Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

Азбученъ показалецъ на имената
 

___У_   —   ___Ф_   —   ___Х_   —   ___Ц_   —   ___Ч_   —   ___Ш_   —   ___Щ_   —   ___Ъ_   —   ___Ю_   —   ___Я_

 

У.

Убичини, писатель 137.

Убогово 232.

Уджана, гл. Учини.

Удово 162.

Удеверли 234.

Уземъ 224.

Узунъ Али 142.

Узунъ Бегъ 179.

Узунъ Кьой 204.

Узунъ Махала 167.

Ула Бекъ Ташъ 198.

Уланци 231.

Улочли 170.

Улюфи, прѣкоръ на население 31.

Улярци 233.

Ума, гл. Хума.

Умерлеръ 237.

Умлено 228.

Умово 46, 209.

Унчии, гл. Юнчии.

Урвичъ 46, 212.

Урмане 187.

Уромли Махала 170.

Урумлъкъ, мѣстность 76, 81, 141.

 

337

 

Усранъ Долъ 225.

Усина, гл. Осина.

Усие 206.

Усингъ, пѫтешественнвкъ по Македония 58.

Усинчани 209.

Устеджи Баля Айлаги, гл. Аги Яне Мадо.

Утово 238.

Учини 270.

Учъ Евлеръ 142.

 


 

Ф.

Фадие 177.

Фалище Горно 93.

Фалмераиеръ, нѣмски ученъ 74.

Фалъ 277.

Фаргиница, гл. Яргурица.

Фаришъ 154.

Фересъ 179.

Фили, гл. Фалъ.

Филиней, гл. Филнища.

Филипово, гл. Илпово.

Филипща 276.

Филиповци 222.

Филотей, манастиръ 175.

Фитокъ 62, 179.

Флорина, гл. Леринъ.

Флорино, гл. Форино.

Форино 93, 214.

Фотелиго 199.

Фотилово, гл. Фотелиго.

Фотинища 265.

Фотовища 195.

Фотунъ 272.

Франковица, гл. Ранци.

Франкочъ, гл. Ранци.

Фрашнали 163.

Фращанъ Горно 176, — Долно 176.

Фтиръ 201.

Фурка (Дойранско) 163, — (Касандра) 173.

Фустаня 195.

Фуркачъ 273.

Фуша 101.

Фущани 147.

Фъргово (Неврокопско) 195, — (Охридско) 189, 254.

 


 

Х.

Хаджи Аматли 232.

Хижи Байрамли 170.

Хаджи Бали 142.

Хаджи Бейликъ 185.

Хаджи Бекли 232.

Хаджи Димирци 231.

Хаджиевци 263.

Хаджи Елезли 166.

Хаджи Еселеръ 167.

Хаджи Калфа, турски писатель 19, 87.

Хаджи Махала 171.

Хаджилари 207.

Хаджиларъ 164.

Хаджилеръ 279.

Хаджи Реджепли 231.

Хаджи Юнусъ 165.

Хаджи Юсуфли 231.

Хаджи Юсуфъ Махала 151.

Хайдарли 270.

Хазнатаръ 177.

Хазъръ 199.

Халванъ, гл. Хелванъ.

Халебъ 204.

Хамбаръ Кьой 165.

Хамзали (Струмишко) 161, — (Кукушко) 167.

Хамидие 200, 299.

Ханджиста 182.

Ханъ, пѫтешествсникъ по Македония 97, 120.

Ханьотъ 173.

Харкъ Махала 186.

Хасаларъ 279.

Хасавъ Абасъ 164.

Хасанъ Бегово 123, 96, 207.

Хасанли (Кукушко) 166, — (Кожанско) 279.

Хасии 158.

Хасъ Ени Кьой, гл. Ново (Село Велешко, Азотъ).

Хашларъ, гл. Хасаларъ.

Хвойница, гл. Войница.

Хелванъ 199.

Хилендаръ, манастиръ 26, 175.

Хилфердингъ, историкъ 122, 124.

Хисарлъкъ 195.

Хисаръ 276.

Хламуръ 170.

Хлароиптъ, гл. Алярупъ.

Ходжали 231.

Ходжа Башли 168.

Ходжовъ Чифликъ 181.

Холенища 280.

Хомондосъ 116, 176.

Хондолу 166.

Хорево 272.

Хореше 202.

Хоравища, гл. Оравище.

Хорша, гл. Хореше.

Хоропанъ 145.

Хорутъ 170.

Хотищено 157.

Хотово 190.

Хотуръ 272.

 

338

 

Хочища 28.

Хощава, гл. Ощава.

Храсна 184.

Христополъ, нѣкогашенъ градъ 110.

Христосъ (Сѣрско) 176. — (Гребенско) 277.

Хрупища 19, 65, 267.

Худаверди, гл. Курията.

Хума 105, 152.

Хункосъ 179.

Хървати 88, 241.

Хърлевци 157.

Хърнковци 217.

Хърсово (Кукушко) 166, — (Мелнишко) 190.

 


 

Ц.

Цакнохоръ 273.

Цакони (Воденско) 164, 150, — (Костур.) 266.

Цаконъ Махала 150.

Цалимъ Вакъфъ 189.

Цалимъ Тимаръ 189.

Цапарево 188.

Цапари 239.

Царевикъ 244.

Царево Село 44, 228.

Царедворъ 49, 241.

Царища 273.

Царковиянъ 145.

Царовчанъ, гл. Царковиякъ.

Цвѣтишинци 216.

Цвѣтово 46, 209.

Цвиланци 216.

Цера 229.

Цѣрово (Горно-Джум.) 43, 191, — (Тетов.) 211, — (Тетовско, Гостив. Нахия), 213, — (Битолско) 240, — (Леринско) 250.

Цѣръ 240.

Цѣря 242.

Цигарево 147.

Цирополъ 195.

Цкалохоръ 273.

Цолна, гл. Цорна.

Цорна 182.

Цотилъ 272.

Црешка 231.

Црешово, гл. Чрешево (Скопско).

Црешново 246.

Цръвеникъ 260.

Цървена Вода 208, 264.

Цървена Рѣка Горна 220, — Долна 220.

Цървена Нива 227.

Цървена Ябука 227.

Цървеникъ 229.

Цървенъ Градъ 220.

Цървивци 95, 47, 256.

Цървища 184.

Цървулево 230.

Църквино 158.

Църковени 149.

Църковци 230.

Църъ Мариново 149.

Църна Рѣка 105, 158.

Църнеѝцъ 95. 238.

Църнешево 150.

Църни Връхъ 209.

Църнилища 244.

Църнилище Горно 232, — Долно 232.

Църнища 244.

Църни Обици 261.

Църничани 247.

Църничени 162.

Църно Буки 238.

Църно Върфъ 238.

Църногория, мѣстность 30, 97, 98, 122, 130, 206.

Църно Мариново, гл. Църъ Мариново.

Църско Горно 94, 240, — Долно 94, 240.

Църцория Голѣма 224, — Мала 224.

 


 

Ч.

Чаали 163.

Чавдаръ Махала 184.

Чавдаръ Чифликъ 178.

Чагоръ 238.

Чайле 93, 214.

Чаирлъкъ 208.

Чаиръ (Солунско) 142, — (Петричко) 188.

Чаиръ Махала 177.

Чай Чифликъ 199.

Чакалари 180.

Чакирларъ 278.

Чакларъ 178.

Чалджиево 270.

Чалджиларъ, гл. Чалджиево.

Чали Баши 198.

Чали Махале 177.

Чалъ 197.

Чалъкли 163.

Чалъково 141.

Чалъкъ Махала 178.

Чалъшево 157.

Чанакли 161.

Чанкаръ 260.

Чаншали 163.

Чапрънли Чифликъ 203.

Чардаклия 230.

Чарли Горно 237, — Долно 237.

Чарма 237.

Чаталджа 71, 197.

Чатакли, гл. Четакли.

Чаталци, гл. Чаталъ.

Чаталъ 107, 227; 141.

 

339

 

Чатурня 277.

Чаушли (Дойранско) 162, — (Кукушко) 167.

Чаушъ Кьой, гл. Клечовци.

Чаушлиево 114, 147.

Чашица 233.

Чашка 157.

Чебренъ, манастиръ 288.

Чеганъ 149.

Чеграни 214.

Чеково 182.

Чекре, гл. Киркалово.

Чекърчи 95, 239.

Челейкенъ 204.

Челе Махала 169.

Человецъ 155.

Челопеки 212.

Челопекъ 217.

Челопеци 40, 257.

Челопецъ, гл. Челопеци.

Челтикъ, гл. Оризарци (Енидже-Вардарско).

Чемерско 154.

Ченге Махала 184.

Ченгелъ 237.

Ченгенели Махала 172.

Чепелдже 183.

Чепели 160.

Чепешли Махала 172.

Чепигово 245.

Червеникъ, гл. Чернево.

Черепецъ 260.

Черепленъ 182.

Черепянъ 278.

Черешово (Скопско) 206, — (Неврокопско), гл. Черяшово.

Черешново 158.

Черешница (Дем.-Хис.) 184, — (Костур.) 265.

Черкезъ Махала 178.

Черкезко Село 116, 215.

Черкезъ Кьой, гл. Черкезко Село.

Чернакъ 169.

Черналъ Махлери 166.

Чернягово 199.

Черушница 274.

Черяшово 194.

Чеславъ, сърбски князь 119.

Честово 162.

Чета 266.

Четакли 201.

Четирокъ 267.

Четирци 217.

Чечилеръ 278.

Чечъ, мѣстность 43, 196.

Чеши Гьсъ 146.

Чешиновци 226.

Чешмели 178.

Чешме Дере 231.

Чешме Махала (Лѫгад.) 170, — (Радов.) 284.

Чиликлимеръ Махала 171.

Чили Махала 172.

Чимь Чифликъ 160.

Чинарли Дере 151.

Чинаръ Фурнусъ 141.

Чиносъ 183.

Чинъ Каяли 167.

Чинаръ 203.

Чирешово 199.

Чиракъ 278.

Чирпища 179.

Чиста 201.

Читакли 232.

Читаци, прѣкоръ на население 42.

Чифлиджикъ (Кукушко) 167, — (Демиръ-Хисарско) 185.

Чифликъ (Правешко) 201, — (Тетовско) 212, — (Пехчовско) 228.

Чифликъ (Кочанско), гл. Пашаджикъ.

Чифликъ Али Бей 205.

Чифликъ Бахчели 167.

Чифликъ Билялъ Ага 205.

Чифликъ Борджоза 193.

Чифликъ Заимъ 193.

Чифликъ Махала 185.

Чифликъ Мустафа Паша 205.

Чифликъ Новъ 194.

Чифликъ Сафетъ Бей 205.

Чифликъ Срѣдня 193.

Чифликъ Хаджи Еминъ Ага 205.

Чифликъ Юрукъ Хусеинъ 206.

Чифликъ Юсуфъ Бей 205.

Чичегъсъ, гл. Чеши Гъсъ.

Чичево, гл. Чичово.

Чичово Горно 158, — Долно 61, 158.

Чобанли (Сари Шабанъ) 204, — (Кожанско) 279.

Чобанли Махала 172.

Чоколово 167.

Чолхелеръ 141.

Чомлекъ, гл. Нѣманци.

Чоперникъ 227.

Чора 199.

Чоричене 187.

Чорапли 167.

Чоръ 270.

Чорново 145.

Чочиларъ, гл. Чочилеръ.

Чочилеръ 57, 278.

Чугунци 164.

Чука (Велешко) 157, — (Костурско) 267.

Чукарка 220.

Чукуръ Амбаръ 271.

Чумово 245.

Чурилово 265.

Чурилякъ 227.

Чурукларъ 168.

Чурхли 78, 86, 275.

Чутурня 277.

Чучеръ 122, 206.

Чучулигово 176, 181.

Чърчища 273.

Чърновища 265.

Чърново 180.

 

340

 


 

Ш.

Шабанларъ 178.

Шайни, гл. Сисани.

Шаинлеръ 270.

Шакъ 266.

Шапранци 220.

Шанци 220.

Шарганъ 276.

Шатиста, гл. Сачища.

Шатрово 106, 189.

Шашаварлия 230.

Шеинъ Ташъ 234.

Шейре Кьости, гл. Сера Кьости.

Шекерли 166.

Шелеверци 244.

Шелъ Горно 105, 145, — Долно 105, 145.

Шемница 166.

Шемолтосъ 182.

Шемшево 211.

Шеразменъ 144.

Шербадесъ 272.

Шереметли 165.

Шестеово 265.

Шехъ Оба 231.

Шешково 154.

Шибино 277

Шивецъ 154.

Шикя 172.

Шилиносъ 25, 182.

Шиписка 101.

Шипка, гл. Шипковица.

Шипковица (Тетовско) 213, — (Радовищко) 234.

Шипокно 252.

Шипша 196.

Ширбаново 187.

Шириметли 171.

Широка Планина 220.

Шишево 207.

Шкиличи, гл. Скиличъ.

Шкинатъ 141.

Шкрапари 267.

Шлегово 222.

Шльопинци 152.

Шопи, прѣкоръ на население 38.

Шопури 233.

Шугово 185.

Шулинъ 242.

Шумата Търница 220.

Шупли Каменъ 215.

Шурдилово 196.

Шурленци 241.

Шурово 234.

Шутово 95, 255.

Шуто Оризари 208.

Шушая 220.

Шюрданъ 273.

 


 

Щ.

Щавица 246.

Щалковица 222.

Щипъ 18, 20, 21, 23, 54, 55, 58, 61, 113, 120, 124, 230.

Щировици 91, 264.

Щука 161.

Щърбово 242.

Щърково 242.

 


 

Ъ.

Ърбели, гл. Орбеле.

Ърбино 253.

Ървати, гл. Хървати.

Ържано 253.

Ърлевци, гл. Хърлевци.

 


 

Ю.

Юдово 256.

Юклемесъ 271.

Юксекъ Махале 161.

Юксузли 165.

Юкюзъ Ова 279.

Юмерлери, гл. Юрумлери.

Юнчии, 26, 141, 290.

Юнусли 279.

Юнусъ Бегово 61, 156.

Юренъ Биюкъ 185, — Кючукь 185.

Юреци 169.

Юроково, гл. Юрокъ.

Юрокъ 249.

Юрумлери 44, 207.

Юруци, наименование ва турско население 55.

Юрушки Села 155.

Юскюплеръ 279.

Ючъ Дурукъ 193.

 

341

  


 

Я.

Ябланица 31, 45, 261.

Яболци 209.

Ябълчища Горна 167, — Долна 157.

Яворени 148.

Яворница (Берско) 145, — (Петричко) 187.

Ягишлеръ 279.

Яголъ 94, 255.

Яжинци 211.

Язирци 206.

Яйладжикъ 141.

Якимово 226.

Яково 187.

Якоруда 192.

Якреново 96, 246.

Якупли 167.

Ямища 222.

Ямурларци 231.

Янаково 149.

Янешево 165.

Янковецъ 104, 240.

Янково 274.

Янковъ Чифликъ 155.

Яновени 267.

Яново 184.

Янче 46, 263.

Янчища (Берско) 144, — (Тетовско) 211.

Яорецъ 256.

Яргюрица 233.

Ярдолери 270.

Ясеново 158.

Ястремикъ 227.

Яси Авренъ 197.

Яченци 215.

Ячъ Кьой, гл. Калиница.

 

 

[Previous]

[Back to Index]