Асен Чилингиров

Статии

 

 

Асен Чилингиров / Assen Tschilingirov. Библиография  (непълна, към 2000 г.)

 

 

- Dürers Graphik — Ihr Einfluß auf die Ikonographie der christlich-orthodoxen Kunst in der postbyzantinischen Periode  (Vorträge der kunstwissenschaftlichen Tagung mit internationaler Beteiligung zum 500. Geburtstag von Albrecht Dürer, Karl-Marx-Universität Leipzig, 1972, S. 123-131)

 

- Влиянието на Албрехт Дюрер и на съвременната му немска графика върху иконографията на поствизантийското православно изкуство

        (превод на български на автора)

 

- Влияние Дюрера и современной ему немецкой графики на иконографию поствизантийского искусства  (В: Г. Попов (ред.), Древнерусское искусство. Зарубежные связи, М., 1975, с. 325-342)

    - Коментари на А. Чилингиров

 

 

- За датировката на една икона от Рилския манастир  (Оригинална статия: EIKON UND LOGOS. Beiträge zur Erforschung byzantinischer Kulturtraditionen, Konrad Onasch zur Vollendung des 65. Lebensjahres (= Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Wissenschaftliche Beiträge 1981/35 [k 6]), II, Halle (Saale) 1981, c. 291-298)

        (превод на български на автора)  (.pdf файл, 0.36 Мб)
 

- Изложение по повод подготвения за печат том II от ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от авторски колектив при БАН  (История на България – том втори – ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА, София 1981)  (.pdf файл, 0.26 Мб)

 

- Eine byzantinische Goldschmiedewerkstatt des 7. Jahrhunderts  (Metallkunst von der Spätantike bis zum ausgehenden Mittelalter (Herausgegeben von Arne Effenberger. Schriften der Frühchristlich-byzantinischen Sammlung. I. Berlin 1982, S. 76–89; = Wissenschaftliche Konferenz anläßlich der Ausstellung „Spätantike und frühbyzantinische Silbergefäße aus der Staatlichen Ermitage Leningrad" Schloß Köpenick, 20. und 21. März 1979)

 

- Традиция и нови идеи в българското средновековно изкуство  (Първи международен конгрес по българистика, София 23 май-3 юни 1981. Доклади. Българската култура и взаимодействието и със световната култура. 1. Културата на средновековна България, БАН, София, 1983, с. 17-33)

 

- Шедьовърът на художника. Разговор с Асен Чилингиров за стенописите на Захари Зограф в Атон  (АБВ. Информационен седмичник за книгата. 20 декември 1983)

    - С коментари на А. Чилингиров

 

- Проблеми на църковната организация и на християнското изкуство в западната част на Балканския полуостров през ранното средновековие  (Доклад пред Колоквиума по Византология при Академията на науките на ГДР на тема Das VII. Ökumenische Konzil von Nikaia, 787, und seine Bedeutung fbr die Entwicklung der byzantinischen Kunst und Kultur в Държавните музеи на (Източен) Берлин, четен на 18 март 1987 г. (непечатан))

        (превод на български на автора)

 

- Културните отношения между Рим и България през Средните векове и античната традиция в българското изкуство  (Оригинална статия: Rapporti culturali fra Roma e Bulgaria durante il Medioevo e la tradizione classica nell arte bulgara, отпечатана в протоколите на конференцията: Roma centro ideale della cultura dell antico nei secoli XV e XVI. Da Martino V al Sacco di Roma (1417-1527), a cura di Silvia Danesi Squarzina, Milano 1989, c. 59-68.)

        (превод на български на автора)

 

- Завръщането на Васил Иванов  (1989, непубликувана)

    - С коментари на А. Чилингиров


- Die Christianisierung Russlands und Bulgarien 
(
Tausend Jahre Taufe Rußlands. Rußland in Europa. Beiträge zum Interdisziplinären und Ökumenischen Symposium in Halle (Saale) 13.-16. April 1988, Leipzig, 1993, S. 423-468)

        (непълна)

 

- Bemerkungen zur unkorrekten russischen Übertragung des bulgarischen Texts in «Povest vremennych let»  (1998, непубликувана)

 

- Zur Datierung der Sophienkirche in Sofia und ihrer Vorgängerbauten sowie deren Bodenmosaiken  (Arte d’Occidente: temi e metodi; Studi in Onore di Angiola Maria Romanini, a cura di Antonio Cadai, I. Ed. Sintesi Informazione: Roma, 1999, c. 61–70)  (.pdf файл, 13.2 Мб)

 

        - Допълнителен материал: David Hendrix: Hagia Eirene  (Копирано от The Byzantine Legacy)

 

 

- Писмо на проф. Асен Чилингиров до проф. Аксиния Джурова за Григорий мних и княз М. Оболенски  (2001)

 

- Кой положи основите на книжовността в Русия  («Про и Анти», бр. 24 (600) от 12–18 юни 2003, Интернетна версия)

 

- За датирането и патронажа на софийската църква "Света София"  (Богословска мисъл 1-2 / 2005, с. 50-58)

    - Коментари на Асен Чилингиров

 

- Единосъщен и подобносъщен  (първо интернетно издание, без бележките към текста, в списание «Още-Инфо» от 14 ноември 2005 г.)  (.pdf файл, 0.39 Мб)
 

- Именникът на българските князе и неговият произход (1)  (Богословска мисъл, 1-2/2005, с. 80-92)  (.pdf файл, 0.36 Мб)

    - Разширена версия от 2013 г., с пет допълнителни страници : в .doc формат (1.9 Мб), в .pdf формат (0.4 Мб)

    - Връзка към статията на М. Тихомиров, Именник болгарских князей (1946)

- Кои са 26-те мъченици, чиято памет църквата чества на 26 март?
 
(за първи път, без бележките и приложенията, в интернетното списание «Още-Инфо» от 11 март 2005 г.)  (.pdf файл, 0.23 Мб)

  - ПРИЛОЖЕНИЕ  (.pdf файл, 5.1 Мб) 

 

- За иманярите и колекционерите на старини  (В-к «Гласове», № 10, 2–8 юни 2006 г.)

 

- Размисли около един юбилей. По случай 200-годишнината от смъртта на Евгений Вулгарис  (Списание Историческо бъдеще, 2007, № 1-2, с. 250-263)


- Теза и антитеза: Готи и Гети  («Про и Анти», бр. 49 от 7–13 декември 2007)

 

- Защо не участвам във Византоложкия конгрес?  (Интервю за в. Земеделско знаме – непубликувано. София, 5 ІХ 2011)

 

- Лекции по история на българската култура, изнесени във Факултета по славянска филология при Хумболтовия университет в Берлин през 1998 година  (София, 2013, 85 стр.)  (.pdf файл, 0.74 Мб)

 

- Историк доказва, че Филипопол е мястото на първото християнско кръщение от Апостол Павел  (plovdivnow.bg, 27.01.2019)

 

-     За смисъла и значението на "...И отъ тѣхъ варягъ прозвася Руская земля..."  (.pdf файл, 0.17 Мб)

      Bemerkungen zur unkorrekten russischen Übertragung des bulgarischen Texts in «Povest Vremennych Let»  (.doc файл, 0.05 Мб)

      (Откъси от все още неиздадена книга на А. Чилингиров:

        "Въпросът за погрешно интерпретирания текс от ПВЛ в трите нейни версии съставяше част от една непубликувана студия на немски език. Българският превод на този откъс съставя част от още непубликуваната ми книга "Свети цар Управда и българския въпрос".")

 

- Бившият президент Петър Стоянов и неговото съобщение за Паисиевия ръкопис  (непубликувано. Берлин, 1 VIІ 2020)

- Жанина Драгостинова: Интервю с Асен Чилингиров  (непубликувано. Берлин, април 2000)

 

 


 

- Асен Чилингиров. Избрана библиография за Юстиниана Прима и др.

 

- Бранко Гранић, Основање архиепископије у граду Jустинијана Прима  (Гласник Скопског Научног Друштва, I/1925, S. 113-33)  (превод на български)

 

[Back to Main Page]