Готи и гети I. Изследвания по история на културата

Асен Чилингиров (съст.)

 

Готи и гети I. Изследвания по история на културата

 

Под редакцията на Асен Чилингиров

Второ допълнено издание

 

Издателска къща: „Зиези екс куо Вулгарес“, София 2008

 

 

© Съставител и автор: Асен Чилингиров , 2008

Издателска къща: „Зиези екс куо Вулгарес“

 

ISBN 978-954-91702-3-8

 


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ 1

 

ПРЕДГОВОР ОТ СЪСТАВИТЕЛЯ 5

 

ГОТИ И ГЕТИ Асен Чилингиров  27

 

ГОТИ И ГЕРМАНЦИ Ганчо Ценов  107

 

КОИ СА ГЕТИТЕ Сергей Лесной 121

 

ЗАГАДКАТА НА ГОТИТЕ Сергей Лесной 135

 

НА КАКЪВ ЕЗИК Е БИЛА НАПИСАНА «ГОТСКАТА БИБЛИЯ» НА УЛФИЛА Сергей Лесной  109

 

ЛЕТОПИСЪТ НА ДУКЛЯНСКИЯ ПРЕЗВИТЕР И ГОТОМАНИЯТА У СЪРБИТЕ И ВИЗАНТИЙЦИТЕ Фердо Шишич 185

 

AETICUS PHILOSOPHUS COSMOGRAPHUS Божидар Пейчев  197

 

ОНОМАСТИЧНИ И ЛЕКСИКАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В РАННИЯ ГОТСКИ ЕЗИК Георги Сотиров 219

 

ГОТИ И ГЕТИ Георги Сотиров 231

 


 

ГОТИ И ГЕТИ

Изследвания Част I

 

© съставител и автор: Асен Чилингиров

Българска. Второ издание.

ISBN 978-954-91702-3-8

© издава: „Зиези екс куо Вулгарес"

за контакти: www.ziezi.net

 

Печатни коли 15,5 Формат 16/60/84

Дигитален печат Alphagraph София 2008

 

[Back to Index]