Прикриващото пиянство в Ньой, Зденка Тодорова

ПОСЛЕСЛОВ

 
 
На този ограничен брой страници направих едно малко усилие да говоря за нещо, което Милена Милотинова с право нарече "един познат синдром".

И ако една от целите, която постигнах беше създаването на ДСБЮ, следващото нещо, което много ми се иска да направя, е да измъкна от душите на онези, които казват, че всяко премълчаване на истината е престъпност, поне частица от тази истина, която ще бъде важна за историята на нашия народ.

От великите принципи на Европа не остана нищо.

Но знае ли някой за кой път вече, историята става слугиня на политиката? Историята, която рано или късно, трябва да вдигне булото на прикриващото пиянство в Ньой.

Цариброд, май 1994 г.

[Previous]
[Back to Index]