заглавие автор издател година език
"   1   5   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   a  
Γ  
І   Ј   Љ   Ћ   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю  
Мадаро-могилското плато Шкорпил Карел Byzantinoslavica, Praha 1932 БГ
Македонизирање Јужне Србије Трифуноски Јован Ф. Штампа „Цицеро", Београд 1995 СР
Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него Църнушанов Коста Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София 1992 БГ
Македония - Проблемы истории и культуры Гришина Р.П. (отв. ред.) Институт славяноведения, Москва 1999 РУ
Македония 1941. Възкресението Нанев Сотир Издателство "Труд", София 2003 БГ
Македония в железопътната политика на България (1878–1918 г.) Джонев Ангел Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов”, Кюстендил 2008 БГ
Македония в конце XIX-начале ХХ века - яблоко раздора на Балканах Сквозников Александр Николаевич Самарская гуманитарная академия, Самара 2010 РУ
Македония в образи; La Macedoine illustree. Комитет за изучаване българските земи, София 1919 БГ
Македония въ своитѣ жители само сърби нѣма Кусев Методий Печатница „Гражданинъ", София 1913 БГ
Македония и Балканите. Съвременни руски изследвания Болтаевский А., Прядко И., Гусев Н., Кирчанов М., Лабаури Д. и др. elibrary.ru 2017 РУ
Македония и нейнитѣ претенденти, или Сьрбия, Гърция и България за Македония Спировъ Димитъръ А. Печатница на „Либералний Клубъ“, София 1890 БГ
Македония под сръбско иго, 1913-1941 Бояджиев Стоян Македония Прес, София 1996 БГ
Македония, вестник. Статии от 1994-1999 г. Издателство "Македония прес", София 1994 БГ
Македония. Етнография и статистика Кѫнчовъ Василъ Българско Книжовно Д-во, София 1900 БГ
Македония. Нейните народи и тяхното бъдеще Брейлсфърд Хенри Ноел Институт „България – Македония“, София 2013 БГ
Македония. Що става въ Македония съ българитѣ и какво трѣба да се прави Харизановъ Спасъ Печатница на «Български Гласъ», София 1880 БГ
Македоно-Български преглед "Вардаръ" Дикханъ Михаилъ, Младенов Пандо Vardar Quaterly, Toronto 1997 БГ
Македонска Енциклопедија Ристовски Блаже (гл. ред.) Македонска Академија на Науките и Уметностите, Скопjе 2009 МК
Македонска кървава свадба Чернодрински Войдан Печатница „Витоша", София 1928 БГ
Македонска мисъл, год. 1 Анастасов Юрдан (ред.) Македонски Научен Институт, София 1945 БГ
Македонска мисъл, год. 2 Анастасов Юрдан (ред.) Македонски Научен Институт, София 1946 БГ
Македонската борба (Мемоари) Каравангелис Германос Култура, Скопије 2000 МК
Македонската борба (спомени) Каравангелис Германос ИК „Синева”, София 2001 БГ
Македонски Прегледъ / Revue Macédonienne (с около 200 отекстувани статии) Mакедонски Наученъ Институтъ, София Institut Scientifique Macédonien, Sofia 1924 БГ
Македонски литературен кръжок (1938-1941 г.) Галчин Петър Македонски Преглед, бр. 1, 2 2002 БГ
Македонски преглед. Статии от 1997-1998 г. Македонски научен институт 1997 БГ
Македонските бежанци в България - участници в нейния политически и културен живот Станев Камен ВМРО - Младежка Организация “Заличена” БГ
Македонският въпрос в буржоазна Югославия 1918-1941 Палешутски Костадин Издателство на БАН, София 1983 БГ
Македонският въпрос. Историко-политическа справка Институт за история при БАН Българска академия на науките, София 1968 БГ
Македонското освободително дѣло Димовъ Д. Х. Печатница на А. Н. Димитровъ, Ломъ 1900 БГ
Македонското освободително дѣло на българска почва Петровъ Гьорчо в-к Право, бр. 20 и 21 (28 и 29) 1902 БГ
Мариово Трайчев Георги Македонска библиотека № 1 1923 БГ
Материали за възраждането на българщината в Македония Шапкарев Кузман Български писател, София 1984 БГ
Материали към "България и покръстването на русите" Чилингиров Асен (подборка и коментари) n.p. 1768 РУ
Материали по Бѣлоградчишкото възстание Пановъ Киро Комитет „1850 г.”, Бѣлоградчикъ 1937 БГ
Матеріалы для болгарскихъ древностей. Абоба-Плиска Успенскій Ѳедор, Шкорпилъ Карелъ и др. Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. Томъ X 1905 РУ
Матеріалы для болгарскихъ древностей. Абоба-Плиска. Альбомъ Успенскій Ѳедор, Шкорпилъ Карелъ и др. Извѣстія Русскаго Археологическаго Института въ Константинополѣ. Томъ X 1905 РУ
Медното гумно на прабългарите Венедиков Иван Издателство към Частен колеж „Тракия”, Стара Загора 1995 БГ
Минало. Българо-Македонско научно списание Баласчевъ Георги Д. (ред.) Печатница Глушковъ, София 1911 БГ
Миналото на Яврово, Девин, Манастир Хайтов Николай, Дичев Славчо Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив 1985 БГ
Михаил Герджиков и подвигът на тракийци 1903 г. Документален сборник Недкова Надежда, Петрова Евдокия (съст.) Главно Управление на Архивите, София 2002 БГ
Модернизация vs. война. Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912-1913) Гришина Ритта, Шемякин Андрей (отв. ред.) Институт славяноведения РАН, Москва 2012 РУ
Можеше ли партиската организација во Mакедонија да ги спаси Eвреите? Чепреганов Тодор Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Macedonia, Skopje 2015 МК
Моите спомени Баждаров Георги Институт "България - Македония", София 2001 БГ
Моитѣ спомени отъ войнитѣ 1912-1918. Ч. I. Спомени отъ Балканската война 1912-1913 Барбаръ Отонъ Печатница на Армейския военно-издателски фондъ, София 1923 БГ
Моитѣ спомени отъ септемврийскитѣ събития 23-28.IX.1923 год., станали въ гр. Фердинандъ и околията Поповъ Иорданъ Печатница „Наука" - К. Иванчевъ, Фердинандъ 1931 БГ
Монетите на киевските князе и монетите на българския цар Петър I Чилингиров Асен Алфаграф 2011 БГ