Църквата „Свети Герман“ до Преспанското езеро

Монография

 

Асен Чилингиров

 

 

Берлин 2001

 

(Любезно предоставена от автора)

 

Сканове в .pdf формат (88 Мб)

 

    Предговор  iii

I. Преглед на литературата  1  [оригинална версия]

 

II. Историческият фон  45  [оригинална версия]

 

III. Архитектура на църквата  117   [оригинална версия]

    Модул и метрично изследване  139

 

IV. Стенописи  [оригинална версия]  201

    Първоначална живопис - Стенописи от 1743 година (Паметни надписи - Декоративна система - Иконография - Стилови особености)

 

Приложение. Дрино Поле, „Света Богородица“ / Peshkepi, Shen Meria  293

 

Илюстрации (I - L)  —  Схеми (I - V)

 

 

        Допълнителни снимки ("Свети Герман", "Свети Ахил", надписи)

 

Рецензия на Николай Овчаров (2001)

 

Асен Чилингиров, "Църквата Св. Герман до Преспанското езеро и проблемът за нейния патрон" - доклад от конференция през 1990-те г. (неиздаден от организаторите)

 

[Back to Main Page]