Тържество на Словото
Златният Век на Българската Книжнина
 

НАУМ ОХРИДСКИ
(около 840-23 декември 910)

Състрадалец и съратник на св. Климент според изворите, презвитер Наум вероятно също е свързан с делото на Първоучителите още отпреди Моравската мисия. Той също сигурно е получил презвитерски сан още в Рим (868). Идва в България заедно с Климент Охридски и Ангеларий. Той остава да ръководи книжовната работа в Плиска и околните манастири до 893 г., а след това замества св. Климент на длъжността учител в Кутмичевица. В края на живота си се оттегля в построения за него манастир край Охридското езеро, където умира и е погребан. Трудно е да се посочи конкретно обемът на книжовната дейност на презвитер Наум. Несъмнено той е взел участие в преводи от гръцки на богослужебни и други текстове. Като се има предвид, че оригиналните му творби са от минейни служби, сигурно в староизводните минеи има още негови преводи или оригинални творби. Засега са познати две песенни произведения от св. Наум, открити от Ст. Кожухаров. Първата е канон за св. апостол Андрей Първозвани, а втората — Канон за пренасяне на мощите на св. Йоан Златоуст с акростих „Възпявам пренасянето на мощите на Златоуст”.
 

[Back to Index]