Albert Sonnichsen

 

 

(Материали, любезно предоставени от Тропчо)

 

 

 

Report for the US government’s Inquiry during WW I (1918)  [*] :

 

Correspondence for the New York Evening Post  (www.nyshistoricnewspapers.org):

 

[Back to Main Page]


*. Забележки на блога на Тропчо:

. . .

In 1909 Albert Sonnichsen published a book about his time with the comitajis in Macedonia (Confessions of a Macedonian Bandit)

. . .

В случай, че може да представляват интерес други документи на американската комисия:

Галерия "Снимки и писма от архива на Сониксен" на адрес: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Albert_Sonnichsen . Снимки и кореспонденция, от които голяма част не са виждали бял свят досега. Някои от писмата са частично разчетени.