Високите планини на Република Македония. Пътеводител

Евгений Динчев, Петър Атанасов

 

Използвана литература

 

 

АЛЕКСОВСКИ, ПЕРО, 1986 г., Развой на планинарството во Титов Велес и Якупица

 

БИТОЛА - Брошура

 

БЛАГОЕВЪ, Т.А., 1925 г., Беласица, Географско четиво, година II № 7 и 8

 

БРЕЗОСКИ, СЛАВКО, 1993 г., Реканска кука

 

ВОДИЧ-ДНЕВНИК, Прва македонска трансверзала, Електро-технически и машински факултет в Скопие

 

ГЕОГРАФСКИ ВИДИК, 1976г., книга I, Пелистер

 

ГЕОГРАФСКИ В ИДНИК, 1981 г., книга 6, Шар планина, Томе Андоновски

 

ГОДИШЕН СБОРНИК, 1975 г., книга 21

 

ДЕЛИРАДЕВЪ, ПАВЕЛ, Осоговска планина

 

БЛАГОЕВЪ, ГЕОРГИ, 1941 г., Песента на Шар

 

ЗЕМЕПОВЪРХНИ ФОРМИ И ТЯХНОТО РАЗВИТЕ

 

ЗИКОВ, МИХАЛО, 1987 г., Географски разгледи, книга 25, Географолошки особини, нивна валоризация и категоризация за просторно уредуване на националниот парк "Галичица"

 

ИВАНЧЕВ, ЕМИЛ, 1983 г. Осогово, пътеводител

 

КОЛЧАКОВСКИ, ДРАГАН, 1988 г. Географски разгледи, книга 26, Високопланински карст на планината Караджица

 

КОЛЧАКОВСКИ, ДРАГАН, 1990-1991 г., Географски разгледи, книга 29, Основни характеристики на карстните появи на Сува планина

 

КОНСТАНТИНОВ, ГЕОРГИ, Душата на Македония

 

МАТКА, 1994 г., брошура

 

МИХАЙЛОВСКИ, ЙОРДАН, 1991 г., Манастир "Свети Йоаким Осоговски"

 

НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР - брошура

 

ОХРИД, 1986 г., Ристо Кузмановски, Коста Ракик

 

ПАНОВ, МИТКО, Д-Р, 1976 г., География на СР Македония, I книга

 

ПЕЕВ, П. Д-Р, Планините въ Македония

 

 

247

 

ПОПОВСКИ, ЙОВАН, 1965 г., Скопие туристически водич

 

САЗДОВ, ТОМЕ, Д-Р, 1995 г., Знаменити македонски преродбеници од Галичник

 

СИНАДИНОВСКИ, ЯКИМ, 1993 г., Национален парк Маврово

 

СКОПИЕ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА, 1986 г., Авторски колектив

 

СТАМЕНКОВ, ВЛАДО, Д-Р, 1987 г., Водич по планинските домове во Македония

 

СТОЙМИЛОВ, АЛЕКСАНДАР, 1995 г., География на Република Македония за I година гимназия

 

ЦИРИВИРИ, КОСТАНТИН, 1996 г., Алпинистички и спортско качувачки локалитети во Македония

 

ЧАНКОВ, Ж., 1918 г., Географски речникъ на България, Македония, Добруджа и Поморавия

 

ЯРАНОВ, ДИМИТЪРЪ, ПРОФ., Каймакчалан

 

JUGOSLAVSKE HORY, 1987, Ladislav Jirasko, Ludek Leder, Josef Lorenc

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]