Тържество на Словото
Златният Век на Българската Книжнина
 

ИЗ СИМЕОНОВИЯ СБОРНИК (ИЗБОРНИК ОТ 1073 Г.)

ИСИХИЙ. ЗА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Частот Слово за Рождество Христово, приписвано на Исихий Иерусалимеки (първата пол. на V в.). Поместен е на л. 250а, в. Преводът е по т. 5, 331-332 от Цв. Ралева и П. Янева.


В четиридесет и втората година от царуването на Август, през месец декември, на 25-ия ден, който е шестият [на седмицата], в седмия час на деня се роди по плът нашият Господ Иисус Христос от светата Дева Мария [1]. Според антиохийците от сътворението на света до Христовото рождение има 6000 години, защото от Адам до Фалек, сина Еверов, се събират 3000 години и от Фалек до 42-та година от Августовото царуване — 5967, тоест от Адам до раждането на Христа и до разпятието му има пълни 6000 години [2]. Защото според Моисеевото предсказание Фалек бележи половината от времето на Христовото явяване. И тъй както в шестия ден [Бог] създаде човека и го видя, поддал се на греха, така и в 6000-та година дойде на Земята и го спаси. Така, прочее, и Свещеното писание известява деня Господен като хиляда години. Така и боголюбивите летописци Клим и Теофил, и Тимотей в съгласие един с друг постановиха, че Господ се явил в 6000-та година по броя на шестте дни от сътворението на Адам и избавил човешкия род. Други пък казват, че Господ дошъл в 5500-та година, но не са много тия, които са съгласни с това. А всички мислят, че [е било] в 6000-та година. Много опитни писатели са съгласни един с друг заявяването на Господа, макар и други да мислят различно. Но гласът на пророка най-добре казва истината, като ни учи, че Господ се е явил в 6000-та година.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]


1. За Исихий Рождество Христово е станало 6000 години след Адама; четиридесет и втората година от царуването на Октавиан Август според Исихий е между 16 март 3 г. пр.н.е. и 15 март 2 г. пр.н.е., т.е. Исихий датира раждането на Спасителя в 3 г. пр.н.е.

2. Изчисленията за годините между Адам, Фалех и царуването на Октавиан Август са погрешни.