.
Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, Преспа и Охридско
.
Васил Кънчов  (Избрани произведения. Том I. Издателство “Наука и изкуство”, София 1970)


Съдържание
Галерия
            Васил Кънчов. Живот, обществена дейност и научно творчество  (Хр. Христов)

Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница
(I. изд. в Сборник за народни умотворения,  кн. X, XI, XII, XIII; 1894-1896 г.)


 
  1. Солун — Сяр
  2. Градът Сяр и казата му
  3. Зъхна
  4. Серска Джумая
  5. Валовище или Демирхисар
  6. Рупелският проход
  7. Град Петрич и казата му
  8. От Петрич до Мелник
  9. Град Мелник и казата му
10. От Мелник до Горна Джумая
11. Горна Джумая и казата
13. Сяр — Горно Броди
14. Село Горно Броди (Вронди)
15. Елиската котловина
16. Долината на р. Пещерник
17. Село Гайтаниново и новото коритото на р. Буровица
18. Град Неврокоп и Nicopolis ad Nestum
19. Неврокопската каза
20. Момина клисура
21. Банско
22. Град Мехомия
23. Северният Разлог
24. Село Добринища
25. Възраждането в Разлог и протестантството
26. Разложката буна
27. Числото на населението и поминъкът му
28. От Банско до Джумая
29. Обща статистика на населението в Серския санджак по народност и вяра
30. От Джумая до Царево село и Малешевската каза
31. От Царево село до Щип и Кочанската каза
32. От Щип до Велес

Битолско, Преспа и Охридско
(I. изд. в Сборник за народни умотворения,  кн. IV, 1891 г.)


 
  1. Битоля
  2. Пътят от Битоля до Преспа
  3. Преспа
  4. От Ресен до езерото
  5. Преспанското езеро и Долна Преспа
  6. Населението на Преспа
  7. Пътни съобщения
  8. Охридската котловина
  9. Охрид
10. От Охрид до Струга
11. Струга
12. Горна и Долна Дебърца
13. От Струга до Поградец
14. Поградец— Св. Наум — Охрид
15. Охридска каза
16. Мокра и Гора
17. Пътни съобщения на Охридската котловина

           Показалец на местните имена  (Р. Стойков)
           Езикова справка
 

[Back to Main Page]