Бележки за палеографията на надписите към стенописи в български и сръбски средновековни църкви

Асен Чилингиров

Херон Прес, София 2015

(Публикува се с разрешението на автора)

Книгата като текстов .pdf файл (23.4 Мб) 

Бележки за палеографията на надписите към стенописи в български и сръбски средновековни църкви. Допълнение  1-41

Илюстрации  (I-CXIII)

 

[Back to Main Page]