Българска академия на науките

Археологически институт

Епиграфска поредица № 8

 

 

Проучвания върху личните имена у траките

 

Веселин Бешевлиев

 

Издателство на Българската академия на науките

София, 1965

 

Сканове в .pdf формат (13.8 Мб)

 

      Съдържание  —  Уводна бележка

1. Даване на личните имена у траките

 

2. Гръцки лични имена у траките

        Гръцки теофорни лични имена  —  Гръцки исторически имена

 

3. Римски имена

        Имена, свързани с получаване на римско гражданско право  —  Латински имена след 212 г.  —  Латински и гръцки прякори у траките

 

4. Полатинчени и погърчени тракийски имена

 

5. Редуване на тракийски имена с гръцки и латински в едно и също тракийско семейство

 

6. Причини за възприемане на гръцки и римски имена от траките

 

7. Гръцките и римските имена като белег на елинизация и романизация на траките

 

8. Траките в края на древността (от IV до VI в. включително)

 

9. Критични бележки върху някои по-стари мнения за романизацията на траките

 

    Заключение

 

Забележки  (Забележките са вкарани в текста, В.К.)

Списък на съкращенията  —  Показалец (Автори, Имена лични и географски, Неща)

 

[Back to Main Page]