ЗДЕНКА ТОДОРОВА е родена на 21 март 1960 година в Цариброд. В родния си град, който много обича, проговорва майчиния си български език. Особена заслуга в това имат национално осъзнатите й родители-българи, особено баща й, Кирил Трайков Тодоров, известен с просветното си дело сред българите в Западните покрайнини.

От голяма обич към българския език, записва българска филология в Белградския университет. След завършването на факултета, става преводач и журналист в списание "МОСТ" на издателство "Братство" в Ниш. В него сътрудничи от малка, като единственото издателство на българите в Сърбия.

След като се изявява като активист на Демократичния съюз на българите в Югославия /ДСБЮ/ и един от неговите основоположници, тя е уволнена от списанието. Междуеременно записеа аспирантура в СУ "Климент Охридски" на тема "Говорът в Забърдието /Царибродско/ с оглед на лексическата му система". Разбира се, като отговор на новоскалъпения от сръбските власти т.нар. "шопски език".

През 1994 г. в София излиза първата й стихосбирка "Венчална рокля" със спомоществователството на фондация "ПОНТ". Публикува статии и научни работи в редица български списания.

[Back]