България и покръстването на русите. Изследвания

Асен Чилингиров

 

ИЛЮСТРАЦИИ

 

І. 1. Ангел, стенопис от купола на „Св. Георги", София. 2. Стенописен фрагмент от Десятинната църква, Киев.

 

II. Дякон Исавър, Стенопис от църквата „Свети Лаврентий" при Водоча.

 

III. Св. Георги, икона, детайл, Успенска катедрала, Москва

 

IV. Богородица Никопея. Детайл от композицията в апидната конха (горен слой). Около средата на ХI век. Фотоснимка 1979 година.

 

V. Въплътяването на Словото. Начало на последната трета на ІХ век. Стенопис в апсидата на „Св. София", Охрид. Фотоснимка 1979 година.

 

VI. Василий Иванович Суриков, „Болярката Морозова" (1887). Детайл. Държавна Третяковска галерия, Москва. Фотоснимка: Третяковска галерия.

 

VII. Христос Емануил. Детайл от композицията в апсидната конха. Начало на последната трета на IX век. Фотоснимка 1979 година.

 

VIII. Устюжко Благовещение. Икона, XI век. Третяковска галерия, Москва.

 

IX. Голяма Панагия. Икона, ХI век. Третяковска галерия, Москва.

 

X. Богородица Никопея, ХІ век. Детайл. Мозайка в апсидата на „Св. София", Киев.

 

XI. Богородица Голяма Панагия, икона, ХІ век. Детайл, Третяковска галерия, Москва.

 

XII. Христос Вседържител. Детайл от композицията Възнесение Господне. „Света София" в Охрид, края на IХ век. Фотоснимка 1999 година.

 

XIII. Богородица и апостол Петър. Детайл от композицията Възнесение Господне. „Света София" в Охрид, края на IX век. Фотоснимка 1999 година.

 

XIV. Сънят на Яков за стълбата към небето, детайл. Стенопис в светилището на Охридската „Света София". Фотоснимка ЮНЕСКО, 1960 година.

 

XV. Сънят на Яков за стълбата към небето, детайл. Стенопис в светилището на Охридската „Света София". Фотоснимка ЮНЕСКО, 1960 година.

 

XVI. Свети Евстатий. Стенопис в светилището на Охридската „Света София“. Фотоснимка 1999 година

 

XVII. Свети Григор Двоеслов. Стенопис в светилището на Охридската „Света София“. Фотоснимка 1999 година

 

XVIII. Свети Григорий Чудотворец (?). Стенопис в светилището на Охридската „Света София“. Фотоснимка ЮНЕСКО, 1960 година.

 

XIX. Свети Григорий Чудотворец (?) детайл. Стенопис в светилището на Охридската „Света София“. Фотоснимка ЮНЕСКО, 1960 година.

 

XX. Литургия на св. Василий Велики, детайл. „Света София“, Охрид. Северна стена на светилището. Фотоснимка: ЮНЕСКО, 1960 година.

 

XXI. Жертвоприношението на Аврам, детайл. „Света София“, Охрид. Южна стена на светилището. Фотоснимка: ЮНЕСКО, 1960 година.

 

XXII. „Света София“, Охрид Изглед от изток и юг. Реконструкция на фасадата с централния купол и южния портал Скици арх. Борис Чипан

 

XXIII. „Света София“, Охрид. Част от източната фасада. Фотоснимка 1999 година.

 

XXIV.

·       „Света София", Охрид. Южна фасада и разрез през южния кораб. Състояние на сградата в 1950 година. Чертеж: ЮНЕСКО.

·       „Света София", Охрид. Надлъжен разрез. Чертеж архитект М. Шмит-Анаберг, 1920 година.

 

XXV. „Света София", Охрид. Част от южната стена. Фотоснимка 1999 година.

 

XXVI.

      ·       Гласници от купола на църквата „Света София" в Охрид. Охридски Народен музей. Фотоснимка: Охридски Народен музей.

·       Детайл от Новгородския гласник.

 

XXVII. Гласник от свода на църквата „Света София" в Новгород, ХI век. Печена глина, сграфито, 30.3:25.2 cm. Санктпетербург, Държавен Ермитаж. Инв. № 1989/1. Фотоснимка: Държавен Ермитаж.

 

XXVIII. Свети Никола, стенописен фрагмент, Х век. „Св. Врачи“, Костур. Фотоснимка 1979 година.

 

XXIX. Евангелист Матей, стенописен фрагмент, Х век. „Св.Апостоли“, Костур. Фотоснимка 1979 година.

 

XXX. Свети Никола, стенописен фрагмент, Х век. „Св. Врачи“, Костур. Фотоснимка 1979 година.

 

XXXI. Свети Василий, стенописен фрагмент, Х век. „Св. Врачи“, Костур. Фотоснимка 1979 година.

 

XXXII. Отхвърляне даровете на Йоаким и Ана, детайл, Стенописен фрагмент, Х век. „Св. Лаврентий“, Водоча. Фотоснимка 1979 година.

 

XXXIII. Отхвърляне даровете на Йоаким и Ана, детайл, Стенописен фрагмент, Х век. „Св. Йоан Богослов“, Земенски манастир. Фотоснимка 1979 година.

 

XXXIV. Неизвестен светец, стенопис, Х век. „Св. Георги“, Колуша. Фотоснимка 1983 година.

 

XXXV. Свети Никола, стенопис, Х век. „Св. Георги“, Колуша. Фотоснимка 1999 година

 

XXXVI. Възнесение Господне, детайл. Стенопис, Х век. „Св. Димитър“, Паталеница. Фотоснимка 1983 година.

 

XXXVII. Възнесение Господне, детайл. Стенопис, Х век. „Св. Димитър“, Паталеница. Фотоснимка 1983 година.

 

XXXVIII. Неизвестен светец, стенопис, Х век. „Св. Димитър“, Паталеница. Фотоснимка 1983 година.

 

XXXIX. Неизвестен светец, стенопис, Х век. „Св. Димитър“, Паталеница. Фотоснимка 1983 година.

 

XL. Свети Георги, стенопис, Х век. „Св. Димитър“, Паталеница. Фотоснимка 1983 година.

 

XLI. Неизвестен светец, стенопис, Х век. „Св. Димитър“, Паталеница. Фотоснимка 1983 година.

 

XLII. Неизвестен светец., Стенопис, XI век. „Света София“, Киев.

 

XLIII. Свети Йоан Предтеча., Стенопис, ХI век. „Свeта София“, Киев.

 

XLIV. Неизвестен светец., Стенопис, XI век. „Света София“, Киев.

 

XLV. Апостол Павел. Стенопис, ХI век. „Свeта София“, Киев.

 

XLVI. Неизвестен светец., Стенопис, XI век. „Света София", Киев.

 

XLVII. Неизвестен светец., Стенопис, XI век. „Света София", Киев.

 

XLVIII. Свети цар Константин. Стенопис, XI век. „Света София“, Новгород.

 

XLIX. Света Елена. Стенопис, ХІ век. „Света София“, Новгород.

 

L.

1. Орнамент от Киевската „Света София".

2. и 3. Орнаменти от Новгородската „Света София"

 

LI.

1. Орнамент. Стенопис, Х век. „Свети Врачи", Костур.

2. Орнаменти. Стенопис, XI век. „Света София", Киев.

 

LII.

1. Плиска, основи на постройка под Голямата базилика

2-3. Киев, основи на Десятинната църква (по Каргер)

 

LIII.

1. Преслав, Патриаршеската катедрала, план

2. Киев, Десятинната църква, план (по Корзухина)

 

LIV. Монети с надпис ЦАР ПЕТЪР Номера по Сводния каталог на Сотникова / Спаски

 

LV.

1. Оловен печат на цар Симеон I

2. Монета на цар Петър I

3. Златник на вел. кн. Владимир Покръстител

 

LVI. Свети княз Борис, миниатюра, Преслав, Х век. Вторично използвана в Сборник с Иполитови слова Държавен исторически музей, Москва, Син. 12.

 

LVII. Свети княз Борис, миниатюра, Преслав, Х век. Вторично използвана в Учително евангелие от ХІІ век. Държавен исторически музей, Москва, Син. 262.

 

LVIIII. Църковни отци, миниатюра. Цар Симеонов сборник, Преслав, Х век. Вторично използвана в Изборник на Светослав от 1073 година. Държавен исторически музей, Москва.

 

LIX. Църковни отци, миниатюра. Цар Симеонов сборник, Преслав, Х век. Вторично използвана в Изборник на Светослав от 1073 година. Държавен исторически музей, Москва.

 

LX. Евангелист Марко, миниатюра. Остромирово евангелие. Държавна руска библиотека Санктпетербург.

 

LXI. Евангелист Лука, миниатюра. Остромирово евангелие. Държавна руска библиотека Санктпетербург.

 

LXII. „Свети Никола“, Х век. Германия (Сапарева баня, Дупнишко). Фотоснимка 1981 година.

 

 

Таблица І

1. Ангел, стенопис от купола на „Св. Георги", София. 2. Стенописен фрагмент от Десятинната църква, Киев.

 

 

Таблица II

Дякон Исавър, Стенопис от църквата „Свети Лаврентий" при Водоча.

Таблица III

Св. Георги, икона, детайл, Успенска катедрала, Москва

 

 

Таблица IV

Богородица Никопея. Детайл от композицията в апидната конха (горен слой). Около средата на ХI век. Фотоснимка 1979 година.

Таблица V

Въплътяването на Словото. Начало на последната трета на ІХ век. Стенопис в апсидата на „Св. София", Охрид. Фотоснимка 1979 година.

 

 

Таблица VI

Василий Иванович Суриков, „Болярката Морозова" (1887). Детайл. Държавна Третяковска галерия, Москва. Фотоснимка: Третяковска галерия.

Таблица VII

Христос Емануил. Детайл от композицията в апсидната конха. Начало на последната трета на IX век. Фотоснимка 1979 година.

 

 

Таблица VIII

Устюжко Благовещение. Икона, XI век. Третяковска галерия, Москва.

Таблица IX

Голяма Панагия. Икона, ХI век. Третяковска галерия, Москва.

 

 

Таблица X

Богородица Никопея, ХІ век. Детайл. Мозайка в апсидата на „Св. София", Киев.

Таблица XI

Богородица Голяма Панагия, икона, ХІ век. Детайл, Третяковска галерия, Москва.

 

 

Таблица XII

Христос Вседържител. Детайл от композицията Възнесение Господне. „Света София" в Охрид, края на IХ век. Фотоснимка 1999 година.

Таблица XIII

Богородица и апостол Петър. Детайл от композицията Възнесение Господне. „Света София" в Охрид, края на IX век. Фотоснимка 1999 година.

 

 

Таблица XIV

Сънят на Яков за стълбата към небето, детайл. Стенопис в светилището на Охридската „Света София". Фотоснимка ЮНЕСКО, 1960 година.

Таблица XV

Сънят на Яков за стълбата към небето, детайл. Стенопис в светилището на Охридската „Света София". Фотоснимка ЮНЕСКО, 1960 година.

 

 

Таблица XVI

Свети Евстатий. Стенопис в светилището на Охридската „Света София“. Фотоснимка 1999 година

Таблица XVII

Свети Григор Двоеслов. Стенопис в светилището на Охридската „Света София“. Фотоснимка 1999 година

 

 

Таблица XVIII

Свети Григорий Чудотворец (?). Стенопис в светилището на Охридската „Света София“. Фотоснимка ЮНЕСКО, 1960 година.

Таблица XIX

Свети Григорий Чудотворец (?) детайл. Стенопис в светилището на Охридската „Света София“. Фотоснимка ЮНЕСКО, 1960 година.

 

 

Таблица XX

Литургия на св. Василий Велики, детайл. „Света София“, Охрид. Северна стена на светилището. Фотоснимка: ЮНЕСКО, 1960 година.

Таблица XXI

Жертвоприношението на Аврам, детайл. „Света София“, Охрид. Южна стена на светилището. Фотоснимка: ЮНЕСКО, 1960 година.

 

 

Таблица XXII

„Света София“, Охрид Изглед от изток и юг. Реконструкция на фасадата с централния купол и южния портал Скици арх. Борис Чипан

Таблица XXIII

„Света София“, Охрид. Част от източната фасада. Фотоснимка 1999 година.

 

 

Таблица XXIV

·       „Света София", Охрид. Южна фасада и разрез през южния кораб. Състояние на сградата в 1950 година. Чертеж: ЮНЕСКО.

·       „Света София", Охрид. Надлъжен разрез. Чертеж архитект М. Шмит-Анаберг, 1920 година.

Таблица XXV

„Света София", Охрид. Част от южната стена. Фотоснимка 1999 година.

 

 

 

Таблица XXVI

·       Гласници от купола на църквата „Света София" в Охрид. Охридски Народен музей. Фотоснимка: Охридски Народен музей.

·       Детайл от Новгородския гласник.

 Таблица XXVII

Гласник от свода на църквата „Света София" в Новгород, ХI век. Печена глина, сграфито, 30.3:25.2 cm. Санктпетербург, Държавен Ермитаж. Инв. № 1989/1. Фотоснимка: Държавен Ермитаж.

 

 

Таблица XXVIII

Свети Никола, стенописен фрагмент, Х век. „Св. Врачи“, Костур. Фотоснимка 1979 година.

Таблица XXIX

Евангелист Матей, стенописен фрагмент, Х век. „Св.Апостоли“, Костур. Фотоснимка 1979 година.

 

 

Таблица XXX

Свети Никола, стенописен фрагмент, Х век. „Св. Врачи“, Костур. Фотоснимка 1979 година.

Таблица XXXI

Свети Василий, стенописен фрагмент, Х век. „Св. Врачи“, Костур. Фотоснимка 1979 година.

 

 

Таблица XXXII

Отхвърляне даровете на Йоаким и Ана, детайл, Стенописен фрагмент, Х век. „Св. Лаврентий“, Водоча. Фотоснимка 1979 година.

Таблица XXXIII

Отхвърляне даровете на Йоаким и Ана, детайл, Стенописен фрагмент, Х век. „Св. Йоан Богослов“, Земенски манастир. Фотоснимка 1979 година.

 

 

Таблица XXXIV

Неизвестен светец, стенопис, Х век. „Св. Георги“, Колуша. Фотоснимка 1983 година.

Таблица XXXV

Свети Никола, стенопис, Х век. „Св. Георги“, Колуша. Фотоснимка 1999 година

 

 

Таблица XXXVI

Възнесение Господне, детайл. Стенопис, Х век. „Св. Димитър“, Паталеница. Фотоснимка 1983 година.

Таблица XXXVII

Възнесение Господне, детайл. Стенопис, Х век. „Св. Димитър“, Паталеница. Фотоснимка 1983 година.

 

 

Таблица XXXVIII

Неизвестен светец, стенопис, Х век. „Св. Димитър“, Паталеница. Фотоснимка 1983 година.

Таблица XXXIX

Неизвестен светец, стенопис, Х век. „Св. Димитър“, Паталеница. Фотоснимка 1983 година.

 

 

Таблица XL

Свети Георги, стенопис, Х век. „Св. Димитър“, Паталеница. Фотоснимка 1983 година.

Таблица XLI

Неизвестен светец, стенопис, Х век. „Св. Димитър“, Паталеница. Фотоснимка 1983 година.

 

 

Таблица XLII

Неизвестен светец, Стенопис, XI век. „Света София“, Киев.

Таблица XLIII

Свети Йоан Предтеча, Стенопис, ХI век. „Свeта София“, Киев.

 

 

Таблица XLIV

Неизвестен светец, Стенопис, XI век. „Света София“, Киев.

Таблица XLV

Апостол Павел. Стенопис, ХI век. „Свeта София“, Киев.

 

 

Таблица XLVI

Неизвестен светец, Стенопис, XI век. „Света София", Киев.

Таблица XLVII

Неизвестен светец, Стенопис, XI век. „Света София", Киев.

 

 

Таблица XLVIII

Свети цар Константин. Стенопис, XI век. „Света София“, Новгород.

Таблица XLIX

Света Елена. Стенопис, ХІ век. „Света София“, Новгород.

 

 

Таблица L

Орнамент от Киевската „Света София".

2. и 3. Орнаменти от Новгородската „Света София"

Таблица LI

1. Орнамент. Стенопис, Х век. „Свети Врачи", Костур.

2. Орнаменти. Стенопис, XI век. „Света София", Киев.

 

 

Таблица LII

1 Плиска, основи на постройка под Голямата базилика

2-3 Киев, основи на Десятинната църква (по Каргер)

Таблица LIII

1 Преслав, Патриаршеската катедрала, план

2 Киев, Десятинната църква, план (по Корзухина)

 

 

Таблица LIV

Монети с надпис ЦАР ПЕТЪР Номера по Сводния каталог на Сотникова / Спаски

Таблица LV

1. Оловен печат на цар Симеон I

2. Монета на цар Петър I

3. Златник на вел. кн. Владимир Покръстител

 

 

Таблица LVI

Свети княз Борис, миниатюра, Преслав, Х век. Вторично използвана в Сборник с Иполитови слова Държавен исторически музей, Москва, Син. 12.

Таблица LVII

Свети княз Борис, миниатюра, Преслав, Х век. Вторично използвана в Учително евангелие от ХІІ век. Държавен исторически музей, Москва, Син. 262.

 

 

Таблица LVIIII

Църковни отци, миниатюра. Цар Симеонов сборник, Преслав, Х век. Вторично използвана в Изборник на Светослав от 1073 година. Държавен исторически музей, Москва.

Таблица LIX

Църковни отци, миниатюра. Цар Симеонов сборник, Преслав, Х век. Вторично използвана в Изборник на Светослав от 1073 година. Държавен исторически музей, Москва.

 

 

Таблица LX

Евангелист Марко, миниатюра. Остромирово евангелие. Държавна руска библиотека Санктпетербург.

Таблица LXI

Евангелист Лука, миниатюра. Остромирово евангелие. Държавна руска библиотека Санктпетербург.

 

 

Таблица LXII

„Свети Никола“, Х век. Германия (Сапарева баня, Дупнишко). Фотоснимка 1981 година.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]