Писма за Сьрбия

 

Тодоръ Икономовъ

 

Скоро-печатницата на в. „Славянинъ"

Руссе 1883

 

 

Сканове от google в .pdf формат (5.3 Мб)

 

Писмо 1. (За приятелство и взаимно познавание на двата народа)  [*]
Писмо 2. (Пиротъ и Окрѫга. Насилственно посьрбявание. Поминъкъ. Пиротскитѣ килими)

Писмо 3. (Поевропейченъ Нишъ. Нишкий владика, българина дѣдо Викторъ. Сьрбисванието на населението)

Писмо 4. (На старата граница между Сьрбия и Турция. Кѫщи. Селско ступанство)

 

Писмо 5. (Алексинацъ. Първи разрѣшени сношения съ жителитѣ, безъ жандарми и началства. Войнитѣ 1876 и 1877/8. Обида отъ Руссия)
Писмо 6. (Мѣстна промишленность. Жители. Облѣкло)

Писмо 7. (Бѣлградъ)

 

Писмо 8. (Нравственни достоинства и недостатъци на сьрбското общество. Претенции вьрху Македония (Турска Сьрбия) и западна България)
Писмо 9. (Чьрти на сьрбский характеръ. Слава, годежъ, свадба. Български коледници. Поминки. Поема за поражението на краль Лазара. Хорà. Праздникъ на праотцитѣ)

 

Писмо 10. (Училища)
Писмо 11. (Сьрбската книжевность. Неразбираеми за българина думи)

 

Писмо 12. (Политически партии : либерална, напрѣднячка и радикална. Отзиви за България. Прѣмълчаване на българщината)

Писмо 13. (Дьржавно устройство. Бюджетъ. Построявание желѣзенъ пѫть Бѣлградъ-Враня)

Писмо 14. (Сѫдии. Адвокати)

 

 

[Back to Main Page]


*. Заглавията на главите са условни (В. К.)