Српска књижевна задруга основана 1892 године

КОЛО ХС КЊИГА 597

 

 

Српска уметност у средњем веку. Књига друга, XIV-XVI век

 

Војислав Ј. Ђурић, Гордана Бабић-Ђорђевић

 

Избор илустрација Срђан В. Ђурић

Издавач Српска књижевна задруга

Београд 1997

 

Скенирао (.pdf file, 26.1Mb) Теодор Анагност и Асен Чилингиров

 

Садржај Слики (1 - 177) Коментари от Асен Чилингиров към т. 1 и 2 (юли 2018 г.)

 

            Гордана Бабић-Ђорђевић:

1. Класицизам доба Палеолога у српској уметности  5

2. Разграњавање уметничке делатности и појаве стилске разнородности  48

 

            Гордана Бабић-Ђорђевић (стр. 92-117, 128-167), Војислав Ј. Ђурић (стр. 117-128):

3. Полет уметности  92

 

            Војислав Ј. Ђурић:

4. Уметност у Босни: између јадранских градова и Србије  190

5. Последња уметничка жаришта  241

 

Напомена

 

[Back to Main Page]