Сегашното и недaвното минало на град Велес
В. Кънчов
 

II. ЧЕРКОВНО-УЧИЛИЩЕН ПРЕГЛЕД

6. Женското образование

Занемарване на женските училища. — Липсувание сведения за първите учителки. — Баба Неделя. — Мария Сръбкинята. — Сава Дудакова. — Зумбуля Петрова.


Женското образование е останало много назад сравнително с мъжкото във Велес. Па не само там, това е било навсякъде по нас. От една страна, нямаше учителки, а


276

от друга, нашите старци не виждаха никаква практическа полза от обучението на момичетата, затова не се интересуваха толкова за женските училища. Съвсем малко сведения можах да добия за някои учителки във Велес, които излагам тук само и само да не остане съвсем куцо изложението ни за училищата откъм тая страна.

Още когато учителите са учили децата в частните къщи, биле са случаи, дето някои граждани от Велес са провеждали и момичетата си да учат книга. Така напр. знае се, че при даскал Митра всякога е имало и по 4—5 девойчета. Вероятно и по-сетне са отивали някои момичета заедно с момчетата в общинското училище да се учат.

По-после се е появила нужда за особени учителки, които да учат момичетата. Коя е била първата учителка във Велес, не е известно. От тефтерите на пърцоречкото училище виждаме, че там в 1854 г. е имало особено женско школье с две даскалици. Имената им не са запазени, така също никакви възпоминания за тях не са останали.

През 1864 г. виждаме, че има женско училище и в двете части на Велес. В Пърцорек са учителствували баба Неделя Петкова и дъщеря й Станислава. Те са учителствували нещо 4 години. Баба Неделя е една от най-старите учителки в Македония, тя е обиколила с дъщеря си всичките по-главни градове в Македония, била е в Солун, в Прилеп, в Охрид и пр. Желателно е да се съберат някои по-точни сведения за тая учителка. Аз не можах нищо положително за нея да узная. Във Велес казват, че тя оставила добри възпоминания подир себе си. Някои прилепчани пък съвсем недобре се отнасят за нея.

В това същото време в западния Велес учителка е била една сръбкиня; тя е учителствувала от 1864 до 1869 г. Била е доведена отначало като частна учителка за някои къщи, после станала общинска. Преподавала е на сръбски език. През последните две години няколко пъти общинарите й говорили да въведе български учебници в училището, тя не се съгласявала и затова била отстранена къде началото на 1869 г. от училището.

На мястото на Мария през 1870 г. била условена за учителка Сава Дудикова, която е учителствувала 3 години във Велес.


277

Тя е била много способна и прилежателна мома. Под ръководството на Попович наредила много хубаво женското училище, така щото то не отстъпвало на мъжкото първоначално училище.

Тя се омъжила за Попович през 1873 г. и напуснала училището.

В Пърцорек главна учителка е била Зумбуля Петрова от Стара Загора. Тя е учителствувала от 1869 до 1873 г. и в нищо не падала по-доле от другарката си Сава.

Тия две учителки си спечелили голяма симпатия във Велес и са оставили добра памет подир себе си.

Велес подир тях не могъл дълго време да се сдобие вече със способни учителки.
 

[Previous] [Next]
[Back to Index]