Македонска кървава свадба

Войдан Чернодрински

 

Действующи лица

 

 

Дѣдо Кузманъ, 80—90 годишенъ старецъ.

Баба Кузманица, негова жена.

Траянъ, Богданъ —  тѣхни синове

Благуна, Траянова жена.

Дуко, Траяновъ синъ.

Цвѣта, Траянова щерка, 15—17 годишна.

Митра, Богданова жена.

Нико, Гюре, Арсе — Дребни Богданови деца

Мойсо, кумъ на Траяна.

Нойсовица, кумата.

Спасе, овчарь, любовникъ на Цвѣта.

I-й Овчарь, 2-и Овчарь — Спасеви приятели.

Османъ-Бегь, чифликъ сайбия.

Расимъ, Шевкия, Исмаилъ — Поляци и Османъ-бегови другари.

Кърста, Петкана — Потурчени българки.

Тефикъ-Паша, Валия.

Секретара на валията.

Селимъ-Ходжа.

Единъ турчинъ (пиянъ).

Първо заптие.

Второ заптие.

Трето заптие.

Заптие при валията.

Мезличъ, консулски пратеници, бдлг. арх. намѣстникъ, граждани, селяни, селянки, жетвари, жетварки, турци, деца и пр.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]