Град Скопие.  —  Сегашното и недaвното минало на град Велес.
В. Кънчов
 
Заглавна страница


[Back]