Високите планини на Република Македония. Пътеводител

Евгений Динчев, Петър Атанасов

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 Схеми:

Кораб, Шар пл., Баба, Якупица, Нидже, Стогово и Караорман, Ябланица и Радук, Галичица, Осогово, Кожуф, Бистра, Челоица, Беласица

 

 Фотоси:

  1. Масово към Кораб

  2. Граничната пирамида на връх Кораб

  3. Кулата на Титов врв

  4. „Вицето" на Шар - Малък турчин

  5. Легендарният Люботън

  6. Към връх Кобилица

  7. „Вевчанската локва"

  8. Големото езеро в Баба

  9. Спомен от войните... / Баба /

10. Хижа „Шарена чешма" в Беласица

11. Скопйе с Водно

12. Над река Треска

13. Птичи поглед към Матка

14. Срещу земното притегляне

15. Бигдорг - първенецът на Стогово

16. Караорман

17. Поглед към Бистра и Стогово

18. Зеленбег / Кожуф /

19. Момина чука / Кожуф /

20. Челоица

21. Из Бабуна планина

 

Таблици:

- Азимутни таблици за ориентиране към планините на Р Македония от: връх Мусала, връх Вихрен

- 20-те най-високи върха в Р Македония

- Най-високите върхове в най-високите и с планинарско значение планини в Р Македония

- Таблица за основните данни на най-големите езера в Шар планина

 

Азимутни кръгове за ориентиране:

- от връх Меденица (Бистра)

- от връх Бабин срт (Стогово)

- от връх Тумба (Беласица)

- от връх Руен (Осогово)

- от връх Мусала

- от връх Вихрен

- от връх Люботън (Шар пл.)

- от връх Пелистър (Баба)

- от връх Водно

- от Златовръх (Бабуна)

- от връх Магаро (Галичица)

- от Титов връх (Шар пл.)

- от Царев връх (Осогово)

- от връх Добра вода (Челоица)

 

 

Схеми  ( © Евгени Динчев, © Картография ЕООД):

 

Легенда:

 

КОРАБ

  

ШАР ПЛ.

 

БАБА

  

ЯКУПИЦА

  

НИДЖЕ

  

СТОГОВО И КАРАОРМАН

   

ЯБЛАНИЦА И РАДУК

  

ГАЛИЧИЦА

  

ОСОГОВО

  

КОЖУФ

  

БИСТРА

  

ЧЕЛОИЦА

  

БЕЛАСИЦА

 

 


 

 

Фотоси

 

1. Масово към Кораб

 

2. Граничната пирамида на връх Кораб

 

3. Кулата на Титов врв

 

4. „Вицето" на Шар - Малък турчин

 

5. Легендарният Люботън

 

6. Към връх Кобилица

 

7. „Вевчанската локва"

 

8. Големото езеро в Баба

 

9. Спомен от войните... / Баба /

 

10. Хижа „Шарена чешма" в Беласица

 

11. Скопйе с Водно

 

12. Над река Треска

 

13. Птичи поглед към Матка

 

14. Срещу земното притегляне

 

15. Бигдорг - първенецът на Стогово

 

16. Караорман

 

17. Поглед към Бистра и Стогово

 

18. Зеленбег / Кожуф /

 

19. Момина чука / Кожуф /

 

20. Челоица

 

21. Из Бабуна планина

 


 

Таблици:

 

Азимутни таблици за ориентиране към планините на Република Македония от: връх Мусала, връх Вихрен.

 

 

 

20-те НАЙ-ВИСОКИ ВЪРХА В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

 

 

[[ № // Връх // Височина в метри // Планина

 

1. КОРАБ 2764 /2864/  Кораб

2. ТИТОВ  2747 Шар пл.

3. МАЛЪК ТУРЧИН  2702  Шар пл.

4. БАКРДАН  2700 Шар пл.

5. БЕЗИМЕНЕН 2683 Кораб

6. БОРИСЛАВЕЦ 2675 Шар пл.

7. БИСТРА 2651 Шар пл.

8. БЕЗИМЕНЕН 2623 Шар пл.

9. ДЖИНИ БЕГ 2610 Шар пл.

10. ЕЗЕРСКА ЧУКА 2604 Шар пл.

11. ПЕЛИСТЬР 2601 Баба

12. БЕЗИМЕНЕН 2595 Кораб

13. ГРАД 2595 Шар пл.

14. ЦРН ВРВ 2584 Шар пл.

15. ВРАЦА /ГОЛЕМ КАМЕН/ 2582 Шар пл.

16. КАРАБУНАР 2563 Шар пл.

17. КАЗАНИ 2562 Шар пл.

18. ДУРМИОН 2542 Шар пл.

19. БИСТРИЦА 2540 Шар пл.

20. СОЛУНСКА ГЛАВА 2540 Якупица ]]

 

 

НАЙ-ВИСОКИТЕ ВЪРХОВЕ В НАЙ-ВИСОКИТЕ И С ПЛАНИНАРСКО ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИНИ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

 

 

[[ Връх // Височина в метри // Планина // Най-използван изходен пункт // часа пеша

 

КОРАБ 2764 /2864/ КОРАБ Застава Стреземирово 4-5

ТИТОВ 2747 ШАР ПЛ. лет. Попова Шапка 5-6

ПЕЛИСТЪР 2601 БАБА хижа Копанки 4-5

СОЛУНСКА ГЛАВА 2543 ЯКУПИЦА хижа Чеплес 3

КАЙМАКЧАЛАН 2521 НИДЖЕ село Скочи Вир 10-12

ВЕЛИ ВАР 2373 ДЕШАТ село Жировница 4-5

ГОЛЯМ КРЧИН 2341 КРЧИН село Битуше 4

БИГ ДОРГ 2273 СТОГОВО село Гари 6

ЦРН КАМЕН 2257 ЯБЛАНИЦА село Вевчани 4

МАГАРО 2254 ГАЛИЧИЦА селоТрпеица 5-6

РУЕН 2252 ОСОГОВО Осоговски Манастир 8

ЗЕЛЕНБЕГ 2171 КОЖУФ лет. Смрдлива Вода 5-6

МЕДЕНИЦА 2163 БИСТРА село Галичик 2-3

ДОБРА ВОДА 2062 ЧЕЛОИЦА жп спирка Падалище 3-4

ТУМБА 1881 БЕЛАСИЦА село Смолари 6-7

КОЗЯК 1746 БАБУНА хижа Дервен 3-4

ВОДНО 1066 ВОДНО Скопие 2-3 ]]

 

 

ТАБЛИЦА ЗА ОСНОВНИТЕ ДАННИ НА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЕЗЕРА В ШАР ПЛАНИНА

 

 

[[ Езеро // Надмор. височина // Повърхнина в м2 // Дължина в м // Широчина в м // Дължина на брега в м // Дълбочина в м

 

Боговинско, Црно езеро, Голем гол, Бело езеро, Мал гол, Кривошиско, Големо Деделбешко, Долно Доброшко, Црн гол, Мало Деделбешко, Горно Врачанско, Горно Доброшко, Долно Врачанско, Мало црно, Мало Боговинско ]]

 


 

 

Азимутни кръгове:

 

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ВРЪХ МЕДЕНИЦА (БИСТРА)

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ВРЪХ БАБИН СРТ (СТОГОВО)

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ВРЪХ ТУМБА (БЕЛАСИЦА)

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ВРЪХ РУЕН (ОСОГОВО)

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ВРЪХ МУСАЛА КЪМ ПЛАНИНИТЕ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ВРЪХ ВИХРЕН КЪМ ПЛАНИНИТЕ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ВРЪХ ЛЮБОТЪН (ШАР ПЛ.)

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ВРЪХ ПЕЛИСТЪР (БАБА)

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ВРЪХ ВОДНО НА ЕДНОИМЕННАТА ПЛАНИНА ЮЖНО ОТ СКОПИЕ

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ЗЛАТОВРЪХ (БАБУНА)

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ВРЪХ МАГАРО (ГАЛИЧИЦА)

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ТИТОВ ВРЪХ (ШАР ПЛ.)

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ЦАРЕВ ВРЪХ (ОСОГОВО)

 

________________________________________

 

АЗИМУТЕН КРЪГ ЗА ОРИЕНТИРАНЕ ОТ ВРЪХ ДОБРА ВОДА (ЧЕЛОИЦА)

 

 

[Previous]

[Back to Index]