ДОКУМЕНТИ ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА НА Д-Р ХРИСТО ТАТАРЧЕВ

№49

Писмо от Изпълнителния комитет на македонските братства в България до д-р Хр. Татарчев за избирането му за пълномощен делегат на комитета в Швейцария.

София, 15 януари 1920 г.

До Господин д-р Хр. Татарчев, София

Изх. 6, 15.1.1920 г.

Почитаеми господине, Изпълнителният комитет на македонските братства в България с голяма радост и крайно задоволство посрещна готовността Ви, изразена чрез подпредседателя му г. д-р Ант. Димитров, да отидете в странство като негов представител, и в заседанието си от 3.I. н.г. единодушно Ви избра за свой пълномощен делегат в Швейцария. Решението Ви да отидете на свои разноски прави Вашата услуга още по-ценна, като се има пред вид, че комитетът за сега не разполага с достатъчно средства за издръжка на свои делегати в странство, а нуждата от такива делегати е много голяма и бърза. Комитетът Ви изказва голямата си благодарност за тая Ваша жертва, и като вярва, имайки пред вид Вашето безукорно минало, че и в тоя случай ще употребите всичките си старания, за да подпомогнете неговите усилия за разрешение възложената му от Великия събор на братствата задача, - обединена и независима Македония, моли Ви да му явите кога ще Ви бъде възможно да заминете, за да Ви снабди с нужното пълномощно и с инструкции.

Приемете, почитаеми господине, уверение в отличното ни към Вас почитание.

Председател: Каранджулов Секретар: В. Каназирев

ЦДИА, ф. 403, оп. З, необработен, 1 л. Копие. Ръкопис.

[Previous] [Next]
[Back to Index]