Готи и гети II. Изследвания по история на културата

Второ допълнено издание

Асен Чилингиров

Издателска къща: „Зиези екс куо Вулгарес“, София 2009

(Любезно предоставено от автора)

 

Второ допълнено издание (2009, 383 стр.) като .pdf файл (32.9 Мб)

 

    Съдържание

Предговор към второто издание  v
Предговор  viіі

Археологически изследвания за готите  1
Урфил - учителят на гетите  249
Готи и гети в известията на историческите извори   287
Ожие Бусбек и краят на кримските готи  341

 

[Back to Main Page]