СПОМЕНИ ОТ МОЕТО МИНАЛО
 
Тома Николов
(Изд. на Отеч. фронт, София, 1989)

Предговор

 1. Детство
 2. Постъпването ми като ученик в Солунската гимназия
 3. Как станах дякон
 4. Дохождането на охридския митрополит Синесий и посрещането му в Битоля – Освещаване на църквата в село Попължени
 5. Революционното дело в Битоля и борбите с пропагандите
 6. Отиването ми в Дебър като екзархийски пратеник
 7. Извикването ми в Цариград от Негово Блаженство – Гръцко-турската война
 8. Освещаването на българското знаме в Битоля
 9. Отиването ми в Кичево като архиерейски наместник – Революционното дело в Кичево и Кичевско
 10. Служба в смилевската църква
 11. Пътуването ми по канал за София
 12. Как минахме границата
 13. Заминаването ми в Македония
 14. Срещата ни с Дамета
 15. Походът в Поречие
 16. Трагичната участ на Узунова и четата му
 17. Семейното ми положение
 18. Прилагането на новия проектоправилник, изработен в Мориховско след въстанието
 19. Избиране на окръжен комитет в Битоля
 20. Срещата ми с Иван Алябака в манастира "Пречиста"
 21. Инцидентът на Великия петък в църквата
 22. Срещата ми в Павел Христов – Как стана арестуването ми
 23. Следствието – Затворите в Турция преди революционната организация и след нея
 24. Животът ми в затвора
 25. Прогласяване на хуриета – Тържествено посрещане на четите
 26. Завръщането ми в Кичево – Тържествено отпразнуване на хуриета в Дебър
 27. Посрещането ни в Дебър – Посрещането ни в Лазарополе
 28. Превземането на патриаршеската църква в Кичево – Конгресът на конституционните клубове в Солун
 29. Назначението ми за председател на църковната община в град Енидже Вардар
 30. Кървавата сватба в с. Гюпчево
 31. Преместването ми в град Воден
 32. Няколко думи за Кирил Пърличев
 33. Неочаквана промяна в отношенията на каймакамина към мене – Обезоръжителната акция в Ениджевардарско
 34. Посрещане на султан Мехмед Решад V – Изборите за депутати за Втория турски парламент
 35. Балканската война
 36. Превземането на Янина – Падането на Одрин
 37. Животът в затвора
 38. Захария Шумлянска
 39. Дамян Груев – Пере Тошев – Гьорче Петров
РЕЧНИК

[Back]