. Руините на камбанарията на черквата „Св. Георги“, село Пишман (дн. Песани)


16. Черквата „Св. Богородица“ - 1835 г., село Доганхисар (дн. Есими)


17. Черквата „Св. Георги“-1806 г., село Дервент (дн. Авас)


18. Черквата „Св. Димитър“ - 1843 г., село Еникьой (Дедеагачко), дн. Яна


19. Скалната черква „Св. Тодор“ край реката Ин дере в землището на село Дервент (дн. Авас)


20. Черквата „Св. Атанас“ - 1888 г., село Турбалъкьой (дн. Пилея)


21. Черквата „Св. Спиридон“ - XVII-XVIII век, село Балъкьой (дн. Мелия)


22. Черквата „Успение Богородично“ - 1806 г., село Балъкьой (дн. Мелия)


23. Олтарната част и камбанарията на черквата „Св. Димитър“ - 1850 г., село Урумджик (дн. Дорискос)


24. Черквата „Св. Георги“ - 1879 г., село Чамерен (дн. Пефка)


25. Черквата „Св. Хараламбий“ - 1868 г., село Дервент (дн. Авас)


26. Черквата „Преображение Господне“ - 1830 г., село Козлукьой (дн. Каридия)


27. Черквата „Св. Илия“ - 1885 г., село Дерекьой (дн. Пандросос)


28. Черквата „Св. Димитър“ - 1904 г., село Коюнкьой (дн. Кимерия)


29. Черквата „Свето Благовещение Богородично“ - 1859 г., село Еникьой (Ксантийско) (дн. Ставруполи)


30. Черквата „Св. Никола“ - Порто Лагос


31. Черквата „Св. Илия“ - 1830 г., село Малък Дервент (дн. Микро Дерио)


32. Черквата „Св. Атанас“- село Кючуккьой (дн. Козмио)


33. Черквата „Св. Йоан Кръстител“ - 1831 г., село Денизлер (дн. Пелагия)


34. Черквата „Св. Димитър“ - 1842 г., село Чадърли (дн. Стрими)


35. Параклисът „Св. Илия“ - село Карачкьой (дн. Диони)


36. Черквата „Св. Анастасия“ - 1833 г., село Макри


37. Черквата „Св. Георги“ - 1862 г., село Каракурджали (дн. Крофили)


38. Черквата „Св. Георги“ - 1895 г., село Софулар (дн. Аскитес)


39. Черквата „Св. Георги“ - 1852 г., село Чобанкьой (дн. Сикорахи)


40. Черквата „Св. Димитър“ - 1857 г., село Калайджидере (дн. Каситера)


41. Параклисът „Св. Спас“ - село Кушланли (дн. Ксилагани)


42. Черквата „Св. Георги“ - село Хаджилар (дн. Проскенитес)


43. Черквата „Св. Йоан“ – Мароня


44. Черквата „Св. Георги“ - село Бадома (дн. Потамос)


45. Черквата „Рождество Богородично“ - 1844 г., село Домуздере (дн. Нипса)


46. Черквата „Св. Сотир“ – село Мараша (дн. Марасия)


47. Черквата „Св. Димитър“ – село Комарли (дн. Комара)


48a. Останките на черквата „Св. Димитър Солунски“ - 1844 г., село Сачанли


48b. Чешмата „Черковният чучур“ до църквата „Св. Богородица“, село Манастир (дн. Монастири)

 

[Back to Index]