Бележки за палеографията на надписите към стенописи в български и сръбски средновековни църкви

Асен Чилингиров

Херон Прес, София 2015

(Публикува се с разрешението на автора)


Книгата като .pdf файл (23.4 Мб)
 

Бележки за палеографията на надписите към стенописи в български и сръбски средновековни църкви  1-41

Илюстрации  (1-113)

 

[Back to Main Page]