Проучвания върху личните имена у траките

Веселин Бешевлиев

 

Българска академия на науките

Археологически институт

Епиграфска поредица № 8

 

Веселин Бешевлиев

 

Проучвания върху личните имена у траките

 

София, 1965

 

Издателство на Българската академия на науките

 

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Уводна бележка . . . . . . . 3

 

I. Даване на личните имена у траките . . . . . . . 5

 

II. Гръцки лични имена у траките . . . . . . . 15

а. Гръцки теофорни лични имена . . . . . . . 16

б. Гръцки исторически имена . . . . . . . 22

 

III. Римски имена . . . . . . . 24

а. Имена, свързани с получаване на римско гражданско право . . . . . . . 24

б. Латински имена след 212 г. . . . . . . . 27

в. Латински и гръцки прякори у траките . . . . . . . 28

 

IV. Полатинчени и погърчени тракийски имена . . . . . . . 32

 

V. Редуване на тракийски имена с гръцки и латински в едно и също тракийско семейство . . . . . . . 37

 

VI. Причини за възприемане на гръцки и римски имена от траките . . . . . . . 41

 

VII. Гръцките и римските имена като белег на елинизация и романизация на траките . . . . . . . 47

 

VIII. Траките в края на древността (от IV до VI в. включително) . . . . . . . 53

 

IX. Критични бележки върху някои по-стари мнения за романизацията на траките . . . . . . . 66

 

X. Заключение . . . . . . . 89

 

Забележки . . . . . . . 98

 

Списък на съкращенията . . . . . . . 120

 

Показалец . . . . . . . 125

 


 

 

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ЛИЧНИТЕ ИМЕНА У ТРАКИТЕ

 

В. Бешевлиев

 

Изд. редактор Л. Цанева

Технически редактор Ив. Атанасова

Коректори В. Хитрова и А. Феслийска

 

Дадена за набор на 7. VI. 1965 г.

Подписана за печат на 12. VIII. 1965 г.

Формат 59 x 84/16

Тираж 1200

ЛГ—II—6

Печатни коли 8,50 Издателски коли 7,06

Цена 1,01 лева.

 

Набрана и отпечатана в Печатницата на БАН

София, ул. 36, кв. Гео Милев

Поръчка № 976

 

[Back to Index]