Високите планини на Република Македония. Пътеводител

Евгений Динчев, Петър Атанасов

 

 

Високите планини на Република Македония

Пътеводител

 

Евгений Динчев, Петър Атанасов

 

Печат - Ловечпринт ООД

София, 1998

 

 

Благодарим на приятелите, които ни подкрепиха:

 

Миалчо Божиновски

Буранедин Сали

Вангел Йовановски

Симеон Гировски

Гойко Геговски

Ганчо Трайковски

Серафим Серафимовски

Васе Серафимовски

Живко Мурджев

Златко Андонов

Константин Циривири

Стоянчо Арсовски

Звонко Кръстевски

Христо Христов

Иван Жежовски

Любе Яневски

 

и много други от Република Македония, както и:

 

Георги Стаменов

ст.н.с. Петър Берон

проф. Дойно Дойнов

Николай Стоянов

Иван Петров

Йордан Василев

Евлоги Славов

Нели Дечева

Александър Илиев

Ирина Найденова

Румен Найденов

и много други от България

 

Специално искаме да благодарим и на нашите съпруги, проявили търпение и съпричастност. На всички, още веднаж, най-сърдечно благодарим!

 


 

 

Съдържание

 

За необходимостта от този пътеводител 9

 

Планинарството в Република Македония 11

 

Обща характеристика на планините в Република Македония 14

 

КОРАБ 20

1. Обща характеристика 20

2. Маршрути, възможности за други планинарски дейности и спортове 25

 

ШАР 29

1. Обща характеристика 29

2. Маршрути. Основни изходни пунктове. Възможности за други планинарски дейности и спортове 42

 

БАБА 63

1. Обща характеристика 63

2. Маршрути. Основни изходни пунктове. Възможности за други планинарски дейности и спортове 74

 

ЯКУПИЦА 89

1. Обща характеристика 89

2. Маршрути. Основни изходни пунктове. Възможности за други планинарски дейности и спортове 104

 

НИДЖЕ 118

1. Обща характеристика 118

2. Маршрути. основни изходни пунктове. Възможности за други планинарски дейности и спортове 123

 

 ДЕШАТ И КРЧИН 127

1. Обща характеристика 127

2. Маршрути. 132

 

СТОГОВО-КАРАОРМАН 134

1. Обща характеристика 134

2. Маршрути. Възможности за други планинарски дейности и спортове 139

 

ЯБЛАНИЦА И РАДУК 145

1. Обща характеристика 145

2. Маршрути. Възможности за други планинарски дейности и спортове 151

 

ГАЛИЧИЦА 154

1. Обща характеристика 154

2. Маршрути. Възможности за други планинарски дейности и спортове 162

 

ОСОГОВО 167

1. Обща характеристика 167

2. Маршрути. възможности за други планинарски дейности и спортове 177

 

КОЖУФ 181

1. Обща характеристика 181

2. Маршрути. възможности за други планинарски дейности и спортове 188

 

БИСТРА 193

1. Обща характеристика 193

2. Маршрути. Възможности за други планинарски дейности и спортове 200

 

ЧЕЛОИЦА 207

1. Обща характеристика 207

2. Маршрути. Възможности за други планинарски дейности и спортове 210

 

БЕЛАСИЦА 214

1. Обща характеристика 214

2. Маршрути. Възможности за други планинарски дейности и спортове 220

 

Други обекти в Република Македония, на по-малка надморска височина, но представляващи особен туристически и планинарски интерес 225

1. Планината Водно 225

2. Каньонът Матка 230

3. Бабуна планина 236

4. Крушево - най-високият град на Балканите 240

Планински домове (хижи) в по ниските планини, представляващи интерес 242

 

Македония - близка и непозната 244

 

Използвана литература 246

 

Приложения

Схеми

Фотоси

Таблици

Азимутни кръгове

 


 

Евгений Динчев, Петър Атанасов

ВИСОКИТЕ ПЛАНИНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Пътеводител

 

Редактор: Петър Атанасов

Художник: Георги Стаменов

Коректор: Дора Вълевска, Ана Лазарова

Печ. коли: 18.5

Печат - Ловечпринт ООД

 

[Back to Index]