Осман Нури Ефенди - Големият помак на българите,
Ономастична просопография

Тодор Балкански, ИК "Знак’94", Велико Търново, 1997


Вместо предговор

Изворите за животоописанието на Осман Ефенди:


1. РОДОПЧАНИНЪТ:


2. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПЕЩЕРСКАТА ЕПАРХИЯ НА ОСМАН ЕФЕНДИ:


3. СПАСИТЕЛЯТ:


4. СТРОИТЕЛЯТ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ:


5. В ЧАСТНИЯ  ЖИВОТ:

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 

[Back]