.

Трансилванските (седмиградските) българи. Етнос. Език. Етнонимия. Ономастика. Просопографии

.

Тодор Балкански  (ИК “Знак ‘94”, Велико Търново, 1996)

 

Съдържание

Вместо предговор. Сто години след Л. Милетич в Трансилвания

Корица..

I.  Окръг Алба

   1. Чергъу Mape

   2. Чергъу Мик

   3. Винцул ду Жос

   4. Блазиус Клайнер

   5. Ищван Понгарц

 

II.  Окръг Брашов

   1. Брашов

   2. Брашовски Шкеи

   3. Щефан Октавиан Йосиф  —  Николае Завич

   4. Судитите

   5. Името на Петър Берон

   6. Ръшнов

 

III.  Окръг Сибиу

   1. Сибиу

   2. Димитър Кабадаиев

   3. Бунгард

   4. Ищван Понгарц

   5. Русчор

 

IV.  Окръзи Харгита и Ковасна

   1. Ла Секуи

   2. Надеждя  —  Бая Харгита, Корунд  —  Булгарени, Одорхей Секуеск, Кристору Секуеск

   3. Секула детенце : Секели Янош  —  Ян Хунияди  —  Салан  —  Глад  —  Ахтум  —  Гелу  —  Меноморут

 

V.  Окръг Хунедоара

   1. Дева

   2. Думитру Мартинаш

   3. Манастирът Прислоп

   4. Никодим Вратненски

 

  Послеслов

  Бележки и коментари

  Библиография

 

[Back to Main Page]