Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

Азбученъ показалецъ на имената [1]
 

___А_   —   ___Б_   —   ___В_

 

A.

Аали 199.

Ааси Огулари 168.

Абдамалъ 179.

Абдула Махала 130.

Абланица 195.

Абдурахманъ Паша 93.

Аванли Махала 172.

Авдела 102, 276.

Авела, гл. Авдела.

Авли Кьой 201.

Авреть Хисаръ, гл. Женско.

Агалушъ 280.

Агино Село 207.

Аги Яни 144, — Голѣмо 144, — Малко 144.

Агиосъ Момонта, гл. Аймама.

Агларци Горно 237, — Долно 237.

Агова Махала 176.

Аго Махале 151.

Агустосъ, гл. Нѣгушъ.

Адали 142.

Адамъ Кьой 169.

Адата 176.

Аджамзалци 231.

Аджн Огуларъ 163.

Аджово 208.

Адилъ Ова 279.

Адраманъ 169.

Адлинци 209.

Аздядишъ 277.

Азизие 177.

Азисъ Лей 199.

Азисъ Бейликъ 199.

Азмакъ 277.

Азотъ 157.

Айватово 75, 140.

Айватовци 206.

Айвалъкъ Дере 170.

Айдавали Махала 170.

Айданохори, гл. Гайдарохоръ.

Айдарли 165.

Айкани 170.

Аилъ, гл. Ахилъ.

Аймама 172.

Айнеселъ Биюкъ, гл. Нишелъ Голѣмо.

Айнеселъ Кючукъ, гл. Нишелъ Мало.

Айтосъ 250.

Аканджели 163.

Аккечели 236.

Акостово 207.

Аксаклѫ 141.

Акчеларъ 278.

Акшили, гл. Акчеларъ.

Акъ Бунаръ (Кожанско) 279, — (Солунско) 140.

Акъ Бунаръ Махала 172.

Акъ Кьой 270.

Акъ Сакали 279.

Алаборъ Голѣмо 143, — Малко 143.

Алакинци 215.

Алаклисе, гл. Постолъ.

Аларе 147.

Алашевци 217.

Алгуня 217.

Алданци (Прилѣпско) 96, 245, — (Скопско) 94, 209.

Алезли Махала 184.

Алексово 168.

Али Бей Кьой 177.

Али Кочъ Махала 234.

Алинци (Кумановско) 216, — (Прилѣпско) 244.

Алинци Долно 246, — Пусто 247.

Али Факли, гл. Скачковци.

Алопешъ 250.

Али Паша, село 177.

Али Паша, сановникъ, 78, 82, 84, 91, 102.

Алистрати 253.

Алистратикъ 106, 181.

Али Хаджаларъ 165.

Алилъ Оба 234.

Алма 177.

Алмадаръ 178.

 

 

1. За опростотворение на работата и улеснение на справкитѣ буквата ѣ туряме заедно съ я, сѫщо тъй и буквата ѫ туряме наедно съ ъ. Имената, при които нѣма никаква бѣлѣжка, сѫ на села и градове. Имена на рѣки и планини, както и на населени мѣста, за които мимоходомъ се споменува, не сѫ отбѣлѣзани.

 

302

 

Алчакъ Клисе, гл. Бѣла Църква (Кукушко).

Алъчли 167.

Алярунъ 287.

Аматово 62, 166.

Аме 260.

Амерли Махала 184.

Амеру, гл. Миля.

Амза Бегово 232.

Ами Вуе 58, 83, 123, 124, 125, 126, 137.

Амиръ Махале 170.

Анадоли 167.

Анаселица, гл. Населица.

Анасташа 182.

Ангелци 160.

Ангелушъ, гл. Агалушъ

Андреевски Скитъ 118.

Анжиста, гл. Ханджиста.

Антонинъ Архимандритъ 78, 128.

Апанами 142.

Апанджали 167.

Апидия 179.

Аповци, прѣкоръ на жители 42, 47.

Апоскепъ 265.

Аразли 163.

Аракли 234.

Арамазъ Махала 170.

Арапли (Солунско) 117, 141, — (Драмско) 197.

Арапъ 277.

Арачиново 206.

Арбанаси 15.

Арбанашко 216.

Арбино 270.

Арбуръ 166.

Аргюлица 231.

Ардамли 166.

Арджанъ 151.

Арзачъ 192.

Арильово 104, 240.

Аркудохоръ 143.

Арманъ Кьой 140.

Арменово, гл. Ерменово.

Арменско, гл. Ерменско.

Армутчи (Кукуш.) 165, — (Ен Вард.), гл.Крушари.

Арнаутъ Махала 177.

Арпаджикъ 178.

Арсений III Черноевичъ 121.

Арсений IV. 121.

Арсенъ 149.

Арсланъ Бей, арнаутски главатарь 84.

Архангелъ 255.

Асамати (Берско) 144, — (Битолско, Прѣспа). 88, 241.

Асана, гл. Сине.

Асанли (Солунско) 142, — (Дойранско) 163.

Асанъ Бегово, гл. Хасанъ Бегово.

Асаново Село 249.

Асарлъкъ 191.

Аспровалта 169.

Аспрокамбо 275.

Астромона 169.

Асъсъ Лили, гл. Шупли Каменъ.

Атито 173.

Атища 257.

Атларъ 201.

Атли 163.

Атмаджали Махала 172.

Ахилъ 242.

Ахранли 162.

Ашикларъ 204.

Ашъклари 62, 147.

Ашъкларъ 279.

Ая Василъ, езеро 26; село 169.

Ая Никола 172.

Ая Параскева 173.

 


 

Б.

Баба Али 106.

Баба Кьой 147.

Бабекъ 43, 193.

Бабина Поляна 218.

Бабино 240.

Бабуна 159.

Вабчоръ 266.

Бабяви 146.

Баделенъ 187.

Бадеръ 207.

Бадемли Чифликъ 203.

Бадиле, гл. Баделенъ.

Баздерникъ 240.

Байково 187.

Байловци 216.

Байракли 63, 116, 270.

Байракли Джумая, гл. Сѣрска Джумая.

Байрактаръ 179.

Байрамли 204.

Байрамовци 261.

Байрамъ Дере 171.

Байрамъ Оваси 163.

Баирли 166.

Баиръ Кьой, гл. Бучино.

Балабанъ 199.

Баланци Горно 261, — Долно 261.

Балванъ Горни 230, — Долни 230.

Балдевци 160, — Старо 160.

Балденци 237.

Балджа 75, 299.

Балдюво 195.

Балинци 163.

Баливъ Долъ 214.

Бали Огулари 167.

Баловецъ 171.

Балталия 231.

Балчика Чифликъ 203.

Балша II., албански князь 83.

 

303

 

Балъджа 146,

Бамбакешъ 169.

Баница (Велешко) 158, — (Струмишко) 160, — (Сѣрско) 176, — (Тетовско) Горна 214, — Долна 214, — (Леринско) 249.

Баничанъ 103.

Банища (Зъхна) 182, — (Дебърско) 259.

Банско (Струмишко) 159, — (Разлогъ) 192, 289.

Банчели 271.

Баня (Воденско) 149, — (Тиквешъ) 155, — (Разлогъ) 193, — (Кочанско) 226, — (На

селица) 272.

Баняни 122, 206.

Баово 150.

Бара 206

Баракли (Гевгелийско) 152, — (Дойранско) 162, — (Демиръ-Хисарско) 185, — (Сари-Шабанс.) 203, — (Кумановско), гл. Проевци.

Баракли Махала 172.

Бараково (Горно-Джумайско) 191, — (Битолски Демиръ-Хисаръ) 239. Баракчилеръ 271.

Барбарасъ 247

Барбарево (Струмишко) 161, — (Кратовс.) 222.

Барбарци 218.

Барбешъ 144.

Бардовци 208.

Барово 155.

Бареникъ 218.

Барешани 236.

Баровица 100, 147.

Барово 206.

Барутино 269.

Бархово, гл. Берисченъ.

Барщенъ 196.

Басели 179.

Батинци 200.

Батъкъ 190.

Бахова 199.

Бахтияръ Махала 177.

Бахчели (Солунско) 142; — (Дойранско) 162, — (Кожанско) 279.

Бахчелери. гл. Бахчели (Кожанско).

Бахче Овси 163.

Бахши 279.

Бачево 106, 192.

Бачиново 191.

Бачища 47, 95, 25.

Бачъ 250.

Башино 156.

Башъ Бахчели 167.

Башъ Кьой 170.

Башсъсъ Метохъ 142.

Башънли 166.

Бащево 224.

Баязидъ, султанъ 12, 42, 64.

Баялци 151.

Бегнища 154.

Бединье 217.

Бѣжаново, запустѣло село 91.

Безево 276.

Безиково 221.

Бейлери 165.

Бейликъ Махала 170.

Бекерли 232,

Беклемишъ 201.

Бекташъ, турска секта 62.

Бекчели 205.

Векярли 151.

Бѣла Църква (Кукушко) 166, — (Битолски) 237, — (Прѣспа) — Горна 88, 241, — Долна 88, 241, — (Населица) 272.

Белебезчево 189.

Белещевица 157.

Бѣли 226.

Бѣлица (Мелнишко) 63, 189, — (Разлогъ) 106, 192, — (Прилѣпско) — Горна 246, — Долна 246, — (Охридско) — Горна 104, 254, — Долна 101, 254, — (Кичевско) 256.

Бѣличица 91, 263.

Бѣловище 211.

Бѣловодица 246.

Белонъ, пѫтувачъ по Македония 74.

Бѣло Поле (Гор.-Джум.) 191, — (Прилѣп.) 246.

Бѣлотино 160.

Бѣлотинци 106, 194.

Бѣлушино, 95. 247.

Бѣляковци 216.

Бѣлче 239.

Бѣлчища 253.

Бѣльово 184.

Бѣлъ Каменъ 88, 103, 250.

Бенче 258.

Беранци 238.

Берекетли 203.

Бериково 95, 256.

Бериславци, гл. Бориславъ.

Берисченъ 195.

Берово (Неврокопско, Чечъ), гл. Борово.

Берово (Лѫгадинско) 170, — (Пехчевско) 228, 269.

Беровци 246.

Берчища 199.

Беръ 27, 54, 68, 65, 70, 76,104, 105, 112,143.

Бесвиня 242.

Бесвища 155.

Беслень, гл. Бясленъ.

Бетели 231.

Бехшишли 142.

Бешикъ Буюкъ 169, — Кючукъ 169.

Бешища 247.

Бешъ Таукли 178.

Беюкъ Махало 184.

Беязедили 167,

Бзовикъ 247.

Бианкони, писатель 128.

Бибанье 264

Бигла 226.

Биглища 19, 87.

Бигово 200.

Биджо Махале 150.

 

304

 

Биждово 258.

Биждоо, гл. Биждово.

Бизово 150.

Бизовъ Чифликъ 155.

Биланца 90, 91.

Билимъ Бегово 206.

Биляникъ 237.

Биляновци 215.

Билянъ 218.

Биралци 27, 270.

Бислимъ 215.

Бистренци 155.

Бистрица (Велешко) 158, — (Гор.-Джумайско) 106, 191, — (Битолско) 286.

Битоо 258.

Битоше 263.

Битоля 8, 19, 21, 31, 32, 33, 34, 54, 55, 64, 66, 70, 79, 85, 86, 89, 96, 99, 102, 108, 108, 109, 112, 115, 119, 125, 126, 127, 236.

Битуше 263.

Бичово 200.

Бичъ 276.

Битово 274.

Блазомища 273.

Блазонъ 272.

Блатенъ 195.

Блатецъ 107, 226.

Блато Горно 259, — Долно 259.

Блатченъ 194.

Блатца (Блаце) Мечъ 96, 207.

Блаца Бугарска 265.

Блаца Гръцко 27, 103, 269.

Блаце (Тетовско) 212, — (Дебърско) 260.

Близанци 223.

Близненско 258.

Бобища 28, 267.

Бобленъ 45, 201.

Боболецъ 198.

Боболинъ 195.

Бобущъ 272.

Богатско, гл. Богацко.

Богацко 267.

Богданци 151.

Богдево 264.

Боговица 253.

Богомила 158.

Богоне 212.

Богородица, село (Гевгелийско) 151, — (Лѫгадинско) 171, — (Петричко) 188.

Богородица, манастирь 26, 175.

Богословецъ 232.

Бодилци 188.

Божанъ, гл. Бучанъ.

Бождово 106, 189.

Божи Градъ 91, 266.

Божкевци 218.

Божумъ 254.

Бозецъ 147.

Бозово 276.

Бозовци 213.

Боймица 62, 152.

Бойне 268.

Бойну Къзълъ 204.

Боища 240.

Болетинъ 263.

Болтино 276.

Бомо 259.

Боново 260.

Бонче 246.

Борботско 78, 79, 268.

Боргатско, гл. Борботско.

Боренъ (Неврокопско, Чечъ), гл. Бугленъ.

Боренъ (Драмско) 106, 197.

Борешница 249.

Бориево 160.

Бори Мечка 236.

Борино 96, 246.

Бориславъ 105, 153.

Борисово 160.

Борисъ, царь 17.

Боровацъ 218.

Боровецъ 45, 254.

Боровичъ 187.

Боровица, гл. Боровичъ.

Борово (Неврокопско, Чечъ) 53, 54, 196, — (Криво-Паланско) 225, — (Дебъръ) 31, 261.

Боровъ Долъ 235.

Бороецъ, гл. Боровецъ.

Бороловецъ 218.

Боротино 245.

Борюво, гл. Борово (Неврокопско).

Босилово 160.

Босоланъ Махала 172.

Бостанджили 201.

Ботушье 258.

Боуле 158.

Боуно 241.

Бочево 260.

Бохемия, мѣстность 50.

Бошево Долно 155, — Горно 155.

Бошиносъ 199.

Бошовци 270.

Бощани 144.

Боюва 204.

Бояни 209.

Бояновци 218.

Боянчища 156.

Брадашка, писатель 128.

Бразда 206.

Брайковци 164.

Браилово 96, 246

Брайнатъ, гл. Братинища.

Брайчино 241.

Бракянъ 258.

Брандарджикъ 178.

Братинища 144.

Братинъ Долъ (Прѣш). 218, — (Прил.) 239.

Братмиръ 272.

Братомиръ 277.

 

305

 

Братоселце 218.

Брѣжани 253.

Брѣзица 207.

Брѣзница (Петричко) 188, — (Неврокопско) 48, 194, — (Скопско) 208, — (Прѣшовско), Горна 218, — Долна 218, — (Кичевско, Порѣче) 268, — (Костурско) 265.

Брѣзно 210.

Брѣзовница 218.

Брезово 240.

Брѣзъ 258.

Бресть, сѫщо Брѣсть (Дойранско) 164, — (Щипско) 281, — (Стружишко) 101, — (Скопско) 96, 98, 206.

Брѣшка 216.

Брешчени 268.

Брещани 65, 261.

Брещица 261.

Бродецъ (Скопско) 206, — (Рѣка) 264.

Броди Горно 176, — Долно 194.

Бродъ (Битолско) 237, — (Кичевско) 48, 257.

Брусникъ (Тиквешъ) 156, — (Битолско) 289.

Брушани 154.

Брушница 96, 208.

Брущница, гл. Брушница.

Бугариово 140.

Бугаринъ, гл. Пожари.

Бугленъ 196.

Буджакъ 197.

Будимирци 247.

Будинарци 228.

Будохоръ, гл. Подохоръ.

Будуръ Чифликъ 155.

Будяково 246.

Буйковци 207.

Буке, гл. Букъ.

Буковецъ 226.

Буковикъ (Скопско) 208.

Буковикъ (Битолско, Прѣспа) 242.

Буково (Неврокопско) 196, — (Битолско) 236,— (Битолско, Прѣспа) 49, 95, 241.

Букойчани 39, 255.

Буковляне 216.

Букоровче 218.

Букри 236.

Букъ 25, 199.

Буламачли 163.

Булакли 169.

Булачани 206.

Булчиза 260.

Булънтили 163.

Бунарджикъ 207.

Бунарче 154.

Бунаръ Баши 197.

Бунешъ 222.

Бура 276.

Бурилчево 226.

Бурназли 142.

Бурсукъ 177.

Бурша 273.

Бусилца 159.

Бутелъ 206.

Бутимъ 194.

Бутково 116, 177.

Бухинъ 272.

Бухля, гл. Боуле.

Бухорино 273.

Буфъ, гл. Бухъ.

Бухля, гл. Боуле.

Вухъ 249

Бучанъ 196.

Бучимъ 230.

Бучино 67, 191.

Бучинци 206.

Бучинъ 245.

Бучища 222.

Буширени, гл. Бущрешъ.

Бущрешъ, 218.

Бъмбоки 265.

Бѫндовци, прѣкоръ на население, 35.

Бървеница 212.

Бърждани 256.

Бърнарци 206.

Бърникъ 244.

Бърняри 218.

Бърсяци, прѣкоръ на население 30.

Бърчово 253.

Бъсъ 224.

Бюреклеръ 199.

Бясленъ 194.

 


В. 

Вавдосъ 172.

Ваиписъ 272.

Ваисли 166.

Вайшанци 155.

Вакъвъ (Куман.) 215, — (Крат.) 221, — (Бит.) 236.

Вакъвъ Кьой, гл. Попължени.

Вакъвъ Цалимъ 189.

Вакувъ Чифликъ 182.

Ваксинци, 98, 217.

Валандово 162.

Валахъдесъ, прѣкоръ на население 82.

Валгатъ 147.

Валгаци, гл. Валгатъ.

Валовища, гл. Демиръ Хисаръ.

Валода 145.

Валта 173.

Ванско 276.

Ванча Мало 280, — Голѣмо 280.

Ваница, гл. Ванча.

Ванчико, гл. Ванско.

Вапа Горна 261, — Долна 261.

Вапила 252.

 

306

 

Варвара (Касандра) 173, — (Скопско) 209, — (Тетовско) 210.

Варварина 161.

Вардариоти, турци 68.

Вардария, мѣстность 77, 140.

Вардоровци 166.

Вардаръ, нѣкогашенъ градъ 16.

Вардаръ Чифликъ 231.

Вардино (Гевгел.) 152, — (Битолско), 239.

Варише 280.

Варовище 224.

Варошъ 20, 247.

Варсаково 230.

Ватилъкъ 140.

Ватоша 153.

Ватопедъ, манастиръ 174.

Василакъ Чифликъ 203.

Василево 160.

Василика 74, 142.

Вашареица 236.

Везме, гл. Въземъ.

Везникъ 73, 177.

Велвендо 77, 287.

Велгощи 252.

Велджиде 279.

Велео Село 237.

Велесто 252.

Велестово, гл. Велесто.

Велесъ 20, 21, 31, 54, 58, 85, 104, 108, 111, 120, 129, 156.

Велеща 90, 254.

Велиджиляръ 202.

Великата 260.

Велиста 280.

Велища, гл. Велиста.

Вельо Бърдо 263.

Велюса 160.

Велюшецъ 188.

Велме 253.

Велмевци 240.

Велушива 236.

Вениаминъ фонъ Тудела 110.

Венсели 162.

Вѣнци 78, 82, 280.

Вѣнче, гл. Венци.

Вепърчани 247 .

Вердженица 196.

Вереносъ 169.

Верея, гл. Беръ.

Верланджа, гл. Верланица.

Верланица 62, 114, 140.

Вернаръ 176.

Веселчани 247.

Весово 144.

Вѣтерско 156.

Вѣтреница 224.

Вѣтренъ (Демиръ-Хисарско) 185, — (Малешевско. Пиянецъ) 229.

Вѣтрово 185.

Вехти Пазаръ 146.

Вехчани 254.

Вешали 213.

Вешие 155.

Вешова, гл. Весово.

Вѣщица 144.

Вятърна, гл. Ветренъ (Демиръ-Хисарско).

Видовища 226.

Видище 276.

Видово 266.

Видолища, гл. Витачища.

Видолушъ 274.

Видрани 256.

Видуши 263.

Визбегово 208.

Вила, гл. Вилянъ.

Вилянъ 1273.

Винени 88, 242.

Виничани 61, 158.

Виниче 206.

Вичъ, гл. Бичъ.

Вица, гл. Бичъ.

Виница 226.

Винци 215.

Виняни 273.

Виржиния 176.

Вирче 228.

Вирово 240.

Виръ 257.

Висанско 268.

Висока 170.

Височанъ 198.

Витанци 158.

Витанъ 268.

Витачища 182.

Вити Боръ, гл. Ново Село (Радовищко).

Витолища 247.

Витово 195.

Витоша 225.

Вицани, гл. Вичища (Костурско).

Вичани, гл. Вичища (Костурско).

Вичища (Дебърско, Голо Бърдо) 90, 262, — (Костурско, Хрупишка Нахия) 267.

Вичъ, гл. Бичъ.

Вишени 265.

Вишенъ 176.

Вишни 254.

Вишня 187.

Вишово 252.

Вищица 217.

Владая 164.

Владиково 196.

Владилово 158.

Владиловци, гл. Владилово.

Владимирово 228, 289.

Владово 149.

Влае 208.

Влай 254.

Власи Горно 146,— Долно 146.

Влахи 101, 189.

Влахларъ 237.

 

307

 

Влахо-Мегленъ, мѣстность, гл. Караджова.

Влахчени 61, 157.

Влиписъ 281.

Власики 261.

Вляше 260.

Воганци 210.

Вогяни 237.

Воденско 276.

Воденъ 18, 21, 27, 54, 64, 70, 105, 148.

Водно Горно 205, — Долно 205.

Водоврати 61, 158.

Водорина 273.

Водоча 160.

Возарци 154.

Войводина 270.

Войникъ (Куман.) 216, — (Дебъръ) 259.

Войница 159.

Воиславци 234.

Волгаро 129.

Волакъ 198.

Волино 252.

Волкодери 241.

Волкоо Село 245.

Воловецъ 162.

Волчища 182.

Вотрица 273.

Вощарени 249.

Вощица 196.

Вудиниско, гл. Воденско.

Врабчища, гл. Врапчища.

Вравонища 276.

Врагитурци 165.

Враготурци 216.

Вражалци 209.

Вракуповица 188.

Вранещица 257.

Вранища (Охридско) 254, — (Населица, Сачишка Нахия), гл. Вронджища. Вранковъ Чифликъ 184.

Врановци Горно 46, 157, — Долно 46, 157.

Вранци 169.

Вранче 246.

Враньовци 46, 213.

Враня 184.

Вранявци 237.

Вратеница 182.

Вратници 227.

Вратинъ 274.

Вратница 211.

Вратиславци 229.

Врапчища 65, 213.

Враста 169.

Врастпя, гл. Карайотица.

Врачевци 216.

Враченъ, гл. Вреащино.

Врашенъ, гл. Вреащино.

Вращица Горна 235, — Долна 235.

Вреащино 86, 276.

Врежотъ 146.

Вронджища 274.

Вронди, гл. Броди Горно.

Врутокъ 213.

Вуксанъ 63, 188.

Вучи Долъ 208.

Въгени 149.

Въдрища 146.

Въземъ 106, 194.

Вълковие 212.

Вълковия 264.

Вълково 194.

Вълкоселъ 195.

Вълкоянево 149.

Вълче 258.

Вълчица 144.

Вълчища 148.

Въмбелъ 266.

Върбени (Воден.) 114, 149, — (Лерин.) Долно 249, — Молско, гл. Екши Су.

Вьрбенъ (Прѣшовско) 218, — (Рѣка) 92, 264.

Върбица (Кратовско) 223, — (Кочанско) 220.

Върбникъ 266.

Върбница 261.

Върбово 281.

Върбоецъ 96, 245.

Върбско 247.

Върбяни 245.

Върдово 286.

Вържи Гърнци 225.

Върланъ 165.

Въртекица 209.

Въртени 101.

Въртешка 230.

Въртокопъ 149.

Въртоломъ 88, 250.

Върщенъ 196.

Вятърна 185.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]