Апостол Павел, Филипи и Филипопол

 

Асен Чилингиров

 

Булга Медиа, София 2019

(Любезно предоставено от автора)

Книгата като .pdf файл (10.5 Мб)  (без резюметата)

Съдържание

    Предговор . . . . . . . V-VII

АПОСТОЛ ПАВЕЛ, ФИЛИПИ И ФИЛИПОПОЛ . . . . . . . 1-118

Избрана библиография . . . . . . . 119-126

 

    Резюме (BG)  —  Summary (ENG)

 

„Апостол Павел. Филипи. Филипопол” — Трейлър към предстоящ документален филм на Асен Чилингиров  (дело на 4K Studio)

Saint Paul the Apostle, Philippi and PhilippopolisA youtube trailer to a forthcoming documentary of Assen Tschilingirov  (by 4K Studio, in Bulgarian)

Димана Трънкова, Епископската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол (www.plovdivmosaics.org 2017) (.pdf файл, 15Мб)

 

[Back to Main Page]