ЗА АВТЕНТИЧНОСТТА НА ANECDOTA ОТ ПРОКОП

 

 

Асен Чилингиров 

 

 

Булга Медия, София

2018

 

 

 

Студията като текстов .pdf файл (2.9 Mb), любезно предоставен от автора

    Предговор

За автентичността на Anecdota от Прокоп  1-36

 

Приложение:

    Архиепископъ Филаретъ Черниговскій, Память о благовѣрномъ царѣ Оуправдѣ  (В: Святые южныхъ славянъ. Описаніе жизни ихъ, С.-Петербургъ. 1894, 284-289)  39-53

    - Библиографски бележки към статията на архиепископ Филарет  54-55

 

[Back to Main Page]