Софийската „Света София“
и нейните изследвания

 

Асен Чилингиров

Херон Прес - София - 2013

(Любезно предоставено от автора)

Книгата като .pdf файл (27.8 Мб)

 

    Предговор от автора

Софийската „Света София“ и нейните археологически изследвания . . . . . . . 5
Заключение . . . . . . . 234

Приложение . . . . . . . 245
    Обща библиография . . . . . . . 247
    Публикации за мозайката в софийската св. София . . . . . . . 257
    Избрана библиография за подовите мозайки в Гърция, Македония, Сърбия и Албания . . . . . . . 258
    Публикации на автора за църквата „Света София“ и нейните подови мозайки . . . . . . . 262

 

[Back to Main Page]