title author publisher year lng
"   1   5   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   a  
Γ  
І   Ј   Љ   Ћ   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю  
К. П. Мисирков. Дневник (05.07.-30.08.1913) Мисирков Кръстьо Петков Главно Управление на Архивите, София 2008 BG
Как станах хайдутин. Фамилиарни забележки Хитов Панайот Отечество, София 1982 BG
Каледжидере. Историко-географско, демографско, стопанско и културно изследване Згрипаров Георги Стойчев Издателство на Отечествения Фронт 1969 BG
Карпошовото въстание 1689 г. Петров Петър Македонския Научен Институт, София 1994 BG
Карти на Македония Кънчов Васил 1900 BG
Каталог на ранохристијанските цркви во Република Македонија Лилчиќ Виктор, Илјоска Венета Македонско наследство, Скопје 1997 MK
Келтите на Балканския полуостров, IV-I в. пр.н.е. Домарадски Мечислав Наука и изкуство, София 1984 BG
Кирил и Методий в българската Моравия Юхас Петер ИК Огледало, София 2000 BG
Книга за българите Мутафчиев Петър Издателство на БАН, София 1987 BG
Книга за мияцитѣ (историко-географски очеркъ) Трайчевъ Георги Печатница П. Глушковъ, София 1941 BG
Кой е дарителят на Ивановските стенописи? Чилингиров Асен Алфаграф 2011 BG
Кой и защо унищожи гроба на Васил Левски Хайтов Николай Издателство „Артик-2001“, София 2004 BG
Кой положи основите на книжовността в Русия Чилингиров Асен Вестник «Про и Анти», София 2003 BG
Константин Кирил - Денница на славянския род Петканова Донка Народна Просвета, София 1983 BG
Константин Костенечки; Скaзaние за буквите. Житие на Стефан Лазаревич Тотоманова Анна-Мария (прев.) ЕТ Славика, София 1993 BG
Константин-Философ и Мефодий. Начальные главы из истории славянской письменности Бернштейн Самуил Борисович Издательство Московского Университета, Москва 1994 RU
Конференция "Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия" Узунова Красимира, Маджаров Панайот ИЕФЕМ-БАН, София 2011 BG
Кореспондентът на "Таймс" съобщава от София (1902-1920) в-к "Таймс" София Прес 1983 BG
Костурско въ македонската революция. Официални документи изъ тайнитѣ турски архиви на великото везирство и на Хилми паша Доревъ Панчо, Силяновъ Христо Костурско Благотворително Братство, София 1937 BG
Кратка история на България. Учебно помагало за зрелостници и кандидат-студенти (зипнат .exe файл, 15 Мб) Лазаров Иван, Тютюнджиев Иван, Павлов Пламен, Палангурски Милко 2006 BG
Кресненско-Разложкото въстание, 1878-1879 Дойнов Дойно Издателство на БАН, София 1979 BG
Кръсте П. Мисирков и за българските работи в Македония Мисирков Кръсте П. Научен център за българска национална стратегия 2000 BG
Кръстьо (Кръсте) Петковъ Мисирковъ (без коментар) Кочев Иван, Мисирков Петьо (съст.) Македонски Научен Институт, София 1999 BG
Културно-историческо наследство на Странджа-Сакар Фол Валерия (съст.) Изд. на ЦК на ДКМС, София 1987 BG
Културно-просветната политика на България във Вардарска Македония 1941-1944 г. Ташев Спас BG
Къмъ въпроса за народностьта на старитѣ македонци Бешевлиевъ Веселинъ Придворна печатница, София 1932 BG
Кърджалийско време Мутафчиева Вера Българска Академия на Науките, София 1993 BG
Кюстендил - военната столица на България през Първата световна война. Кюстендилци и Кюстендилският край във въоръжения конфликт (1915-1918) Джонев Ангел Симеонов Регионален исторически музей, Кюстендил 2017 BG