Тържество на Словото
Златният Век на Българската Книжнина
 

ЛЕТОПИСЕЦ ВКРАТЦЕ

Летописец вкратце е познат по един руски препис, който се намира в сборник от 1073 г., приготвен за киевския княз Светослав (т.нар. Изборник от 1073 г.). Този ръкопис се намира в Държавния исторически музей в Москва. Той възхожда към сборник, съставен ок. 913-919 г. за българския цар Симеон. По същото време е възникнал и Летописец вкратце. Според някои изследователи източник на тази творба е Кратката хронография на патриарх Никифор, а според други неин извор са един или няколко текста, близки до втората обработка на кратките византийски хроники, възникнала вероятно през първата половина на Х в., по времето на император Константин VII Багренородни (913-959). Вниманието на книжовника тук е съсредоточено единствено върху римската и византийската история: летописът започва от времето на римския император Октавиан Август (27 пр.н.е. – 14 от н.е.) и завършва с началните години от царуването на Константин VII Багренородни, когато регентка е неговата майка Зоя (913-919). Летописец вкратце се отличава съществено по съдържанието си не само от съчинението на патриарх Никифор, но и от всички познати днес подобни византийски хроники. Това е безспорно свидетелство, че старобългарският летописец е усвоил творчески постиженията на съвременната нему византийска историография.

ИЗДАНИЯ:  А н г е л о в, Б. С т. Из старата българска, руска и сръбска литература. II. С., 1967, 84-88;  П и о т р о в с к а я, Е. К. Летописец вскоре Константинопольского патриарха Никифора и Изборник Святослава 1073 г. — В: Изборник Святослава. М., 1977, 325-331; Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. 1. Изследвания и текст. С., 1991, 721-725.

ЛИТЕРАТУРА:  А н г е л о в, Б. С т. Цит. съч., 75-84;  П и о т р о в с к а я, Е. К. Цит. съч., 317-325;  Я н е в а, П. За изворите на Лтописьць въкратъц в Изборника 1073 г. Palaeobulgarica, XI, 1987, № 3, 98-104.

ПРЕВОДИ: Стара българска литература. Т. 3. Исторически съчинения. Съставителство и редакция Иван Божилов. С., 1983, 56-59. Преводът е направен от Ив. Божилов.

Тук се печата преводът на Иван Божилов.

За споменатите в текста лица вж. бележките към Кратката хронография на патриарх Никифор.


ЛЕТОПИСЕЦ ВКРАТЦЕ
Кратък летописец от Август дори и до Константин и Зоя, царе гръцки

1. Август, същият и осмороден. Години 56, месеци 4, дни 1. В 43-та му година се роди Христос, Бог наш; в годината от сътворението на света 5501.

2. Тиберий. Години 22, месеци 6, дни 19.

3. Гай. Години 3, месеци 10.

4. Клавдий. Години 13, месеци 8, дни 19.

5. Нерон. Години 13, месеци 6, дни 17. Той уби в Рим върховния апостол.

6. Галба. Месеци 7, дни 6.

7. Отон. Месеци 3, дни 5.

8. Вителий. Месеци 7, дни 1.

9. Веспасиан. Години 10. При този Иерусалим бе опленен.

10. Тит. Години 3. И бе убит от Домициан.

11. Домициан, негов син. Години 15, дни 5. Той изпрати богословеца в изгнание.

12. Нерва. Години 1, месеци 1, дни 3.

13. Траян. Години 19, месеци 6, дни 10. Той разпъна Симеон и Игнатий Богоносец. Възвърна богословеца.

14. Адриан. Години 21. Той съзида Иерусалим.

15. Антонин. Години 23. Този се покръсти.

16. Уир (Вер). Години 7, месеци 10, дни 18.

17. Марк. Години 19, месеци 8, дни... При този бе измъчван Юстин Философ.

18. Комод. Години 12, месеци 9, дни 14.

19. Пертинакс. Месеци 2, дни 22.

20. Юлиан. Месеци 2, дни 6.

21. Север. Години 18. При този беше измъчван Галеонид (Леонид), баща на Ориген; Хиподрума във Византион бе завършен.

22. Антонин. Години 7.

23. Макрин. Години 1.

24. Антонин Втори. Години 4.

25. Александър. Години 13. При него се разпространи Божието слово и християните.

26. Максимин. Години 3. Бе убит.

27. Пулпин (Пупиен) и Валвин (Балбин). Месеци 3.

28. Гордиан. Години 6. Сам се погреба.

29. Филип Благочестиви. Години 17. Убит бе от Декий (Деций) Кипърски.

30. Декий (Деций). Години 2. Бе убит.

31. Гал и Вулискан (Волусиан). Години 2.

32. Валериан и Галин. Години 15. Бе убит. При този се яви Павел, гонител, ересиарх.

33. Клавдий. Години 2.
  Врилиан (Аврелиан). Години 2. Бе убит.

34. Такит (Тацит) и Флориан. Месеци 9.

35. Проб Благочестиви. Години 6. Бе убит.

36. Кар с Карин (и) (Йе)нумериан. Години 2. Бяха убити.

37. Нумериан сам. Дни 30. И бе убит от своя гъст. Свети Винила — мъченик.

38. Диоклетиан и Максимиан и Галерии. Години 20. Безбройно множество мъченици се явиха, заради многото им беззакония. Царува заедно с тях в Галия Констанс, баща на великия Константин.

39. Константин Велики. Години 32. В 20-та година от неговото царуване беше Първият свети събор в Никея срещу Арий. В 21-та година изпрати своята майка Елена в Иерусалим да потърси честното дърво. В 22-та година царица Елена се върна от Иерусалим. В 23-та година умря царица Елена и беше погребана в църквата на Светите апостоли.

40. Константин, негов син. Години 24.

41. Юлиан Отстъпник. Години 2. Бе убит.

42. Йовиан Добрий. Месеци 9. Поправен бе.

43. Валентиниан. Година 1. И дойде в Рим.

44. Уалис (Валент) Злочестивий. Години 10. Изгорен беше в Тракия.

45. Грациан Благочестивий. Години 4. Бе убит.

46. Теодосий Всеправославен. Години 17, месеци 2.

47. Аркадий и Онирин. Години 14.

48. Теодосий, син Аркадиев. Години 42, месеци 3.

49. Маркиан и Пулхерия. Години 6. Златни години (?). При него беше Четвъртият събор на 630-те отци в Медоприкупней (Халкедон).

50. Лъв Велики. Години 17.

51. Лъв, негов внук. Години 1.

52. Зинон, негов баща. Години 17. Погреба се жив.

53. Анастасий. Години 17.

54. Юстин. Години 9.

55. Юстиниан Велики. Години 38. При него беше светият Пети събор. И беше изградена Великата църква.

56. Юстиниан (?) Старий. Години 13.

57. Тиберий. Години 4.

58. Маврикий. Години 20, месеци 3, дни 9. Бе убит от Фока заедно с жена си и децата си.

59. Фока Злочестивий. Години 7. Изгорен бе на хълма.

60. Ираклий, желан от всички. Години 30, месеци 4.

61. Константин, негов син. Години 1.

62. Константин, негов прадядо(?). Години 27. Бе убит в дома си в банята.

63. Константин, негов син. Години 17. При този беше светият Шести събор срещу злочестивите.

64. Юстиниан, негов син; отрязан нос. Години 10. Беше прогонен.

65. Лъв. Години 3. Бе убит.

66. Тиберий. Години 7. Бе убит.

67. Юстиниан отново. Години 6. Убит беше вкупом в Даматра.

68. Филипик. Години 2. Беше прогонен.

69. Артемий, същият и Анастасий. Години 2.

70. Теодосий. Години 2.

71. Лъв Мъчител. Години 25.

72. Константин Христоборец и рушител на образите (иконите). Години

73. Лъв, негов син. Години 5.

74. Ирина, негова снаха, с неговия син Константин. Години 7, месеци

75. Константин самичък. Години 5. Ослепен бе от своята майка.

76. Ирина сама. Години 6. Бе убита.

77. Никифор. Години 8, месеци [9]. Бе убит.

78. Ставракий, негов син. Месеци 2, дни 10.

79. Михаил, негов зет. Години 5, месеци 9. Прогонен бе от Арменеца мъчител.

80. Лъв Арменец, еретик. Години 6, месеци 6. Той беше убит при “Св. Стефан”.

81. Михаил. Години 9, месеци 9, дни 9.

82. Теофил, богоненавистен еретик. Години 12, месеци 3.

83. Теодора със своя син. Години 14. Прогонена бе от сина си и от Варда, своя брат. Тя възобнови светите икони.

84. Михаил самичък, заедно с кесаря Варда. Години 12. И двамата бяха убити.

85. Василий и Константин, неговият син. Години 19, в... 26 ден.

86. Лъв и Александър, синове на Василий. Години 26, месеци 8, дни 13.

87. Александър самичък. Години 1, дни 25.

88. Константин и Зоя. Години...
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]