заглавие автор издател година език
"   1   5   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   a  
Γ  
І   Ј   Љ   Ћ   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю  
На земле Югославии. Белградская стратегическая наступательная операция (28.IX-20.X 1944) Львов Александр, Мощанский Илья ООО "БТВ-МН", Москва 2005 РУ
На стыке Азии и Европы (очерки о Турции и турках) Еремеев Дмитрий Евгеньевич Издательство «Наука», Москва 1980 РУ
Народни умотворения от Прилепъ Цепенков Марко СбНУНК, кн. VIII 1998 БГ
Народностниятъ образъ на източния дѣлъ отъ Западна Тракия Разбойниковъ Aнастасъ Сп. Министерство на народното просвещение, София 1944 БГ
Населението по долината на Велика Морава Занетовъ Гавриилъ Държавна печатница, София 1918 БГ
Научна експедиция в Добруджа, 1917 г. Петров Петър Хр. (съст.) Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 1994 БГ
Научна експедиция в Македония и Поморавието, 1916 г. Петров Петър Хр. (съст.) Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 1993 БГ
Националнитѣ малцинства и самоопределението на народитѣ. Трагедията на Балканитѣ Шатевъ Павелъ П. Печатница „Съгласие“, София 1936 БГ
Националнитѣ стрѣмления на народитѣ въ Балканския полуостровъ Вайгандъ Густавъ Печатница на Вл. Р. Блъсковъ, Шуменъ 1898 БГ
Национално-революционни борби в Малешево и Пиянец 1860-1912 Гоцев Славе Издателство на Отечествения фронт, София 1988 БГ
Националноосвободителната борба в Македония, 1919-1941 г. (откъс) колектив на МНИ Македонския Научен Институт, София 2002 БГ
Нашествия и етнически промени на Балканите през VI-VII в. Тъпкова-Заимова Василка Издателство на БАН, София 1966 БГ
Наши манастири и калуђерство Милојевић Милош С. Штампарија код " Св . Саве ", Београд 1881 СР
Недавніе люди Амфитеатровъ Александръ Валентиновичъ Типографія „Т-ва Худож. Печ.“, С.-Петербургъ 1901 РУ
Неколико главних питања из етнографије Старе Србије и Маћедоније Ђерић Василије Спрска Манастирска Штампарија, Сремски Карловци 1922 СР
Необикновената история на малоазийските българи Шишманов Димитър Пони, София 2001 БГ
Нижнедунайская Скифия в VI - начале I в. до н.э. (Этно-политический аспект) Андрух Светлана Ивановна Запорожский Государственный Университет, Запорожье 1995 РУ
Низ ужаса на пламъците Ехо от родовата памет Шумарев Никола З., и други Макро студио, София 2010 БГ
Никифор Патриарх Константинополски. Кратка история след царуването на Маврикий Иванов Веселин Н. (прев.) Книгоиздателство Зограф, Варна 1997 БГ
Нишавските българи Райчевски Стоян Издателство „Балкани“, София 2004 БГ
Нишкото въстание през 1841 г. и европейската дипломация Дамянов Игор Военно издателство, София 1992 БГ
Новата национално-освободителна борба във Вардарска Македония, 1944-1991 г. Гоцев Димитър Македонски научен институт, София 1998 БГ
Нѣсколько словъ о первоначальной русской лѣтописи Оболенскій Михаилъ В Сѵнодальной тип., Москва 1870 РУ