Училища, скриптории, библиотеки и знания в България, XIII-XIV век

 

Васил Тодоров Гюзелев

 

Държавно издателство „Народна просвета"

София, 1985 г.

 

[[ липсват страници 236-237 ]]

Сканове в .pdf формат (8.9 Мб)

Евангелист Йоан и книгописеца поп Добрейшо — миниатюра от Добрейшовото евангелие (XIII в.)

Съдържание

    Предговор

1. Духовното развитие през зрялото Средновековие — обща характеристика

Основни насоки и постижения в изследването на духовната култура на зрялото средновековие  —  Понятията „култура" и „духовна и материална култура"  —   Основни тенденции в духовното развитие на средновековна България през XIII—XIV в.

 

2. Образование и грамотност

Училища и учители  —  Обучение и неговите степени  —  Разпространение на грамотността сред различни слоеве от населението

 

3. География на книжовността — средища и скриптории

Търново и Света гора  —  Цариград, Ерусалим, Синай, исихастки обители, влашки и молдовски манастири  —  Книжовни средища и паметници в различни български краища

 

4. Социална функция и разпространение на книгата

Книгописци и поръчители  —  Библиотеки

 

5. Знания за света, човека и историята

Зачатъци на научно-рационалистични познания  —  Историко-летописно творчество и исторически знания

 

   Заключение

 

Бележки  —  Използувани съкращения

 

[Back to Main Page]