БЛАГОДАРНОСТЪ

Исказваме благодарнстъ къмъ Бориславъ Ивановъ, бившъ редакторъ на в. Македонска Трибуна и секретаръ при Ц.К на Македонскит Патриотични Организаций, и служилъ 10 години въ канцеларията на Иванъ Михайловъ. На Д-ръ Професоръ Симеонъ Симеоновъ загдето поощтриха издаването на Изложението по МАКЕДОНСКИЯТЪ ВЪПРОСЪ.

На Д-ръ Професоръ Петъръ Стояновъ за граматическит и правописни корекций. Специялна благодарностъ на Свещено Икономъ Отецъ Иванъ Миниевъ за последното редактиране.

На Д-ръ Професоръ Ивойлъ Кутцаровъ неуморимъ работникъ въ македонскит работи чрезъ кампютарната система, сега на командировка въ Университета въ Токио, Япония. За побликуването на Изложението въ Интернетъ.
Специялна признателностъ на д-ръ Георги Филиповъ Председателъ на Македонската Патриотична Организация Тодоръ Александровъ въ финдъмъ Южна Австралия. Д-ръ Филиповъ никогашъ не е посещавалъ Македония и България, но е най-добре запознатъ съ Македонскиятъ Въпросъ.

Най голема благодарностъ исказваме на братята Пандо и Георги Младенови отъ Торонто за подбирането, подреждането на материяла въ Изложението и слагането му въ кампютарната система, и плащане на разноскит по издаването.

ВСЕКИ КОЙТО ИСКА ДА ПОДПИШЕ ИЗЛОЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА СТОРИ ТОВА ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИЙ ПО ИМЕИЪЛЪ И ФАКСА ДАДЕНЪ НА ПЪРВА СТРАНИЦА.

ЗАБЕЛЕШКА; ИСКЛЮЧИТЕЛНО СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗЛОЖЕНИЕТО ДА СЕ ПРЕВЕЖДА НА ТАКА ИЗМИСЛЕНИЯТЪ "МАКЕДОНСКИ ЕЗИКЪ ОТЪ СЪРБИТ"

ОТЪ КОМИТЕТА

[Previous]
[Back to Index]