заглавие автор издател година език
"   1   5   9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   a  
Γ  
І   Ј   Љ   Ћ   А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   Й   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Э   Ю  
Жертвитѣ на Скопския студентски процесъ Гюзелевъ Димитъръ Печатница Крайничанецъ A. Д., Скопие 1942 БГ
Животоописанието ми Бацаров Никола Издателство на Отечествения фронт, София 1986 БГ
Животописъ на св. Климента, български архиепископъ. Отъ Теофилакта, охридски архиепископъ Матовъ Димитъръ (прев.) Издание и печатъ на Хр. Г. Дановъ, Пловдивъ 1896 БГ
Животът на Александър, цар на македонците неизвестен византийски автор Народна Култура, София 1991 БГ
Животът на източнотракийските българи в техните песни и разкази Маджаров Панайот Академично издателство "Проф. Марин Дринов", София 2001 БГ
Жизнеописание митрополита Охридо-пловдивскаго Натанаила Охридски Натанаил СбНУНК, кн. XXV 1909 БГ