Витоша и Югозападна България(Заличеният текст гласи "Царския Дворецъ")(Заличеният текст гласи
"Известно заедно съ Драгоманъ от сръбско-българската война война презъ 1885." )


[нагоре] [напред]