Српска уметност у средњем веку. Књига друга, XIV-XVI век

Војислав Ј. Ђурић, Гордана Бабић-Ђорђевић

 

НАПОМЕНА

 

 

Књига Српска уметност у средњем веку I-II садржи текстове први пут објављене у Историји српског народа (I и II), који се сада прештампавају без икаквих промена и допуна, осим што je део „Почеци уметности код Срба” незнатно проширен према сачуваном рукопису В. Ј. Бурића.

 

Фотографије под бројевима 81, 89, 108, 121, 130, 131, 132, 133 (I књига) и 6, 9, 20, 22, 34, 59, 51, 55, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 75, 107 (II књига) уступило je Одељење за историју уметности Филозофског факултета у Београду из Легата Ружице и Душана Тасића.

 

Осим Одељењу за историју уметности, захвалност дугујемо: сарадницима из Народног музеја у Београду, Завода за заштиту споменика културе Републике Србије, Народне библиотеке Републике Србије, колегама и пријатељима Милки Чанак-Медић, Јовану Нешковићу, Војкану Јовановићу, Марици Шупут, Цветану Грозданову, Гојку Суботићу, Смиљки Габелић, Гордани Симић, Мако Владимиру, Миши Ракоцију, који су показали спремност и вољу да помогну при сакупљању цртежа и фотографија, уметничком фотографу Бранку Стругару (87, 102, 103 - I књига, 13, 16 - II књига) и фотографу из Ниша Душану Митићу Цару (7-1 књига).

 

О. и С. В. Ђурић

 

[Previous]

[Back to Index]