Духътъ на Македония. Сборникъ отъ биографии и характеристики на македонски революционери

Събралъ и стъкмилъ Георги Баждаровъ

 

        Съдържание

 

 

Дамянъ Груевъ . . . . . . . 5

Гоце Дѣлчевъ . . . . . . . 18

Петъръ Тошевъ . . . . . . . 35

Борисъ Сарафовъ . . . . . . . 41

Ив. Георгиевъ Гарвановъ . . . . . . . 16

Тодоръ Лазаровъ . . . . . . . 53

Стоянъ Лазовъ . . . . . . . 57

Чемковъ и Гавазовъ . . . . . . . 62

Методи Я. Патчевъ . . . . . . . 69

Марко войвода . . . . . . . 72

Михаилъ Ал. Попето . . . . . . . 75

Тома Давидовъ . . . . . . . 78

Тодоръ Саевъ . . . . . . . 82

Тале Христовъ . . . . . . . 85

Пито Гули . . . . . . . 89

Никола Дечевъ . . . . . . . 92

Кръстю Асѣновъ . . . . . . . 95

Лазаръ попъ Трайковъ . . . . . . . 101

Славко Арсовъ . . . . . . . 105

Сава Михаиловъ . . . . . . . 108

Никола Д. Каранажуловъ . . . . . . . 112

Константинъ Нунковъ . . . . . . . 115

Георги Сугаревъ . . . . . . . 121

Христо Д. Узуновъ . . . . . . . 125

Никола Каревъ . . . . . . . 129

Атанасъ Тешовалията . . . . . . . 132

Атанасъ Бабата . . . . . . . 136

Андрей Казеповъ . . . . . . . 141

Полчовникъ А. Янковъ . . . . . . . 144

Лука Ивановъ . . . . . . . 148

Трима братя войводи (Ацеви) . . . . . . . 150

Атанасъ Г. Никовъ . . . . . . . 153

Мише Развигоровъ . . . . . . . 159

Симеонъ Денковъ . . . . . . . 162

Пандо Кляшевъ . . . . . . . 167

Петъръ Васковъ . . . . . . . 172

Лазаръ Маджаровъ . . . . . . . 176

Александъръ Станоевъ . . . . . . . 180

Василъ Аджарларски . . . . . . . 186

 

[Back to Index]